تولید شیره انگور - نمایشگاه خوشنویسی

۴۴

شبکه فارس
1 آبان ماه 1399
08:50
مبارزه با کرونا-جهرم
مبارزه با کرونا-جهرم
۲
اشتغال زایی زنان روستایی
اشتغال زایی زنان روستایی
۱۳۵
اشتغالزایی زنان روستایی - تجلیل از کادر درمان
اشتغالزایی زنان روستایی - تجلیل از کادر درمان
۴۳
بیمارستان سیدان هنوز افتتاح نشده
بیمارستان سیدان هنوز افتتاح نشده
۶۶
رفع مشکلات دانش آموزان -بیضا
رفع مشکلات دانش آموزان -بیضا
۱۲۵
بیمارستان سیدان هنوز افتتاح نشده
بیمارستان سیدان هنوز افتتاح نشده
۶۴
کمک مومنانه
کمک مومنانه
۱۰۷
کشت برنج - مبارزه با کرونا
کشت برنج - مبارزه با کرونا
۷۵
کشت برنج-رستم
کشت برنج-رستم
۳۶
برداشت زعفران - بیضا
برداشت زعفران - بیضا
۵۲
تشییع اولین شهید مدافع سلامت-پاسارگاد
تشییع اولین شهید مدافع سلامت-پاسارگاد
۱۵۹
یادواره شهدای سلامت - هفته بسیج
یادواره شهدای سلامت - هفته بسیج
۶۸
تولید رب انار - وضعیت کرونا - هفته بسیج
تولید رب انار - وضعیت کرونا - هفته بسیج
۶۷
برداشت لیموترش -جهرم
برداشت لیموترش -جهرم
۵۲
کمک مومنانه - خفر
کمک مومنانه - خفر
۶۶
طرح های اشتغالزایی - برداشت انار
طرح های اشتغالزایی - برداشت انار
۷۱
برداشت انار -بیضا
برداشت انار -بیضا
۱۳۵
خدمات کتابخانه عمومی - مرودشت
خدمات کتابخانه عمومی - مرودشت
۵۵
بررسی مشکلات آب آشامیدنی روستاهای کامفیروز
بررسی مشکلات آب آشامیدنی روستاهای کامفیروز
۵۸
خوداشتغالی - میمند
خوداشتغالی - میمند
۱۲۹
بررسی مجدد پرونده زندانیان
بررسی مجدد پرونده زندانیان
۶۰
بررسی مجدد پرونده زندانیان - خود اشتغالی - توسعه زراعت کلزا
بررسی مجدد پرونده زندانیان - خود اشتغالی - توسعه زراعت کلزا
۵۴
خدمات اورژانس -مرودشت
خدمات اورژانس -مرودشت
۷۰
کمک مومنانه -سروستان
کمک مومنانه -سروستان
۶۰
کمک مومنانه /سروستان
کمک مومنانه /سروستان
۶۱
خدمات اورژانس - مرودشت
خدمات اورژانس - مرودشت
۶۶
برداشت گوجه فرنگی
برداشت گوجه فرنگی
۱۱۱
برداشت انار - مشکلات ناشی از بارندگی و سیل
برداشت انار - مشکلات ناشی از بارندگی و سیل
۶۷
برداشت انار-ارسنجان
برداشت انار-ارسنجان
۴۸
هنر سوزن دوزی
هنر سوزن دوزی
۶۲