هدف از طرح بسته هوشمند معیشتی

۲۵۳

شبکه ۲
30 مهر ماه 1399
22:24
ترور دانشمندان تا به کِی؟
ترور دانشمندان تا به کِی؟
۳۱۲
بررسی ابعاد ترور دانشمند هسته ای و دفاعی کشور
بررسی ابعاد ترور دانشمند هسته ای و دفاعی کشور
۵۸۵
سرشناس بودن شهید فخری زاده برای دشمنان
سرشناس بودن شهید فخری زاده برای دشمنان
۱۴۷
علت انتخاب ۷ آذر برای ترور شهید فخری زاده
علت انتخاب ۷ آذر برای ترور شهید فخری زاده
۲۸۵
مجازات قطعی عاملان ترور شهید فخری زاده
مجازات قطعی عاملان ترور شهید فخری زاده
۴۹۱
اهداف ترور شهید فخری زاده
اهداف ترور شهید فخری زاده
۳۳۸
بررسی ابعاد ترور شهید فخری زاده در مجلس
بررسی ابعاد ترور شهید فخری زاده در مجلس
۲۳۹
نقش شهید فخری زاده در سازمان مربوطه
نقش شهید فخری زاده در سازمان مربوطه
۲۶۱
بررسی ابعاد ترور دانشمند هسته ای و دفاعی کشور
بررسی ابعاد ترور دانشمند هسته ای و دفاعی کشور
۸۹۱
سردر گمی خودروهای غیر بومی در شهرها
سردر گمی خودروهای غیر بومی در شهرها
۳۲۲
سیر جان باختگان و مبتلایان کرونا در کشور و تداوم محدودیت ها
سیر جان باختگان و مبتلایان کرونا در کشور و تداوم محدودیت ها
۱۱۳
تاثیر محدودیت ها
تاثیر محدودیت ها
۱۳۹
تداوم شلوغی ها با وجود محدودیت ها
تداوم شلوغی ها با وجود محدودیت ها
۸۲
تازه ترین اخبار از اجرای محدودیت های کرونایی در هفته آینده
تازه ترین اخبار از اجرای محدودیت های کرونایی در هفته آینده
1,191
تدابیر بسیج در حوزه ی فضای مجازی
تدابیر بسیج در حوزه ی فضای مجازی
۳۰۳
بسیج و فعالیت های سیاسی
بسیج و فعالیت های سیاسی
۱۸۷
روند و تداوم کمک های مومنانه
روند و تداوم کمک های مومنانه
۱۲۵
تامین موارد مورد نیاز مردم توسط بسیج
تامین موارد مورد نیاز مردم توسط بسیج
۱۵۴
بسیج و کرونا
بسیج و کرونا
۱۲۶
چه قدر از ظرفیت بسیج بهر برده ایم؟
چه قدر از ظرفیت بسیج بهر برده ایم؟
۲۲۵
اتصال صنعت قطعه سازی با صنعت خودرو سازی
اتصال صنعت قطعه سازی با صنعت خودرو سازی
۲۷۹
ظرفیت های دانش بنیانی و صنعت نفت
ظرفیت های دانش بنیانی و صنعت نفت
۱۵۱
مجوز ها مانع کسب و کار ها !
مجوز ها مانع کسب و کار ها !
۲۰۵
بررسی راهکار اقتصادی با اتکا به توان داخلی
بررسی راهکار اقتصادی با اتکا به توان داخلی
۴۷۷
اصلاح قیمت مرغ و لبنیات چه موقع انجام می شود؟
اصلاح قیمت مرغ و لبنیات چه موقع انجام می شود؟
۴۱۰
علت افزایش قیمت مرغ
علت افزایش قیمت مرغ
۴۸۸
قیمت مرغ واقعا باید ۳۵ هزار تومان باشد؟!
قیمت مرغ واقعا باید ۳۵ هزار تومان باشد؟!
۳۲۹
افزایش قیمت شیر خام در یک سال
افزایش قیمت شیر خام در یک سال
۱۲۳
قیمت مصوب شیر خام رعایت می شود؟
قیمت مصوب شیر خام رعایت می شود؟
۱۰۶
مبنای افزایش قیمت شیر خام
مبنای افزایش قیمت شیر خام
۱۳۰