منحوس

۱۰۶

شبکه سهند
26 مهر ماه 1399
23:26
اقدامات رهب انقلاب برای مقابله با کرونا
اقدامات رهب انقلاب برای مقابله با کرونا
۳۰
تجربه جهانی - راه طی شده - ۷ آذر ۱۳۹۹
تجربه جهانی - راه طی شده - ۷ آذر ۱۳۹۹
۸۵
بسیج پیشرو خدمت و امیدآفرین - ۷ آذر ۱۳۹۹
بسیج پیشرو خدمت و امیدآفرین - ۷ آذر ۱۳۹۹
۷۸
ویزه برنامه روز نیروی دریایی - ۷ آذر ۱۳۹۹
ویزه برنامه روز نیروی دریایی - ۷ آذر ۱۳۹۹
۶۱
ویژه برنامه روز نیروی دریایی - ۷ آذر ۱۳۹۹
ویژه برنامه روز نیروی دریایی - ۷ آذر ۱۳۹۹
۳۲۶
رهرو - علی رضا رضاپور
رهرو - علی رضا رضاپور
۱۱۳
شوشتر
شوشتر
۶۶
مشکلات بی سوادی در رژیم پهلوی
مشکلات بی سوادی در رژیم پهلوی
۵۸
بسیج پیشرو خدمت و امید آفرین
بسیج پیشرو خدمت و امید آفرین
۱۳۲
خطبه ی قیام - انجام وظیفه
خطبه ی قیام - انجام وظیفه
۸۱
شیخ شهید محمد خیابانی
شیخ شهید محمد خیابانی
۱۰۹
زکات برکت زندگی - ۶ آذر ۱۳۹۹
زکات برکت زندگی - ۶ آذر ۱۳۹۹
۵۵
جهاد سازندگی
جهاد سازندگی
۳۹
رزمایش کمک مومنانه - ۵ آذر ۱۳۹۹
رزمایش کمک مومنانه - ۵ آذر ۱۳۹۹
۱۰۴
خط نورانی
خط نورانی
۳۳
رهرو - دکتر علی الفت پور
رهرو - دکتر علی الفت پور
۲۷
ماسک - ۴ آذر ۱۳۹۹
ماسک - ۴ آذر ۱۳۹۹
۵۹
مردی با آرزوهای دوربرد
مردی با آرزوهای دوربرد
۸۸
از شما چه پنهون - مرتضی اسدی - ۱ آذر ۱۳۹۹
از شما چه پنهون - مرتضی اسدی - ۱ آذر ۱۳۹۹
۱۱۶
روز شمار هفته بسیج - ۱ آذر ۱۳۹۹
روز شمار هفته بسیج - ۱ آذر ۱۳۹۹
۵۸
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۱ آذر ۱۳۹۹
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۱ آذر ۱۳۹۹
۳۹۰
رعایت فاصله طولی
رعایت فاصله طولی
۱۰۰
آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
۷۱
منطقه مسکونی یعنی هر لحظه یک عابر پیاده - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
منطقه مسکونی یعنی هر لحظه یک عابر پیاده - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۸۲
صندلی کودک - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
صندلی کودک - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۱۰۹
پرسمان دانش آموزی - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
پرسمان دانش آموزی - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
۵۸
شهرستان مراغه - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
شهرستان مراغه - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
۲۶۹
جاده محل مناسبی برای استراحت نیست
جاده محل مناسبی برای استراحت نیست
۹۴
یادمان شهدا - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
یادمان شهدا - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
۹۶
آمار روزانه کرونا - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
آمار روزانه کرونا - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
۱۴۷