زیارت توی این شرایط واجب نیست !

9,300

شبکه ۳
29 مهر ماه 1399
21:22
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
72,923
به عبد گفت شوهرم !!
به عبد گفت شوهرم !!
54,252
دردسر های رفتن به کربلا
دردسر های رفتن به کربلا
6,345
دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم !
دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم !
46,493
فرار به کویت !
فرار به کویت !
13,167
لحظه رد شدن از بازرسی پلیس عراق
لحظه رد شدن از بازرسی پلیس عراق
9,675
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
97,718
چی شد عاشق شدی ؟
چی شد عاشق شدی ؟
47,688
لحظه درگیری با بعثی های عراق !
لحظه درگیری با بعثی های عراق !
9,532
رشوه در ازای آزادی !
رشوه در ازای آزادی !
9,936
دیدار با دشمن قدیمی !
دیدار با دشمن قدیمی !
7,028
دستگیر شدن عبد !
دستگیر شدن عبد !
17,196
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
90,501
عبد لو رفت !
عبد لو رفت !
8,218
سو قصد به جان عبد !
سو قصد به جان عبد !
7,230
قتل عامی در راه است !
قتل عامی در راه است !
8,350
واشر سرسیلندر که عوض نکردی !
واشر سرسیلندر که عوض نکردی !
12,952
فرار عبد از دست پلیس عراق !
فرار عبد از دست پلیس عراق !
53,009
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
90,292
عبد پیدا شد !
عبد پیدا شد !
10,955
حکم اعدام صادر شد !
حکم اعدام صادر شد !
8,633
تو میفهمی ناموس چیه ؟
تو میفهمی ناموس چیه ؟
10,236
اتفاقی که نباید، افتاد !
اتفاقی که نباید، افتاد !
18,149
به چشمانم نگاه کن و عشق را ببین !
به چشمانم نگاه کن و عشق را ببین !
17,294
تصمیم گیری سخت عبد !
تصمیم گیری سخت عبد !
73,993
برمشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا
برمشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا
9,152
قسمت آخر
قسمت آخر
95,334
بیتابی ها برای عمو اکبر !
بیتابی ها برای عمو اکبر !
4,339
رسیدن نجلا به برادرش !
رسیدن نجلا به برادرش !
8,945
دیدار مخفیانه ی عباس با خانواده اش !
دیدار مخفیانه ی عباس با خانواده اش !
7,945
تعقیب و گریز خونین در نخلستان
تعقیب و گریز خونین در نخلستان
11,622
پایان جدایی نجلا و پسرش !
پایان جدایی نجلا و پسرش !
53,383
پشت صحنه
پشت صحنه
13,064
حضور عوامل سریال نجلا در واحد ۱۶۲ صدا و سیما
حضور عوامل سریال نجلا در واحد ۱۶۲ صدا و سیما
2,530
به زودی از شبکه سوم سیما
به زودی از شبکه سوم سیما
27,632
قسمت ۱
قسمت ۱
96,038
کمین پلیس برای قاچاقچیا
کمین پلیس برای قاچاقچیا
9,231
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
8,202
عجب فراری کرد
عجب فراری کرد
43,151
من زن نمی خوام
من زن نمی خوام
11,013
دردسر پشت دردسر!!
دردسر پشت دردسر!!
10,925
قسمت ۲
قسمت ۲
71,049
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
6,236
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
3,791
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
5,946
چه آرزوهایی داره!
چه آرزوهایی داره!
9,495
یه بله بگو پول رو بگیر!
یه بله بگو پول رو بگیر!
8,467
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
29,199
قسمت ۳
قسمت ۳
61,887
بازرسی برای ترور کور!
بازرسی برای ترور کور!
5,638
قاچاق برای تسویه حساب!
قاچاق برای تسویه حساب!
4,013
لالایی برای بچه ای که مرده!
لالایی برای بچه ای که مرده!
8,713
لحظه انفجار بمب !
لحظه انفجار بمب !
33,640
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
7,204
قسمت ۴
قسمت ۴
61,945
شهر شده میدون جنگ!
شهر شده میدون جنگ!
4,687
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
6,004
خواستگار سمج نجلا!
خواستگار سمج نجلا!
6,869
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
33,237
تو عاشق نیستی !
تو عاشق نیستی !
7,500
دلش آروم و قرار نداره!
دلش آروم و قرار نداره!
14,409
قسمت ۵
قسمت ۵
57,173
ازدواج با زن بیوه!
ازدواج با زن بیوه!
6,266
باج برای آزادی!
باج برای آزادی!
4,520
تو مو میبینی و من پیچش مو!
تو مو میبینی و من پیچش مو!
5,642
مقاومت برای ازدواج!
مقاومت برای ازدواج!
7,520
افشای راز نجلا !
افشای راز نجلا !
33,335
قسمت ۶
قسمت ۶
57,601
من معطل دلمم!
من معطل دلمم!
8,244
لحظه گم شدن بچه نجلا!
لحظه گم شدن بچه نجلا!
38,047
لو رفتن قاچاق عبد!
لو رفتن قاچاق عبد!
7,060
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
4,527
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
9,932
قسمت ۷
قسمت ۷
60,919
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
4,440
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
23,763
بهانه ای برای دیدن معشوق!
بهانه ای برای دیدن معشوق!
8,026
نگرانی برای سفر عراق
نگرانی برای سفر عراق
12,235
باید دل به اقیانوس داد !
باید دل به اقیانوس داد !
4,295
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
22,697
قسمت ۸
قسمت ۸
90,135
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
5,958
قاچاق بار اسلحه !!
قاچاق بار اسلحه !!
4,719
پول درآوردن سخت نیست!
پول درآوردن سخت نیست!
5,654
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
63,003
اعتراف قاچاق اسلحه !
اعتراف قاچاق اسلحه !
8,014
لحظه دستگیری باند قاچاق!
لحظه دستگیری باند قاچاق!
16,250
من قسمت میدم ببخشش
من قسمت میدم ببخشش
5,387
صمدی رضایت میده؟
صمدی رضایت میده؟
5,506
امجد آدم فروشه!
امجد آدم فروشه!
7,578
برای چی داری میری عراق؟
برای چی داری میری عراق؟
39,001
راه کربلا
راه کربلا
16,424
قسمت ۹
قسمت ۹
67,836
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
64,337
دعوا با عراقی ها !
دعوا با عراقی ها !
7,770
ترس از انقلاب ایران ؟!
ترس از انقلاب ایران ؟!
4,964
نقشه فرار از دست پلیس !
نقشه فرار از دست پلیس !
9,818
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
9,122
دعوای عبد بخاطر نجلا !
دعوای عبد بخاطر نجلا !
41,559
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
68,173
فرار از دست نیروهای عراقی !
فرار از دست نیروهای عراقی !
8,105
تظاهرات علیه صدام !
تظاهرات علیه صدام !
5,083
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
7,287
همتون به من دروغ گفتید !!
همتون به من دروغ گفتید !!
38,703
نجلا دلش گیره !
نجلا دلش گیره !
13,268
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
72,527
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
9,292
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
8,789
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
10,130