کرونا چه جایگاهی دارد؟

۲۹۴

شبکه ۲
28 مهر ماه 1399
22:56
اتصال صنعت قطعه سازی با صنعت خودرو سازی
اتصال صنعت قطعه سازی با صنعت خودرو سازی
۱۷۶
ظرفیت های دانش بنیانی و صنعت نفت
ظرفیت های دانش بنیانی و صنعت نفت
۸۸
مجوز ها مانع کسب و کار ها !
مجوز ها مانع کسب و کار ها !
۱۲۶
بررسی راهکار اقتصادی با اتکا به توان داخلی
بررسی راهکار اقتصادی با اتکا به توان داخلی
۲۰۵
اصلاح قیمت مرغ و لبنیات چه موقع انجام می شود؟
اصلاح قیمت مرغ و لبنیات چه موقع انجام می شود؟
۳۴۳
علت افزایش قیمت مرغ
علت افزایش قیمت مرغ
۴۲۳
قیمت مرغ واقعا باید ۳۵ هزار تومان باشد؟!
قیمت مرغ واقعا باید ۳۵ هزار تومان باشد؟!
۲۷۹
افزایش قیمت شیر خام در یک سال
افزایش قیمت شیر خام در یک سال
۱۰۵
قیمت مصوب شیر خام رعایت می شود؟
قیمت مصوب شیر خام رعایت می شود؟
۷۸
مبنای افزایش قیمت شیر خام
مبنای افزایش قیمت شیر خام
۱۰۲
افزایش قیمت لبنیات و مرغ در بازار
افزایش قیمت لبنیات و مرغ در بازار
۳۷۷
پیامک شجاعانه یک قاچاقچی سیگار !
پیامک شجاعانه یک قاچاقچی سیگار !
12,762
مافیای قاچاق سیگار در کشور؟
مافیای قاچاق سیگار در کشور؟
1,176
مقابله نکردن با قاچاق سیگار
مقابله نکردن با قاچاق سیگار
۷۱۷
لطمه قاچاق سیگار به تولیدات داخلی
لطمه قاچاق سیگار به تولیدات داخلی
۳۹۱
چرا شاهد قاچاق سیگار هستیم؟
چرا شاهد قاچاق سیگار هستیم؟
۲۸۶
علت وفور سیگار قاچاق در کشور
علت وفور سیگار قاچاق در کشور
۲۱۷
پشت پرده  وفور سیگار قاچاق در کشور
پشت پرده وفور سیگار قاچاق در کشور
۶۲۲
واکسن ایرانی کرونا در چه مرحله ای است؟
واکسن ایرانی کرونا در چه مرحله ای است؟
۸۲۸
نبود نظارت بر حضور یا عدم حضور کارمندان در ادارات
نبود نظارت بر حضور یا عدم حضور کارمندان در ادارات
۲۸۲
تفکر ایمنی جمعی
تفکر ایمنی جمعی
۱۹۹
تردد در شهرهای قرمز و نارنجی
تردد در شهرهای قرمز و نارنجی
۲۷۸
دارو های بی فایده کرونا؟
دارو های بی فایده کرونا؟
۳۱۲
طب سنتی در درمان کرونا
طب سنتی در درمان کرونا
۲۸۲
آخرین وضعیت اجرای محدودیت های کرونا
آخرین وضعیت اجرای محدودیت های کرونا
۲۹۲
لغو تحریم ها و توافق با آمریکا؟
لغو تحریم ها و توافق با آمریکا؟
1,347
اروپا و برجام
اروپا و برجام
۵۷۱
انتقال قدرت ادامه دار خواهد بود؟
انتقال قدرت ادامه دار خواهد بود؟
۳۸۳
ماجراهای انتخاباتی پر حاشیه ، آیا آمریکا تغییر مسیر می دهد؟
ماجراهای انتخاباتی پر حاشیه ، آیا آمریکا تغییر مسیر می دهد؟
۸۱۳
حمله به تسلیحات اتمی ایران توسط آمریکا؟
حمله به تسلیحات اتمی ایران توسط آمریکا؟
5,619