قرارگاه شهید سلیمانی - آباده

۶۲

شبکه فارس
28 مهر ماه 1399
12:34
تشییع اولین شهید مدافع سلامت-پاسارگاد
تشییع اولین شهید مدافع سلامت-پاسارگاد
۱۰۸
یادواره شهدای سلامت - هفته بسیج
یادواره شهدای سلامت - هفته بسیج
۵۰
تولید رب انار - وضعیت کرونا - هفته بسیج
تولید رب انار - وضعیت کرونا - هفته بسیج
۵۱
برداشت لیموترش -جهرم
برداشت لیموترش -جهرم
۳۰
کمک مومنانه - خفر
کمک مومنانه - خفر
۶۱
طرح های اشتغالزایی - برداشت انار
طرح های اشتغالزایی - برداشت انار
۶۵
برداشت انار -بیضا
برداشت انار -بیضا
۱۱۸
خدمات کتابخانه عمومی - مرودشت
خدمات کتابخانه عمومی - مرودشت
۴۵
بررسی مشکلات آب آشامیدنی روستاهای کامفیروز
بررسی مشکلات آب آشامیدنی روستاهای کامفیروز
۴۸
خوداشتغالی - میمند
خوداشتغالی - میمند
۱۲۰
بررسی مجدد پرونده زندانیان
بررسی مجدد پرونده زندانیان
۵۴
بررسی مجدد پرونده زندانیان - خود اشتغالی - توسعه زراعت کلزا
بررسی مجدد پرونده زندانیان - خود اشتغالی - توسعه زراعت کلزا
۴۹
خدمات اورژانس -مرودشت
خدمات اورژانس -مرودشت
۶۲
کمک مومنانه -سروستان
کمک مومنانه -سروستان
۶۰
کمک مومنانه /سروستان
کمک مومنانه /سروستان
۶۱
خدمات اورژانس - مرودشت
خدمات اورژانس - مرودشت
۶۲
برداشت گوجه فرنگی
برداشت گوجه فرنگی
۱۰۰
برداشت انار - مشکلات ناشی از بارندگی و سیل
برداشت انار - مشکلات ناشی از بارندگی و سیل
۶۱
برداشت انار-ارسنجان
برداشت انار-ارسنجان
۴۵
هنر سوزن دوزی
هنر سوزن دوزی
۵۷
جشنواره نقاشی دستان پاک- بررسی مشکلات استهبان
جشنواره نقاشی دستان پاک- بررسی مشکلات استهبان
۳۳
برداشت خرما - روستای قیروکارزین
برداشت خرما - روستای قیروکارزین
۳۷
بررسی مشکلات - استهبان
بررسی مشکلات - استهبان
۷۱
جشنواره نقاشی دستان فارس - آباده
جشنواره نقاشی دستان فارس - آباده
۵۴
آمران سلامت-آباده
آمران سلامت-آباده
۴۱
برداشت سبزیجات - جهرم
برداشت سبزیجات - جهرم
۱۷۸
کمک مومنانه - کازرون
کمک مومنانه - کازرون
۴۴
کمک مومنانه - رزمایش مدافعان سلامت - تولید سبزیجات
کمک مومنانه - رزمایش مدافعان سلامت - تولید سبزیجات
۷۱
وضعیت کرونا-جهرم
وضعیت کرونا-جهرم
۸۱
برداشت کنجد-  کازرون
برداشت کنجد- کازرون
۸۸