رشته گرافیک و نقاشی - طراحی ۱ / ۲۷ مهر

۵۵۷

پایه دوازدهم - سامانه های هوشمند خانگی / ۴ آذر
پایه دوازدهم - سامانه های هوشمند خانگی / ۴ آذر
۱۰۵
پایه یازدهم - الگو سازی مانتو یقه آبشاری / ۴ آذر
پایه یازدهم - الگو سازی مانتو یقه آبشاری / ۴ آذر
۲۲۷
معماری - آموزش اتوکد - پایه دهم / ۴ آذر
معماری - آموزش اتوکد - پایه دهم / ۴ آذر
۴۲۶
طراحی دوخت - دانش قنی و تخصصی الیاف - پایه دهم / ۴ آذر
طراحی دوخت - دانش قنی و تخصصی الیاف - پایه دهم / ۴ آذر
۳۴۹
نوآوری و کار آفرینی - پودمان دوم - پایه یازدهم / ۴ آذر
نوآوری و کار آفرینی - پودمان دوم - پایه یازدهم / ۴ آذر
۲۱۶
پایه دوازدهم - رنگ کاری و رویه کوبی چوب / ۳ آذر
پایه دوازدهم - رنگ کاری و رویه کوبی چوب / ۳ آذر
۲۱۲
پایه دوازدهم - ساخت اتصال فاق و زبانه / ۳ آذر
پایه دوازدهم - ساخت اتصال فاق و زبانه / ۳ آذر
۱۴۱
شناخت مواد و مصالح - پایه دهم - فصل سوم / ۳ آذر
شناخت مواد و مصالح - پایه دهم - فصل سوم / ۳ آذر
۴۵۰
رشته ماشین ابزار - پایه دهم - اندازه گیری دقیق - کولیس خوانی / ۳ آذر
رشته ماشین ابزار - پایه دهم - اندازه گیری دقیق - کولیس خوانی / ۳ آذر
۲۵۷
رشته ماشین ابزار - پایه دوازدهم - دانش فنی  تخصصی / ۳ آذر
رشته ماشین ابزار - پایه دوازدهم - دانش فنی تخصصی / ۳ آذر
۱۸۴
پایه دهم - رشته نقشه کشی معماری - فصل دوم / ۲ آذر
پایه دهم - رشته نقشه کشی معماری - فصل دوم / ۲ آذر
۸۰۴
پایه یازدهم - نقشه کشی معماری - مبحث پی و دیوار / ۲ آذر
پایه یازدهم - نقشه کشی معماری - مبحث پی و دیوار / ۲ آذر
۳۴۷
پایه دوازدهم - رشته حیابداری - صورتهای مالی - پودمان ۱ / ۲ آذر
پایه دوازدهم - رشته حیابداری - صورتهای مالی - پودمان ۱ / ۲ آذر
۲۴۱
تعمیر سیستم اگزوز خودرو - پایه دهم / ۱ آذر
تعمیر سیستم اگزوز خودرو - پایه دهم / ۱ آذر
۳۷۸
تعمیر پیستون موتور خودرو - پایه دهم / ۱ اذر
تعمیر پیستون موتور خودرو - پایه دهم / ۱ اذر
۴۴۶
نقشه کشی معماری- شناخت مواد و مصالح - فصل دوم - پایه دهم / ۱ آذر
نقشه کشی معماری- شناخت مواد و مصالح - فصل دوم - پایه دهم / ۱ آذر
۴۷۲
حسابداری - صورتهای مالی پودمان یک - پایه دوازدهم / ۱ آذر
حسابداری - صورتهای مالی پودمان یک - پایه دوازدهم / ۱ آذر
۴۲۲
ماشین ابزار - دانش فنی تخصصی پودمان دو - پایه دوازدهم / ۱ آذر
ماشین ابزار - دانش فنی تخصصی پودمان دو - پایه دوازدهم / ۱ آذر
۳۳۶
ساختمان- پودمان دو - اسکلت سازی - پایه یازدهم - ۳۰ آبان
ساختمان- پودمان دو - اسکلت سازی - پایه یازدهم - ۳۰ آبان
۶۳۶
ساختمان - پودمان اول - نقشه برداری - پایه دوازدهم - ۳۰ آبان ۹۹
ساختمان - پودمان اول - نقشه برداری - پایه دوازدهم - ۳۰ آبان ۹۹
۴۳۶
حسابداری مالی - حسابداری صنعتی - فصل سه - پایه دوازدهم - ۳۰ آبان
حسابداری مالی - حسابداری صنعتی - فصل سه - پایه دوازدهم - ۳۰ آبان
۲۴۶
پایه دوازدهم - حسابداری مالی - حسابداری صنعتی - فصل سوم / ۲۹ آبان
پایه دوازدهم - حسابداری مالی - حسابداری صنعتی - فصل سوم / ۲۹ آبان
۲۷۸
پایه دوازدهم - تصویر سازی - افتر افکت جلسه هفتم / ۲۹ آبان
پایه دوازدهم - تصویر سازی - افتر افکت جلسه هفتم / ۲۹ آبان
۲۷۷
پایه دوازدهم - حسابداری - صورتهای مالی - بخش دوم / ۲۹ آبان
پایه دوازدهم - حسابداری - صورتهای مالی - بخش دوم / ۲۹ آبان
۳۳۷
رنگ کاری و رویه کوبی چوب - پایه دوازدهم / ۲۸ آبان
رنگ کاری و رویه کوبی چوب - پایه دوازدهم / ۲۸ آبان
۴۳۲
معرفی اتصالات چوبی - پایه دوازدهم / ۲۸ آبان
معرفی اتصالات چوبی - پایه دوازدهم / ۲۸ آبان
۲۷۵
شبکه و نرم افزار - پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب - پایه یازدهم / ۲۸ آبان
شبکه و نرم افزار - پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب - پایه یازدهم / ۲۸ آبان
۵۵۳
حسابداری - حسابداری صورت های مالی -بخش اول  / ۲۸آبان
حسابداری - حسابداری صورت های مالی -بخش اول / ۲۸آبان
۴۶۵
ساختمان - پدومان دوم - اسکلت سازی ساختمان - پایه یازدهم /۲۸ آبان
ساختمان - پدومان دوم - اسکلت سازی ساختمان - پایه یازدهم /۲۸ آبان
۴۵۹
پایه دهم - الگو سازی شلوار / ۲۷ آبان
پایه دهم - الگو سازی شلوار / ۲۷ آبان
1,263