ابوالقاسم ساسان-۲۷ مهر ۱۳۹۹

1,864

شبکه نسیم
27 مهر ماه 1399
19:00
اخوان ثالث و شعر نیمایی
اخوان ثالث و شعر نیمایی
۱۵۲
تعداد کتاب های کتاب خانه ی ملی
تعداد کتاب های کتاب خانه ی ملی
۱۰۴
کتاب خانه ی مجلس و کتاب خانه ی ملی
کتاب خانه ی مجلس و کتاب خانه ی ملی
۳۷
کتاب خانه ی ملی؟
کتاب خانه ی ملی؟
۲۶
دکتر رضا شهرابی-۳ آبان ۱۳۹۹
دکتر رضا شهرابی-۳ آبان ۱۳۹۹
۴۰۸
دست بالای دست بسیارست یعنی چی؟
دست بالای دست بسیارست یعنی چی؟
۴۵۸
صدای غذاخوردن یک حلزون وحشی !!
صدای غذاخوردن یک حلزون وحشی !!
۹۹۱
بزرگتر شدی دوست داری چیکاره بشی؟
بزرگتر شدی دوست داری چیکاره بشی؟
۲۳۳
رهام کریمی-۳۰ مهر ۱۳۹۹
رهام کریمی-۳۰ مهر ۱۳۹۹
1,970
بسته پیشنهادی فیلم ، مستند و موسیقی
بسته پیشنهادی فیلم ، مستند و موسیقی
۱۸۱
آموخته هایی از استاد شجریان از زبان اردشیر رستمی
آموخته هایی از استاد شجریان از زبان اردشیر رستمی
۴۱۹
اردشیر رستمی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اردشیر رستمی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۹۷۴
۳ شخصیت اصلی فیلسوف مدرن
۳ شخصیت اصلی فیلسوف مدرن
۴۴۸
بحرانی کردن مسئله ها با نظریه !
بحرانی کردن مسئله ها با نظریه !
۱۵۴
پژوهشگری علوم اجتماعی یعنی چی؟
پژوهشگری علوم اجتماعی یعنی چی؟
۸۳
امیر خراسانی - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
امیر خراسانی - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
۷۴۹
لغات بیگانه ی پرمصرف در محاوره ی ما !
لغات بیگانه ی پرمصرف در محاوره ی ما !
۳۸۶
سفر به آمازون در کتاب باز !
سفر به آمازون در کتاب باز !
3,119
علت جذاب بودن این برنامه !
علت جذاب بودن این برنامه !
۳۶۳
رسول نجفیان - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
رسول نجفیان - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,205
سکوت در آنتن تلویزیون برای اولین بار !
سکوت در آنتن تلویزیون برای اولین بار !
3,496
سکوت در زمانه هیاهو
سکوت در زمانه هیاهو
4,342
هر کرونایی از دوست رسد نیکوست !
هر کرونایی از دوست رسد نیکوست !
۶۴۶
سپهر سهرابی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
سپهر سهرابی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
1,250
نجات غریقی و کنترل نگاه ها !
نجات غریقی و کنترل نگاه ها !
۲۲۷
مجموعه کتاب هایی با نوشتار جمعی !
مجموعه کتاب هایی با نوشتار جمعی !
۲۶۸
ویتگنشتاین و فلسفه
ویتگنشتاین و فلسفه
۴۳۳
بسته پیشنهادی فیلم ، موسیقی ، مستند
بسته پیشنهادی فیلم ، موسیقی ، مستند
۲۸۸
هدیه متفاوت برای میزبان !
هدیه متفاوت برای میزبان !
۳۴۷