ادای احترام مدافعان امنیت استان به مدافعان سلامت استان

۶۱

شبکه فارس
30 مهر ماه 1399
23:32
تولید رب انار - وضعیت کرونا - هفته بسیج
تولید رب انار - وضعیت کرونا - هفته بسیج
۱۹
برداشت لیموترش -جهرم
برداشت لیموترش -جهرم
۱۴
کمک مومنانه - خفر
کمک مومنانه - خفر
۵۲
طرح های اشتغالزایی - برداشت انار
طرح های اشتغالزایی - برداشت انار
۵۹
برداشت انار -بیضا
برداشت انار -بیضا
۱۰۸
خدمات کتابخانه عمومی - مرودشت
خدمات کتابخانه عمومی - مرودشت
۳۴
بررسی مشکلات آب آشامیدنی روستاهای کامفیروز
بررسی مشکلات آب آشامیدنی روستاهای کامفیروز
۴۴
خوداشتغالی - میمند
خوداشتغالی - میمند
۱۱۱
بررسی مجدد پرونده زندانیان
بررسی مجدد پرونده زندانیان
۴۸
بررسی مجدد پرونده زندانیان - خود اشتغالی - توسعه زراعت کلزا
بررسی مجدد پرونده زندانیان - خود اشتغالی - توسعه زراعت کلزا
۴۶
خدمات اورژانس -مرودشت
خدمات اورژانس -مرودشت
۵۸
کمک مومنانه -سروستان
کمک مومنانه -سروستان
۵۹
کمک مومنانه /سروستان
کمک مومنانه /سروستان
۵۹
خدمات اورژانس - مرودشت
خدمات اورژانس - مرودشت
۵۷
برداشت گوجه فرنگی
برداشت گوجه فرنگی
۸۹
برداشت انار - مشکلات ناشی از بارندگی و سیل
برداشت انار - مشکلات ناشی از بارندگی و سیل
۵۸
برداشت انار-ارسنجان
برداشت انار-ارسنجان
۴۳
هنر سوزن دوزی
هنر سوزن دوزی
۵۶
جشنواره نقاشی دستان پاک- بررسی مشکلات استهبان
جشنواره نقاشی دستان پاک- بررسی مشکلات استهبان
۳۰
برداشت خرما - روستای قیروکارزین
برداشت خرما - روستای قیروکارزین
۳۴
بررسی مشکلات - استهبان
بررسی مشکلات - استهبان
۶۷
جشنواره نقاشی دستان فارس - آباده
جشنواره نقاشی دستان فارس - آباده
۵۲
آمران سلامت-آباده
آمران سلامت-آباده
۳۶
برداشت سبزیجات - جهرم
برداشت سبزیجات - جهرم
۱۷۶
کمک مومنانه - کازرون
کمک مومنانه - کازرون
۴۳
کمک مومنانه - رزمایش مدافعان سلامت - تولید سبزیجات
کمک مومنانه - رزمایش مدافعان سلامت - تولید سبزیجات
۶۹
وضعیت کرونا-جهرم
وضعیت کرونا-جهرم
۷۹
برداشت کنجد-  کازرون
برداشت کنجد- کازرون
۸۵
وضعیت کرونا - جهرم
وضعیت کرونا - جهرم
۷۰
افتتاح کانون حرکات اصلاحی
افتتاح کانون حرکات اصلاحی
۴۶