دوئل نوری و خلیل

23,006

شبکه ۱
30 مهر ماه 1399
18:09
کیوان شریک  اصلی نون خ
کیوان شریک اصلی نون خ
3,512
دعوا سر چیه؟
دعوا سر چیه؟
2,444
نصف شهر تو بازداشتگاه
نصف شهر تو بازداشتگاه
3,323
روژان چرا نمیاد عروسی؟
روژان چرا نمیاد عروسی؟
1,410
چک دست تو چیکار می کنه؟
چک دست تو چیکار می کنه؟
1,873
چرا همه با نوری لج کردن؟
چرا همه با نوری لج کردن؟
18,897
توطئه مهیار علیه پدرش
توطئه مهیار علیه پدرش
2,072
تو دختری یا پاسبان؟
تو دختری یا پاسبان؟
3,469
می خوای فرار کنی؟
می خوای فرار کنی؟
3,726
چقدر عمه داری!
چقدر عمه داری!
4,031
نانی که بوی عرق نده از گلوم پایین نمیره!
نانی که بوی عرق نده از گلوم پایین نمیره!
17,898
آب به نوری نرسید!
آب به نوری نرسید!
3,529
این کشتی طوفان زده مال شما!
این کشتی طوفان زده مال شما!
4,757
تمرین زبان نروژی !
تمرین زبان نروژی !
2,504
نوری در سیل طلبکاران !
نوری در سیل طلبکاران !
2,929
موتور یا مینی بوس؟
موتور یا مینی بوس؟
4,064
نوری بدنبال داور فوتبال !
نوری بدنبال داور فوتبال !
20,501
رفتی برام آدم آوردی؟
رفتی برام آدم آوردی؟
1,843
برای چی قهر کردی؟
برای چی قهر کردی؟
1,829
نون خ  فرار کرده!!
نون خ فرار کرده!!
21,588
به پولمون می رسیم!
به پولمون می رسیم!
2,055
مهیار یا نگهبان خونه نون خ!
مهیار یا نگهبان خونه نون خ!
2,673
سیروس رو گرفتن!
سیروس رو گرفتن!
4,333
سند از کجا بیارم؟
سند از کجا بیارم؟
1,456
لحظات نفس گیر دزدی!
لحظات نفس گیر دزدی!
32,874
اینجا همه با معرفتند!
اینجا همه با معرفتند!
1,075
نون خ مرد؟
نون خ مرد؟
2,568
همه در غم نون خ !
همه در غم نون خ !
2,251
دعوا تو مراسم نوری!
دعوا تو مراسم نوری!
2,413
چرا سند خونه به نام توعه؟
چرا سند خونه به نام توعه؟
1,990
من نوری و کشتم !
من نوری و کشتم !
2,900
اعترافات سیروس!
اعترافات سیروس!
3,659
سیروس یا سوپرمن!
سیروس یا سوپرمن!
24,679
از کژال مردتر؟
از کژال مردتر؟
1,713
همه دنبال آقای نون خ
همه دنبال آقای نون خ
1,572
بلال نذری؟
بلال نذری؟
1,096
بابا زنده است !
بابا زنده است !
1,628
مهیار باز خراب کاری کرد
مهیار باز خراب کاری کرد
1,758
مینی بوس ترمز برید!!
مینی بوس ترمز برید!!
2,799
عذاب وجدان حاج آقا!
عذاب وجدان حاج آقا!
1,583
خدارو شکر فوتی نداریم
خدارو شکر فوتی نداریم
2,154
چرا جوابم رو نمیدن؟
چرا جوابم رو نمیدن؟
3,292
تنها در خانه !
تنها در خانه !
3,514
دوست داشتید بی پدر میشدید؟
دوست داشتید بی پدر میشدید؟
1,907
نوری ناجی سیروس
نوری ناجی سیروس
1,278
خلیل دنبال زمین نون خ!
خلیل دنبال زمین نون خ!
2,141
باز ترکیه!
باز ترکیه!
17,888
آدرس مرجان بده !
آدرس مرجان بده !
1,447
در تعقیب مه لقا!
در تعقیب مه لقا!
2,784
سیروس مکزیکیه؟
سیروس مکزیکیه؟
2,147
سیروس می کشمت!
سیروس می کشمت!
3,382
سیروس فاتح تپه ها!
سیروس فاتح تپه ها!
4,864
خلیل یا دزد !
خلیل یا دزد !
1,658
رشوه به حاجی؟
رشوه به حاجی؟
25,636
نقشه ای برای مادربزرگ!
نقشه ای برای مادربزرگ!
2,060
ای کاش میمردم!
ای کاش میمردم!
2,529
حاج آقا بی خبر از همه جا
حاج آقا بی خبر از همه جا
2,666
نقشه فرار خلیل!
نقشه فرار خلیل!
1,622
شرط بندی با حاج آقا؟
شرط بندی با حاج آقا؟
18,392
جواب رد به مهیار!
جواب رد به مهیار!
2,164
خلیل تو راه کمپ ترک اعتیاد!
خلیل تو راه کمپ ترک اعتیاد!
1,767
التماس دعای ما چی شد؟
التماس دعای ما چی شد؟
1,714
سیروس اینجا چیکار میکنه؟
سیروس اینجا چیکار میکنه؟
2,279
هواپیما جای طلب؟
هواپیما جای طلب؟
2,815
آش با چیپس؟
آش با چیپس؟
1,820
شاطر ظالم!
شاطر ظالم!
1,984
چهل میلیارد؟
چهل میلیارد؟
2,821
زمین ما رو می خوای بالا بکشی!
زمین ما رو می خوای بالا بکشی!
1,636
احضار ارواح!
احضار ارواح!
26,366
میخ فساد!
