فیزیک - حرکت با شتاب ثابت / ۳ آذر
فیزیک - حرکت با شتاب ثابت / ۳ آذر
۱۸۸
عربی - تمرین های درس دوم / ۳ آذر
عربی - تمرین های درس دوم / ۳ آذر
۴۳۳
شیمی- حل تمرین فصل اول / ۲ آذر
شیمی- حل تمرین فصل اول / ۲ آذر
1,412
ریاضی - درس دوم - معادلات مثلثاتی / ۱ آذر
ریاضی - درس دوم - معادلات مثلثاتی / ۱ آذر
۷۷۰
زیست شناسی - فصل چهارم / ۱ آذر
زیست شناسی - فصل چهارم / ۱ آذر
۷۴۹
فیزیک - حرکت با شتاب ثابت  / ۲۹ آبان
فیزیک - حرکت با شتاب ثابت / ۲۹ آبان
۹۴۴
هویت اجتماعی - حل نمونه سوالات پنج درس اول/ ۲۹ آبان
هویت اجتماعی - حل نمونه سوالات پنج درس اول/ ۲۹ آبان
۵۶۲
ریاضی - رشته تجربی - معادلات مثلثاتی / ۲۸ آبان
ریاضی - رشته تجربی - معادلات مثلثاتی / ۲۸ آبان
۹۸۲
شیمی - ریاضی و تجربی - تمرین های دوره فصل اول / ۲۸ آبان
شیمی - ریاضی و تجربی - تمرین های دوره فصل اول / ۲۸ آبان
2,139
زیست شناسی - صفات پیوسته و گسسته / ۲۱ آبان
زیست شناسی - صفات پیوسته و گسسته / ۲۱ آبان
1,166
مکانیک خودرو - تعمیر نشان دهندهای خودرو / ۲۶ آبان
مکانیک خودرو - تعمیر نشان دهندهای خودرو / ۲۶ آبان
۵۴۳
مکانیک خودرو- سیستم انژکتور خودرو /۲۶ آبان
مکانیک خودرو- سیستم انژکتور خودرو /۲۶ آبان
۳۸۱
ریاضی - مثلثات حرکت تناوب و نژانت / ۲۶ آبان
ریاضی - مثلثات حرکت تناوب و نژانت / ۲۶ آبان
۹۲۶
فیزیک - حرکت با شتاب ثابت / ۲۶ آبان
فیزیک - حرکت با شتاب ثابت / ۲۶ آبان
۸۹۳
عربی - زبان قرآن - حل تمرین درس دوم  / ۲۶ آبان
عربی - زبان قرآن - حل تمرین درس دوم / ۲۶ آبان
۹۳۳
شیمی - رشته ریاضی و تجربی - واکنش خنثی شده / ۲۵ آبان
شیمی - رشته ریاضی و تجربی - واکنش خنثی شده / ۲۵ آبان
2,190
ریاضی رشته تجربی - فصل دوم مثلثات - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
ریاضی رشته تجربی - فصل دوم مثلثات - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
1,094
زیست شناسی  - رشته تجربی-هموفیلی - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
زیست شناسی - رشته تجربی-هموفیلی - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
1,177
هویت اجتماعی - رشته ریاضی و تجربی - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
هویت اجتماعی - رشته ریاضی و تجربی - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۸۹۱
شیمی - محاسبه PH بازها / ۲۱ آبان
شیمی - محاسبه PH بازها / ۲۱ آبان
3,962
تعمیرات سیستم برق خودرو - آلترناترو  / ۲۰ آبان
تعمیرات سیستم برق خودرو - آلترناترو / ۲۰ آبان
۶۱۰
زیست شناسی - انتقال اطلاعات در نسل ها / ۲۰ آبان
زیست شناسی - انتقال اطلاعات در نسل ها / ۲۰ آبان
1,440
عربی ، زبان قرآن - ترجمه درس دوم / ۱۹ آبان
عربی ، زبان قرآن - ترجمه درس دوم / ۱۹ آبان
1,105
شیمی - حل مسائل ثابت یونش آب / ۱۸ آبان
شیمی - حل مسائل ثابت یونش آب / ۱۸ آبان
3,770
ریاضی - مثلثات  / ۱۷ آبان
ریاضی - مثلثات / ۱۷ آبان
1,586
زیست شناسی - انتقال اطلاعات در نسل ها  / ۱۷ آبان
زیست شناسی - انتقال اطلاعات در نسل ها / ۱۷ آبان
1,502
ریاضی - مثلثات / ۱۵ آبان
ریاضی - مثلثات / ۱۵ آبان
2,058
هویت اجتماعی - ادامه درس چهارم / ۱۵ آبان
هویت اجتماعی - ادامه درس چهارم / ۱۵ آبان
۸۵۲
شیمی - ثابت یونش آب / ۱۴ آبان
شیمی - ثابت یونش آب / ۱۴ آبان
3,411
زیست شناسی - گروه های خونی  / ۱۳ آبان
زیست شناسی - گروه های خونی / ۱۳ آبان
1,689