لحظه دفاع و معرفی نفر برتر میدون

۶۲۵

شبکه ۳
27 مهر ماه 1399
23:30
لحظات هیجان انگیز اعلام نتایج
لحظات هیجان انگیز اعلام نتایج
۳۲۷
هر کم توان ذهنی یک استعداد
هر کم توان ذهنی یک استعداد
۳۴۰
فرآوری سبوس با سبکی جدید
فرآوری سبوس با سبکی جدید
۲۸۲
قسمت ۳۵ - فصل دوم
قسمت ۳۵ - فصل دوم
1,433
دستگاه ضدعفونی کرونا و سم پاشی محصولات کشاورزی
دستگاه ضدعفونی کرونا و سم پاشی محصولات کشاورزی
۱۷۲
لحظات هیجان انگیز اعلام نتایج
لحظات هیجان انگیز اعلام نتایج
۴۳۳
کودکان ثروت ساز !
کودکان ثروت ساز !
۳۸۶
اخترع فرمول شیره نگهدارنده خرما !
اخترع فرمول شیره نگهدارنده خرما !
۴۱۸
قسمت ۳۴ - فصل دوم
قسمت ۳۴ - فصل دوم
۹۷۱
سبزیجات همیشه تازه !
سبزیجات همیشه تازه !
۳۵۴
از زنجیرکشی تا زنجیره پرورش بوقلمون !
از زنجیرکشی تا زنجیره پرورش بوقلمون !
2,335
با این لباسشویی به لکه ها لبخند بزنید !
با این لباسشویی به لکه ها لبخند بزنید !
۵۵۲
معرفی تولید کالای خواب
معرفی تولید کالای خواب
۳۷۱
قسمت ۳۳ - فصل دوم
قسمت ۳۳ - فصل دوم
1,486
تبلور انرژی در پکیج های خورشیدی
تبلور انرژی در پکیج های خورشیدی
۴۶۵
یانگوم از فواید سیر می گوید !
یانگوم از فواید سیر می گوید !
۷۱۱
پلی به سوی موفقیت !
پلی به سوی موفقیت !
۳۳۵
قسمت ۳۲ - فصل دو
قسمت ۳۲ - فصل دو
1,088
بذر در دستگاه بوجاری
بذر در دستگاه بوجاری
1,010
راه برخط صنایع دستی رابین
راه برخط صنایع دستی رابین
۷۵۶
تولیدکننده حباب لوستر
تولیدکننده حباب لوستر
۴۴۲
قسمت ۳۱ - فصل دوم
قسمت ۳۱ - فصل دوم
1,955
دینگ، سامانه حضور و غیاب آنلاین
دینگ، سامانه حضور و غیاب آنلاین
۵۷۴
از پرورش لوفا تا تولید لیف و صابون
از پرورش لوفا تا تولید لیف و صابون
1,121
پرده برداری از راشل دراپ !
پرده برداری از راشل دراپ !
۶۹۳
قسمت ۳۰ - فصل دوم
قسمت ۳۰ - فصل دوم
1,758
طوفان بکس بادی !
طوفان بکس بادی !
۶۸۰
لحظه اعلام نفر برتر
لحظه اعلام نفر برتر
۳۹۰
پرستاری در خانه، التیامی برای سختی های مراقبت
پرستاری در خانه، التیامی برای سختی های مراقبت
۲۹۶
کسب و کاری به سختی مجسمه های فلزی !
کسب و کاری به سختی مجسمه های فلزی !
۲۸۸