دعای رفع گرفتاری ها و سختی ها - ۲۸ مهر ۱۳۹۹

۱۳۹

شبکه قرآن
28 مهر ماه 1399
08:41
صلوات خاصه -۵ آذر ۱۳۹۹
صلوات خاصه -۵ آذر ۱۳۹۹
۴۲
دعای هفتم صحیفه سجادیه - ۴ آذر ۱۳۹۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه - ۴ آذر ۱۳۹۹
۸۷
دعای هفتم صحیفه سجادیه-۳ آذر ۱۳۹۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه-۳ آذر ۱۳۹۹
۴۵
زیارت حضرت فاطمه و حضرت معصومه ( سلام الله علیها ) - ۲ آذر ۱۳۹۹
زیارت حضرت فاطمه و حضرت معصومه ( سلام الله علیها ) - ۲ آذر ۱۳۹۹
۱۱۱
دعای هفتم صحیفه سجادیه - ۲ آذر ۱۳۹۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه - ۲ آذر ۱۳۹۹
۹۱
زیارت پیامبر از بعید - ۱ آذر ۱۳۹۹
زیارت پیامبر از بعید - ۱ آذر ۱۳۹۹
۱۴۰
زیات حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
زیات حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
۱۲۷
دعای ندبه - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
دعای ندبه - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
۱۹۷
دعای کمیل - ۲۹ آبان ۱۳۹۹
دعای کمیل - ۲۹ آبان ۱۳۹۹
۴۶۱
زیارت امین الله- ۲۸ آبان ۱۳۹۹
زیارت امین الله- ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۲۸۵
دعای توسل - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
دعای توسل - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
۲۰۴
حدیث کسا - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
حدیث کسا - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
۲۱۴
دعای هفتم صحیفه سجادیه - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
۱۶۸
زیارت حضرت فاطمه (س) و حضرت معصومه (س)
زیارت حضرت فاطمه (س) و حضرت معصومه (س)
۱۲۱
دعای هفتم صحیفه سجادیه-۲۴ آبان ۱۳۹۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه-۲۴ آبان ۱۳۹۹
۱۲۷
زیارت پیامبر از بعید
زیارت پیامبر از بعید
۸۴
زیارت آل یاسین - ۲۳ آبان ۱۳۹۹
زیارت آل یاسین - ۲۳ آبان ۱۳۹۹
۲۴۰
دعای هفتم سجادیه-۲۳ آبان ۱۳۹۹
دعای هفتم سجادیه-۲۳ آبان ۱۳۹۹
۱۰۳
دعای ندبه-۲۳ آبان ۱۳۹۹
دعای ندبه-۲۳ آبان ۱۳۹۹
۲۲۳
دعای کمیل - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
دعای کمیل - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۷۴۵
زیارت امین الله
زیارت امین الله
۲۵۱
دعایک هفتم صحیفه سجادیه-استاد سعیدیان
دعایک هفتم صحیفه سجادیه-استاد سعیدیان
۲۱۱
دعای توسل - ۲۰ آبان ۱۳۹۹
دعای توسل - ۲۰ آبان ۱۳۹۹
۲۴۷
زیارت حضرت معصومه (س) - ۱۹ آبان ۱۳۹۹
زیارت حضرت معصومه (س) - ۱۹ آبان ۱۳۹۹
۱۱۴
دعای فرج-۱۸ آبان ۱۳۹۹
دعای فرج-۱۸ آبان ۱۳۹۹
۱۸۱
زیارت حضرت فاطمه و معصومه سلام الله علیها-۱۸ آبان ۱۳۹۹
زیارت حضرت فاطمه و معصومه سلام الله علیها-۱۸ آبان ۱۳۹۹
۱۰۱
همخوانی دعای فرج
همخوانی دعای فرج
۱۰۵
زیارت پیامبر(ص) از بعید - ۱۷ آبان ۱۳۹۹
زیارت پیامبر(ص) از بعید - ۱۷ آبان ۱۳۹۹
۱۲۲
زیارت آل یاسین - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
زیارت آل یاسین - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
۱۹۵
صلوات خاصه امام رضا (ع) - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
صلوات خاصه امام رضا (ع) - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
۱۶۶