مشکل در سیاست گذاری در تولید چرم از شترمرغ

۳۴۷

شبکه ۲
29 مهر ماه 1399
22:49
پیامک شجاعانه یک قاچاقچی سیگار !
پیامک شجاعانه یک قاچاقچی سیگار !
11,316
مافیای قاچاق سیگار در کشور؟
مافیای قاچاق سیگار در کشور؟
1,057
مقابله نکردن با قاچاق سیگار
مقابله نکردن با قاچاق سیگار
۶۳۳
لطمه قاچاق سیگار به تولیدات داخلی
لطمه قاچاق سیگار به تولیدات داخلی
۳۲۵
چرا شاهد قاچاق سیگار هستیم؟
چرا شاهد قاچاق سیگار هستیم؟
۲۴۰
علت وفور سیگار قاچاق در کشور
علت وفور سیگار قاچاق در کشور
۱۹۰
پشت پرده  وفور سیگار قاچاق در کشور
پشت پرده وفور سیگار قاچاق در کشور
۴۷۶
واکسن ایرانی کرونا در چه مرحله ای است؟
واکسن ایرانی کرونا در چه مرحله ای است؟
۷۶۰
نبود نظارت بر حضور یا عدم حضور کارمندان در ادارات
نبود نظارت بر حضور یا عدم حضور کارمندان در ادارات
۲۳۶
تفکر ایمنی جمعی
تفکر ایمنی جمعی
۱۷۹
تردد در شهرهای قرمز و نارنجی
تردد در شهرهای قرمز و نارنجی
۲۴۱
دارو های بی فایده کرونا؟
دارو های بی فایده کرونا؟
۲۹۰
طب سنتی در درمان کرونا
طب سنتی در درمان کرونا
۲۵۳
آخرین وضعیت اجرای محدودیت های کرونا
آخرین وضعیت اجرای محدودیت های کرونا
۲۷۱
لغو تحریم ها و توافق با آمریکا؟
لغو تحریم ها و توافق با آمریکا؟
1,320
اروپا و برجام
اروپا و برجام
۵۶۰
انتقال قدرت ادامه دار خواهد بود؟
انتقال قدرت ادامه دار خواهد بود؟
۳۷۸
ماجراهای انتخاباتی پر حاشیه ، آیا آمریکا تغییر مسیر می دهد؟
ماجراهای انتخاباتی پر حاشیه ، آیا آمریکا تغییر مسیر می دهد؟
۷۷۶
حمله به تسلیحات اتمی ایران توسط آمریکا؟
حمله به تسلیحات اتمی ایران توسط آمریکا؟
5,599
سیلاب تحریم ها برای ایران؟
سیلاب تحریم ها برای ایران؟
۴۶۲
شدت محدودیت های جدید کرونایی
شدت محدودیت های جدید کرونایی
۸۹۵
طبقه بندی مشاغل در محدودیت های کرونایی جدید
طبقه بندی مشاغل در محدودیت های کرونایی جدید
۷۷۰
آخرین وضعیت کرونایی شهر ها
آخرین وضعیت کرونایی شهر ها
۳۰۲
تردد ها در زمان محدودیت های جدید
تردد ها در زمان محدودیت های جدید
6,617
محدودیت ها تا چه زمانی تمدید می شوند؟
محدودیت ها تا چه زمانی تمدید می شوند؟
۳۳۸
نتیجه محدودیت های جدید کرونایی چه خواهد بود؟
نتیجه محدودیت های جدید کرونایی چه خواهد بود؟
۱۶۱
بررسی محدودیت های ویژه کرونایی
بررسی محدودیت های ویژه کرونایی
۴۴۵
امید به بازگشت زمین های کارخانه نساجی پوشش؟
امید به بازگشت زمین های کارخانه نساجی پوشش؟
۲۷۴
تکلیف زمین های کارخانه نساجی پوشش
تکلیف زمین های کارخانه نساجی پوشش
۱۵۰
نبود نهاد ناظر بر کارخانه نساجی پوشش؟
نبود نهاد ناظر بر کارخانه نساجی پوشش؟
۱۸۹