پلیس فتا - ۱ آبان ۱۳۹۹

۲۳۰

شبکه سهند
1 آبان ماه 1399
21:17
مشکلات بی سوادی در رژیم پهلوی
مشکلات بی سوادی در رژیم پهلوی
۳۵
بسیج پیشرو خدمت و امید آفرین
بسیج پیشرو خدمت و امید آفرین
۱۰۸
خطبه ی قیام - انجام وظیفه
خطبه ی قیام - انجام وظیفه
۶۶
شیخ شهید محمد خیابانی
شیخ شهید محمد خیابانی
۷۴
زکات برکت زندگی - ۶ آذر ۱۳۹۹
زکات برکت زندگی - ۶ آذر ۱۳۹۹
۴۷
جهاد سازندگی
جهاد سازندگی
۳۱
رزمایش کمک مومنانه - ۵ آذر ۱۳۹۹
رزمایش کمک مومنانه - ۵ آذر ۱۳۹۹
۹۶
خط نورانی
خط نورانی
۲۹
رهرو - دکتر علی الفت پور
رهرو - دکتر علی الفت پور
۲۳
ماسک - ۴ آذر ۱۳۹۹
ماسک - ۴ آذر ۱۳۹۹
۵۷
مردی با آرزوهای دوربرد
مردی با آرزوهای دوربرد
۷۱
از شما چه پنهون - مرتضی اسدی - ۱ آذر ۱۳۹۹
از شما چه پنهون - مرتضی اسدی - ۱ آذر ۱۳۹۹
۱۱۴
روز شمار هفته بسیج - ۱ آذر ۱۳۹۹
روز شمار هفته بسیج - ۱ آذر ۱۳۹۹
۵۲
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۱ آذر ۱۳۹۹
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۱ آذر ۱۳۹۹
۲۷۸
رعایت فاصله طولی
رعایت فاصله طولی
۹۷
آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
۶۸
منطقه مسکونی یعنی هر لحظه یک عابر پیاده - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
منطقه مسکونی یعنی هر لحظه یک عابر پیاده - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۸۱
صندلی کودک - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
صندلی کودک - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۱۰۵
پرسمان دانش آموزی - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
پرسمان دانش آموزی - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
۵۷
شهرستان مراغه - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
شهرستان مراغه - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
۲۶۴
جاده محل مناسبی برای استراحت نیست
جاده محل مناسبی برای استراحت نیست
۹۴
یادمان شهدا - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
یادمان شهدا - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
۹۵
آمار روزانه کرونا - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
آمار روزانه کرونا - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
۱۴۵
فرهنگ عبور از پل عابر پیاده
فرهنگ عبور از پل عابر پیاده
۹۰
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
۳۸۵
راهی برای رفتن - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
راهی برای رفتن - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۲۷۰
آمار روزانه کرونا - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
آمار روزانه کرونا - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۸۷
آزادراه تبریز - سهند - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
آزادراه تبریز - سهند - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۲۹۰
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۳۲۴
پهپادهای ساخت ایران - ۲۱ آبان ۱۳۹۹
پهپادهای ساخت ایران - ۲۱ آبان ۱۳۹۹
۲۳۴