روزانه بیش از ۱.۵ تن آلاینده های بیماری زا وارد ریه شهروندان تهرانی میشود

۱۰۱

شبکه ۵
29 مهر ماه 1399
13:55
شیب نامناسب برای دوچرخه سواری
شیب نامناسب برای دوچرخه سواری
۳۵
معاینه برتر
معاینه برتر
۴۴
بازگشایی خط ۶ کارخانه سیمان هدیه ای مسموم به شهروندان تهران
بازگشایی خط ۶ کارخانه سیمان هدیه ای مسموم به شهروندان تهران
۸۲
اجباری شدن گواهینامه فروش موتور برقی را از رونق انداخت
اجباری شدن گواهینامه فروش موتور برقی را از رونق انداخت
۷۳
تجهیزات صنایع آلاینده
تجهیزات صنایع آلاینده
۴۴
خسارت جبران ناپذیر سوزاندن برگ درختان در باغات دماوند
خسارت جبران ناپذیر سوزاندن برگ درختان در باغات دماوند
۴۸
قانون هوای پاک
قانون هوای پاک
۳۷
موتورهای از رده خارج پس از ترخیص از پارکینگ اسقاط می شوند
موتورهای از رده خارج پس از ترخیص از پارکینگ اسقاط می شوند
۶۳
معاینه برتر
معاینه برتر
۵۸
تهران در راس هرم پایتخت های مرگبار جهان
تهران در راس هرم پایتخت های مرگبار جهان
۱۵۲
دور زدن قانونی اخذ معاینه فنی خودرو
دور زدن قانونی اخذ معاینه فنی خودرو
۵۰
صنایع آلاینده هوای تهران نیاز به نوسازی دارد
صنایع آلاینده هوای تهران نیاز به نوسازی دارد
۱۰۶
آلایندگی یک موتورسیکلت دودزا برابر یک خودرو است
آلایندگی یک موتورسیکلت دودزا برابر یک خودرو است
۷۶
محکومیت حبس برای متخلفان تولید غیرمجاز ذغال در غرب تهران
محکومیت حبس برای متخلفان تولید غیرمجاز ذغال در غرب تهران
۵۷
نیروگاه های فرسوده پایتخت تهدیدی برای هوای تهران
نیروگاه های فرسوده پایتخت تهدیدی برای هوای تهران
۲۳۷
صنایع آلاینده یک هوای تهران
صنایع آلاینده یک هوای تهران
۹۴
معاینه فنی خودرو
معاینه فنی خودرو
۷۹
وارونگی هوا
وارونگی هوا
۴۸
لغو قانون سن فرسودگی خودروها
لغو قانون سن فرسودگی خودروها
۵۰
وسایل نقلیه موتوری
وسایل نقلیه موتوری
۱۱۸
قانون هوای پاک
قانون هوای پاک
۷۸
افزایش ۸ درصدی فوت ناشی از کرونا به ازای یک واحد افزایش ذرات معلق
افزایش ۸ درصدی فوت ناشی از کرونا به ازای یک واحد افزایش ذرات معلق
۱۱۹
خودروهای تک سرنشین
خودروهای تک سرنشین
۱۰۰
وزش باد با سرعت پایین علت انباشته شدن آلاینده های هوای پایتخت
وزش باد با سرعت پایین علت انباشته شدن آلاینده های هوای پایتخت
۵۹
قانون هوای پاک
قانون هوای پاک
۸۳
رابطه ذرات معلق در هوا با افزایش بیماری کرونا
رابطه ذرات معلق در هوا با افزایش بیماری کرونا
۵۴
کووید ۱۹ در شهرهای آلوده جان افراد را زودتر می گیرد
کووید ۱۹ در شهرهای آلوده جان افراد را زودتر می گیرد
۱۰۹
خودروهای تک سرنشین
خودروهای تک سرنشین
۱۱۸
معاینه فنی
معاینه فنی
۶۸
خودروهای تک سرنشین
خودروهای تک سرنشین
۸۳