هنوز سر چراغ زرد دعوا می کنیم!

۱۳۴

شبکه ۳
30 مهر ماه 1399
16:01
مهارت بدلکاری جونم رو نجات داد!
مهارت بدلکاری جونم رو نجات داد!
۴۳۰
خاطره ترسناک از بدلکاری!
خاطره ترسناک از بدلکاری!
2,991
خطر همیشه هست حتی برای بدلکار!
خطر همیشه هست حتی برای بدلکار!
۲۷۱
خاطره جالب چپ کردن یک بدلکار!
خاطره جالب چپ کردن یک بدلکار!
۲۴۴
بدلکارها فقط خوب تصادف می کنند!
بدلکارها فقط خوب تصادف می کنند!
۱۸۵
تفاوت بدلکار و بدلکاری!
تفاوت بدلکار و بدلکاری!
۱۵۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹
۴۰۸
در طراحی خودرو عقب هستیم!
در طراحی خودرو عقب هستیم!
۲۱۴
۲۸ آبان ۱۳۹۹
۲۸ آبان ۱۳۹۹
۱۱۷
رانندگی باید فرهنگ سازی شود!
رانندگی باید فرهنگ سازی شود!
۱۹۵
نقاط حادثه خیز در تهران کم است!
نقاط حادثه خیز در تهران کم است!
۱۵۰
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۲۵۰
خاطره رانندگی با فولکس استیشن
خاطره رانندگی با فولکس استیشن
۲۳۰
قانون را باید اجرا کرد
قانون را باید اجرا کرد
۱۲۱
دعوا نمی کنم میریزم تو خودم!
دعوا نمی کنم میریزم تو خودم!
۱۶۶
به خاطر رعایت قانون جریمه شدم!
به خاطر رعایت قانون جریمه شدم!
۱۶۶
خدا نکرده کرونا که ندارید؟!
خدا نکرده کرونا که ندارید؟!
۱۸۳
۲۲ آبان ۱۳۹۹
۲۲ آبان ۱۳۹۹
۲۴۱
در تایلند صدای بوق نمی شنوید!
در تایلند صدای بوق نمی شنوید!
۳۱۹
تو ایران همه پسرعموی مایکل شوماخرن!
تو ایران همه پسرعموی مایکل شوماخرن!
۲۷۵
سلام کردن به سبک تایلندی
سلام کردن به سبک تایلندی
۲۰۹
شرق آسیا خیلی موتور هست!
شرق آسیا خیلی موتور هست!
۱۶۰
۲۱ آبان ۱۳۹۹
۲۱ آبان ۱۳۹۹
۲۴۸
با تاکسی پدرم جلوی نامزدم پز می دادم!
با تاکسی پدرم جلوی نامزدم پز می دادم!
۷۶۴
مسائل رانندگی بهترین سوژه برای فیلم سازی!
مسائل رانندگی بهترین سوژه برای فیلم سازی!
۳۹۰
همه جور خلافی می کنم تو رانندگی!
همه جور خلافی می کنم تو رانندگی!
7,811
آخه عکس وسط اتوبان؟!
آخه عکس وسط اتوبان؟!
۴۱۴
۱۵ آبان ۱۳۹۹
۱۵ آبان ۱۳۹۹
۵۶۴
چجوری پشت ماشین سنگین بشینیم؟
چجوری پشت ماشین سنگین بشینیم؟
۹۶۹
۹ بار امتحان گواهینامه دادم!
۹ بار امتحان گواهینامه دادم!
7,980