کمبود نیروی آتش نشانی در مشهد

۴۲۴

شبکه خراسان رضوی
1 آبان ماه 1399
16:18