کاوش‌های باستان شناسی - خنج

۷۳

شبکه فارس
1 آبان ماه 1399
12:35
رفع مشکلات دانش آموزان -بیضا
رفع مشکلات دانش آموزان -بیضا
۷۲
بیمارستان سیدان هنوز افتتاح نشده
بیمارستان سیدان هنوز افتتاح نشده
۴۵
کمک مومنانه
کمک مومنانه
۵۳
کشت برنج - مبارزه با کرونا
کشت برنج - مبارزه با کرونا
۶۷
کشت برنج-رستم
کشت برنج-رستم
۲۹
برداشت زعفران - بیضا
برداشت زعفران - بیضا
۴۰
تشییع اولین شهید مدافع سلامت-پاسارگاد
تشییع اولین شهید مدافع سلامت-پاسارگاد
۱۴۷
یادواره شهدای سلامت - هفته بسیج
یادواره شهدای سلامت - هفته بسیج
۶۲
تولید رب انار - وضعیت کرونا - هفته بسیج
تولید رب انار - وضعیت کرونا - هفته بسیج
۶۲
برداشت لیموترش -جهرم
برداشت لیموترش -جهرم
۴۴
کمک مومنانه - خفر
کمک مومنانه - خفر
۶۳
طرح های اشتغالزایی - برداشت انار
طرح های اشتغالزایی - برداشت انار
۷۰
برداشت انار -بیضا
برداشت انار -بیضا
۱۳۲
خدمات کتابخانه عمومی - مرودشت
خدمات کتابخانه عمومی - مرودشت
۴۹
بررسی مشکلات آب آشامیدنی روستاهای کامفیروز
بررسی مشکلات آب آشامیدنی روستاهای کامفیروز
۵۵
خوداشتغالی - میمند
خوداشتغالی - میمند
۱۲۵
بررسی مجدد پرونده زندانیان
بررسی مجدد پرونده زندانیان
۵۷
بررسی مجدد پرونده زندانیان - خود اشتغالی - توسعه زراعت کلزا
بررسی مجدد پرونده زندانیان - خود اشتغالی - توسعه زراعت کلزا
۵۲
خدمات اورژانس -مرودشت
خدمات اورژانس -مرودشت
۶۵
کمک مومنانه -سروستان
کمک مومنانه -سروستان
۶۰
کمک مومنانه /سروستان
کمک مومنانه /سروستان
۶۱
خدمات اورژانس - مرودشت
خدمات اورژانس - مرودشت
۶۴
برداشت گوجه فرنگی
برداشت گوجه فرنگی
۱۰۶
برداشت انار - مشکلات ناشی از بارندگی و سیل
برداشت انار - مشکلات ناشی از بارندگی و سیل
۶۵
برداشت انار-ارسنجان
برداشت انار-ارسنجان
۴۷
هنر سوزن دوزی
هنر سوزن دوزی
۶۲
جشنواره نقاشی دستان پاک- بررسی مشکلات استهبان
جشنواره نقاشی دستان پاک- بررسی مشکلات استهبان
۳۴
برداشت خرما - روستای قیروکارزین
برداشت خرما - روستای قیروکارزین
۳۸
بررسی مشکلات - استهبان
بررسی مشکلات - استهبان
۷۶
جشنواره نقاشی دستان فارس - آباده
جشنواره نقاشی دستان فارس - آباده
۵۵