روند شیوع و مدیریت کرونا در شهر تهران

1,122

جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا
جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا
۱۷۳
آخرین اخبار و آمار از ویروس کرونا در کشور
آخرین اخبار و آمار از ویروس کرونا در کشور
۶۸۴
راه اندازی کارگروه اشتغال کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح در استان‌ها
راه اندازی کارگروه اشتغال کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح در استان‌ها
۲۷۱
نشست خبری معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت ببهداشت
نشست خبری معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت ببهداشت
۳۶۱
راه اندازی پویش اهدای خون اهدای زندگی
راه اندازی پویش اهدای خون اهدای زندگی
۹۱
جزییات برخورد با رانندگان متخلف محدودیت های کرونایی
جزییات برخورد با رانندگان متخلف محدودیت های کرونایی
۲۵۷
جدیدترین اخبار و آمار ویروس کرونا در کشور
جدیدترین اخبار و آمار ویروس کرونا در کشور
1,345
دومین روز اجرای محدودیت های جدید کرونایی در پایتخت
دومین روز اجرای محدودیت های جدید کرونایی در پایتخت
1,066
فعالیت دفاتر ازدواج و ثبت اسناد رسمی به صورت زوج و فرد تا ۱۵ آذر
فعالیت دفاتر ازدواج و ثبت اسناد رسمی به صورت زوج و فرد تا ۱۵ آذر
۲۷۸
بازدید وزیر کشور از مرکز کنترل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا
بازدید وزیر کشور از مرکز کنترل قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا
۲۱۹
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۵ طرح شهرداری شهرستان قم
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۵ طرح شهرداری شهرستان قم
۲۹۵
نقش سازمان بهزیستی در کاهش اضطراب ناشی از کرونا
نقش سازمان بهزیستی در کاهش اضطراب ناشی از کرونا
۳۲۲
جدیدترین تصمیم های ستاد ملی مقابله با کرونا
جدیدترین تصمیم های ستاد ملی مقابله با کرونا
۶۱۸
جدیدترین تصمیم های ستاد ملی مقابله با کرونا
جدیدترین تصمیم های ستاد ملی مقابله با کرونا
۳۷۳
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا - ۱ آذر ۱۳۹۹
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا - ۱ آذر ۱۳۹۹
۷۶۰
آخرین اخبار و آمار از ویروس کرونا در کشور
آخرین اخبار و آمار از ویروس کرونا در کشور
۴۵۹
جدیدترین اخبار و آمار از ویورس کرونا در کشور
جدیدترین اخبار و آمار از ویورس کرونا در کشور
۴۱۷
کرونای شدید در کمین دیابتی ها
کرونای شدید در کمین دیابتی ها
۵۶۸
بهره برداری از طرح های ملی وزارت راه و شهرسازی
بهره برداری از طرح های ملی وزارت راه و شهرسازی
۳۶۴
جدیدترین اخبار و آمار از ویروس کرونا در کشور
جدیدترین اخبار و آمار از ویروس کرونا در کشور
2,351
آمار رسمی کرونا - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
آمار رسمی کرونا - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
7,845
نشست کمیته امنیتی ، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا
نشست کمیته امنیتی ، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا
1,934
مصاحبه با وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیئت دولت
مصاحبه با وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیئت دولت
۷۴۳
در حاشیه نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
در حاشیه نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
۳۵۱
جلسه هیئت دولت - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
جلسه هیئت دولت - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
1,520
نشست ستاد فرماندهی عملیات مقابله با کرونا تهران
نشست ستاد فرماندهی عملیات مقابله با کرونا تهران
۴۹۶
در حاشیه جلسه کمسیون های مجلس
در حاشیه جلسه کمسیون های مجلس
1,412
اعلام زمان محدودیت های ترافیکی
اعلام زمان محدودیت های ترافیکی
1,765
آخرین اخبار و آمار از ویروس کرونا در کشور
آخرین اخبار و آمار از ویروس کرونا در کشور
1,279
آمار رسمی کرونا - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
آمار رسمی کرونا - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
9,335