بسته هوشمند معیشتی,فراگیری و تامین منابع

۶۱۱

شبکه ۲
30 مهر ماه 1399
22:42
بررسی طرح های جدید مقابله با کرونا
بررسی طرح های جدید مقابله با کرونا
۷۰
بیمه ایران و جهان
بیمه ایران و جهان
۳۱۸
رشد و تغییرات صنعت بیمه
رشد و تغییرات صنعت بیمه
۱۲۷
صنعت بیمه، چالش ها و راهکارهای توسعه
صنعت بیمه، چالش ها و راهکارهای توسعه
۲۲۵
واگذاری شرکت های دولتی
واگذاری شرکت های دولتی
۳۲۱
مشکل مسکن در خانواده ها
مشکل مسکن در خانواده ها
۲۱۲
ترمیم حقوق مستمری بگیران
ترمیم حقوق مستمری بگیران
۳۲۳
افزایش  حقوق کارمندان در سال آینده
افزایش حقوق کارمندان در سال آینده
۳۸۳
بودجه ۱۴۰۰ ,از افزایش حقوق تا اصلاح ساختار
بودجه ۱۴۰۰ ,از افزایش حقوق تا اصلاح ساختار
1,015
تدابیری برای نظام سلامت در لایحه ۱۴۰۰
تدابیری برای نظام سلامت در لایحه ۱۴۰۰
۲۵۵
ضمانت اجرایی طرح لغو تحریم ها
ضمانت اجرایی طرح لغو تحریم ها
۳۱۳
نسبت طرح لغو تحریم ها با برجام
نسبت طرح لغو تحریم ها با برجام
۲۳۷
بررسی جزئیات مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها
بررسی جزئیات مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها
1,063
ترور دانشمندان تا به کِی؟
ترور دانشمندان تا به کِی؟
۴۶۱
بررسی ابعاد ترور دانشمند هسته ای و دفاعی کشور
بررسی ابعاد ترور دانشمند هسته ای و دفاعی کشور
۷۹۵
سرشناس بودن شهید فخری زاده برای دشمنان
سرشناس بودن شهید فخری زاده برای دشمنان
۲۰۸
علت انتخاب ۷ آذر برای ترور شهید فخری زاده
علت انتخاب ۷ آذر برای ترور شهید فخری زاده
۳۶۶
مجازات قطعی عاملان ترور شهید فخری زاده
مجازات قطعی عاملان ترور شهید فخری زاده
۵۷۲
اهداف ترور شهید فخری زاده
اهداف ترور شهید فخری زاده
۳۸۶
بررسی ابعاد ترور شهید فخری زاده در مجلس
بررسی ابعاد ترور شهید فخری زاده در مجلس
۲۸۱
نقش شهید فخری زاده در سازمان مربوطه
نقش شهید فخری زاده در سازمان مربوطه
۳۲۷
بررسی ابعاد ترور دانشمند هسته ای و دفاعی کشور
بررسی ابعاد ترور دانشمند هسته ای و دفاعی کشور
1,030
سردر گمی خودروهای غیر بومی در شهرها
سردر گمی خودروهای غیر بومی در شهرها
۳۸۹
سیر جان باختگان و مبتلایان کرونا در کشور و تداوم محدودیت ها
سیر جان باختگان و مبتلایان کرونا در کشور و تداوم محدودیت ها
۱۳۱
تاثیر محدودیت ها
تاثیر محدودیت ها
۱۵۸
تداوم شلوغی ها با وجود محدودیت ها
تداوم شلوغی ها با وجود محدودیت ها
۹۷
تازه ترین اخبار از اجرای محدودیت های کرونایی در هفته آینده
تازه ترین اخبار از اجرای محدودیت های کرونایی در هفته آینده
1,208
تدابیر بسیج در حوزه ی فضای مجازی
تدابیر بسیج در حوزه ی فضای مجازی
۳۱۲
بسیج و فعالیت های سیاسی
بسیج و فعالیت های سیاسی
۲۰۸
روند و تداوم کمک های مومنانه
روند و تداوم کمک های مومنانه
۱۳۵