میخ فساد!
2,837
هواپیمای بابام!
هواپیمای بابام!
4,671
سیبیل جای اجاره خونه؟
سیبیل جای اجاره خونه؟
3,639
کسی به شما زن نمیده!
کسی به شما زن نمیده!
1,244
مهیار یا پیک رستوران !
مهیار یا پیک رستوران !
1,477
خواننده یا شریک برای نون خ ؟
خواننده یا شریک برای نون خ ؟
1,975
پیتزا می خوری خوش غیرت؟
پیتزا می خوری خوش غیرت؟
3,038
خلیل یا بنیامین؟
خلیل یا بنیامین؟
1,653
هواپیما جای تخمه!
هواپیما جای تخمه!
2,478
باز سیروس گند زد !
باز سیروس گند زد !
15,521
بهنوش شریک زندگی یا کاری؟
بهنوش شریک زندگی یا کاری؟
3,208
خلیل دنبال چیه؟
خلیل دنبال چیه؟
4,225
ذوق کرد یکی شناختش !
ذوق کرد یکی شناختش !
2,398
زنده زنده چالش کرد !
زنده زنده چالش کرد !
4,792
سالن آرایشه یا هواپیما !
سالن آرایشه یا هواپیما !
2,546
منو چندتا دوست داری ؟!
منو چندتا دوست داری ؟!
6,137
کات کردن باهم !
کات کردن باهم !
5,870
کل کل خواستگارهای نوری !
کل کل خواستگارهای نوری !
28,001
رنگ آمیزی صبحگاهی و رسانه ای شدن !
رنگ آمیزی صبحگاهی و رسانه ای شدن !
2,515
فعالیت هسته ای نورالدین  و نتانیاهو !
فعالیت هسته ای نورالدین و نتانیاهو !
1,723
هشتگ نتانیاهو یا نون خ؟
هشتگ نتانیاهو یا نون خ؟
3,112
رفیق های نتانیاهو در میان تماشاگران !
رفیق های نتانیاهو در میان تماشاگران !
2,986
شنبلیله در هات چاکلت برای مشتریان میلیاردی !
شنبلیله در هات چاکلت برای مشتریان میلیاردی !
17,600
جلسه معذرت خواهی !
جلسه معذرت خواهی !
2,697
لشگر شکست خورده!
لشگر شکست خورده!
31,788
سیروس بعنوان گروگان!
سیروس بعنوان گروگان!
3,655
خیلی بی انصافید!
خیلی بی انصافید!
4,030
همه تو صف دستشویی!
همه تو صف دستشویی!
6,637
یازده سپتامبر تقصیر من بود!
یازده سپتامبر تقصیر من بود!
34,535
من باید اعدام شم !
من باید اعدام شم !
3,860
چرا آزادم کردید؟
چرا آزادم کردید؟
3,579
هواپیما پر پول پر !
هواپیما پر پول پر !
6,493
با پول همه چی درست میشه !
با پول همه چی درست میشه !
7,179
دردسر ها تموم شد؟
دردسر ها تموم شد؟
11,167
سیمپسون ها ونون خ مذگان !
سیمپسون ها ونون خ مذگان !
40,647
سریال نوروز ۹۸ از شبکه یک سیما
سریال نوروز ۹۸ از شبکه یک سیما
45,021
قسمت ۱
قسمت ۱
181,574
قسمت ۲
قسمت ۲
124,368
قسمت ۳
قسمت ۳
89,633
قسمت ۴
قسمت ۴
99,154
قسمت ۵
قسمت ۵
103,338
قسمت ۶
قسمت ۶
113,233
قسمت ۷
قسمت ۷
124,315
قسمت ۸
قسمت ۸
96,393
قسمت ۹
قسمت ۹
136,669
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
165,158
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
108,086
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
135,666
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
132,800
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
133,231
قسمت آخر
قسمت آخر
165,212
پشت صحنه
پشت صحنه
28,914
من نمی خوام منت کسی رو بکشم
من نمی خوام منت کسی رو بکشم
1,722
زلزله ترس نداره!
زلزله ترس نداره!
2,307
میرزایی مرد؟
میرزایی مرد؟
1,714
بچرخ تا بچرخیم
بچرخ تا بچرخیم
2,952
همه بر علیه نوری
همه بر علیه نوری
3,772
مراسم خواستگاری یا عزاداری؟
مراسم خواستگاری یا عزاداری؟
42,778
با ماله پدر هم کار نداشته باشید!
با ماله پدر هم کار نداشته باشید!
11,505
ما از داماد شانس نیاوردیم
ما از داماد شانس نیاوردیم
2,970
یادته برای فریده چیکارا کردی؟
یادته برای فریده چیکارا کردی؟
1,355
مادر زن تک خور!
مادر زن تک خور!
1,936
همه شهر از نوری طلبکاران
همه شهر از نوری طلبکاران
1,661
پول ما رو بده بریم!
پول ما رو بده بریم!
2,028
نامردی به اسم خلیل!
نامردی به اسم خلیل!
1,610
پای کی وسط رابطه ماست؟
پای کی وسط رابطه ماست؟
22,349
هیشکی براش تره هم خرد نمی کنه
هیشکی براش تره هم خرد نمی کنه
1,743
فریاد با لب خاموش !
فریاد با لب خاموش !
2,587
بخاطر یک برگ چک !
بخاطر یک برگ چک !
1,721
نون خ کیه؟
نون خ کیه؟
3,611
چه خوابی برام دیدی؟
چه خوابی برام دیدی؟
3,522
گاو صندوق یا شیرینی فروشی؟
گاو صندوق یا شیرینی فروشی؟
1,570
چک دسته مهیار چکار میکنه؟
چک دسته مهیار چکار میکنه؟
2,072