مسئول نبود انسولین کیه؟!

2,711

شبکه ۳
30 مهر ماه 1399
10:52
قرنطینه ی ایرانی !
قرنطینه ی ایرانی !
3,861
واکسن نو ترکیب
واکسن نو ترکیب
۶۳۹
رسیدن واکسن کرونا به ایران
رسیدن واکسن کرونا به ایران
۷۵۴
"اوگور شاهین" قهرمان کشف واکسن کرونا
"اوگور شاهین" قهرمان کشف واکسن کرونا
۵۵۹
افرادی که مستعد کرونا هستند
افرادی که مستعد کرونا هستند
۲۷۳
تلاش کرونا برای نفوذ به دستکش ما !
تلاش کرونا برای نفوذ به دستکش ما !
۲۰۰
معجون کرونا چیه؟
معجون کرونا چیه؟
۳۶۸
جلسه بررسی پیشرفت تولید واکسن کرونا
جلسه بررسی پیشرفت تولید واکسن کرونا
۲۲۴
فعالیت کادر درمان شهرستان شوشتر
فعالیت کادر درمان شهرستان شوشتر
۱۶۷
دکتر یارقلی (متخصص طب ایرانی) - دکتر عمادی (فوق تخصص عفونی) - دکتر دیناروند (استاد دانشگاه علوم پزشکی)
دکتر یارقلی (متخصص طب ایرانی) - دکتر عمادی (فوق تخصص عفونی) - دکتر دیناروند (استاد دانشگاه علوم پزشکی)
۸۰۰
اصرار بر کرونا نداشتن !
اصرار بر کرونا نداشتن !
1,348
مجلس و ستاد کرونا
مجلس و ستاد کرونا
۶۸۶
حل مشکل اقتصادی، قطع زنجیره کرونا
حل مشکل اقتصادی، قطع زنجیره کرونا
۳۳۴
استفاده از نیروی نظامی برای مهار کرونا
استفاده از نیروی نظامی برای مهار کرونا
۲۴۲
ساخت کیت تشخیص سریع کرونا
ساخت کیت تشخیص سریع کرونا
۳۳۹
عدم پیشرفت در مهار کرونا در ایران
عدم پیشرفت در مهار کرونا در ایران
۳۷۱
دکتر حسینعلی شهریاری (رئیس کمیسیون بهداشت مجلس) - بهنام برار - ۵ آذر ۱۳۹۹
دکتر حسینعلی شهریاری (رئیس کمیسیون بهداشت مجلس) - بهنام برار - ۵ آذر ۱۳۹۹
۸۳۵
در سطح شهر با هلال احمر
در سطح شهر با هلال احمر
۱۶۷
آوازخوانی امید جهان در طبیب !
آوازخوانی امید جهان در طبیب !
3,474
تیم فوتبال هنرمندان
تیم فوتبال هنرمندان
2,051
دمنوش آرامبخش
دمنوش آرامبخش
1,819
آبروریزی مجری طبیب !
آبروریزی مجری طبیب !
32,670
توصیه هایی برای قرنطینه در خانه
توصیه هایی برای قرنطینه در خانه
1,122
واکسن کرونا چی شد؟
واکسن کرونا چی شد؟
1,530
محدودیت ها موثر بوده؟
محدودیت ها موثر بوده؟
۳۸۱
ویروس کرونا
ویروس کرونا
3,731
آمار واقعی مرگ و میر در ایران؟
آمار واقعی مرگ و میر در ایران؟
۸۰۴
موفقیت کشورها در مهارکردن کرونا
موفقیت کشورها در مهارکردن کرونا
۴۰۲
نوشیدنی های این فصل
نوشیدنی های این فصل
1,415
طب سنتی و کرونا
طب سنتی و کرونا
1,250