دعای رفع گرفتاری ها و سختی ها - ۲۹ مهر ۱۳۹۹

۱۵۴

شبکه قرآن
29 مهر ماه 1399
14:27
زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها
زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها
۲۰
حدیث کساء-حرم حضرت معصومه سلام الله علیه-۶ آذر ۱۳۹۹
حدیث کساء-حرم حضرت معصومه سلام الله علیه-۶ آذر ۱۳۹۹
۷۰
دعای هفتم صحیفه سجادیه-۶ آذر ۱۳۹۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه-۶ آذر ۱۳۹۹
۴۹
زیارت نامه حضرت معصومه
زیارت نامه حضرت معصومه
۴۸
زیارت امین الله - ۵ آذر ۱۳۹۹
زیارت امین الله - ۵ آذر ۱۳۹۹
۹۵
صلوات خاصه -۵ آذر ۱۳۹۹
صلوات خاصه -۵ آذر ۱۳۹۹
۶۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه - ۴ آذر ۱۳۹۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه - ۴ آذر ۱۳۹۹
۱۱۵
دعای هفتم صحیفه سجادیه-۳ آذر ۱۳۹۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه-۳ آذر ۱۳۹۹
۷۰
زیارت حضرت فاطمه و حضرت معصومه ( سلام الله علیها ) - ۲ آذر ۱۳۹۹
زیارت حضرت فاطمه و حضرت معصومه ( سلام الله علیها ) - ۲ آذر ۱۳۹۹
۱۵۱
دعای هفتم صحیفه سجادیه - ۲ آذر ۱۳۹۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه - ۲ آذر ۱۳۹۹
۱۱۰
زیارت پیامبر از بعید - ۱ آذر ۱۳۹۹
زیارت پیامبر از بعید - ۱ آذر ۱۳۹۹
۱۴۸
زیات حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
زیات حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
۱۳۶
دعای ندبه - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
دعای ندبه - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
۲۰۲
دعای کمیل - ۲۹ آبان ۱۳۹۹
دعای کمیل - ۲۹ آبان ۱۳۹۹
۴۷۳
زیارت امین الله- ۲۸ آبان ۱۳۹۹
زیارت امین الله- ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۲۹۹
دعای توسل - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
دعای توسل - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
۲۱۴
حدیث کسا - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
حدیث کسا - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
۲۳۷
دعای هفتم صحیفه سجادیه - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
۱۷۱
زیارت حضرت فاطمه (س) و حضرت معصومه (س)
زیارت حضرت فاطمه (س) و حضرت معصومه (س)
۱۳۲
دعای هفتم صحیفه سجادیه-۲۴ آبان ۱۳۹۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه-۲۴ آبان ۱۳۹۹
۱۲۹
زیارت پیامبر از بعید
زیارت پیامبر از بعید
۸۴
زیارت آل یاسین - ۲۳ آبان ۱۳۹۹
زیارت آل یاسین - ۲۳ آبان ۱۳۹۹
۲۵۵
دعای هفتم سجادیه-۲۳ آبان ۱۳۹۹
دعای هفتم سجادیه-۲۳ آبان ۱۳۹۹
۱۰۶
دعای ندبه-۲۳ آبان ۱۳۹۹
دعای ندبه-۲۳ آبان ۱۳۹۹
۲۲۹
دعای کمیل - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
دعای کمیل - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۷۵۳
زیارت امین الله
زیارت امین الله
۲۶۰
دعایک هفتم صحیفه سجادیه-استاد سعیدیان
دعایک هفتم صحیفه سجادیه-استاد سعیدیان
۲۱۸
دعای توسل - ۲۰ آبان ۱۳۹۹
دعای توسل - ۲۰ آبان ۱۳۹۹
۲۵۳
زیارت حضرت معصومه (س) - ۱۹ آبان ۱۳۹۹
زیارت حضرت معصومه (س) - ۱۹ آبان ۱۳۹۹
۱۲۸
دعای فرج-۱۸ آبان ۱۳۹۹
دعای فرج-۱۸ آبان ۱۳۹۹
۱۸۹