قسمت ۹

59,121

شبکه ۳
26 مهر ماه 1399
21:27
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
53,845
دعوا با عراقی ها !
دعوا با عراقی ها !
7,015
ترس از انقلاب ایران ؟!
ترس از انقلاب ایران ؟!
4,546
نقشه فرار از دست پلیس !
نقشه فرار از دست پلیس !
8,652
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
8,525
دعوای عبد بخاطر نجلا !
دعوای عبد بخاطر نجلا !
39,279
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
56,206
فرار از دست نیروهای عراقی !
فرار از دست نیروهای عراقی !
6,661
تظاهرات علیه صدام !
تظاهرات علیه صدام !
4,478
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
6,695
همتون به من دروغ گفتید !!
همتون به من دروغ گفتید !!
37,403
نجلا دلش گیره !
نجلا دلش گیره !
10,880
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
57,021
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
7,096
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
7,061
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
8,237
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
8,222
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
50,148
به عبد گفت شوهرم !!
به عبد گفت شوهرم !!
48,159
دردسر های رفتن به کربلا
دردسر های رفتن به کربلا
4,613
دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم !
دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم !
41,789
فرار به کویت !
فرار به کویت !
10,328
لحظه رد شدن از بازرسی پلیس عراق
لحظه رد شدن از بازرسی پلیس عراق
7,427
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
37,539
چی شد عاشق شدی ؟
چی شد عاشق شدی ؟
18,819
لحظه درگیری با بعثی های عراق !
لحظه درگیری با بعثی های عراق !
3,336
رشوه در ازای آزادی !
رشوه در ازای آزادی !
3,526
دیدار با دشمن قدیمی !
دیدار با دشمن قدیمی !
2,239
دستگیر شدن عبد !
دستگیر شدن عبد !
5,930
به زودی از شبکه سوم سیما
به زودی از شبکه سوم سیما
24,334
قسمت ۱
قسمت ۱
82,406
کمین پلیس برای قاچاقچیا
کمین پلیس برای قاچاقچیا
8,258
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
7,419
عجب فراری کرد
عجب فراری کرد
41,854
من زن نمی خوام
من زن نمی خوام
10,231
دردسر پشت دردسر!!
دردسر پشت دردسر!!
10,038
قسمت ۲
قسمت ۲
62,160
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
5,467
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
3,467
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
5,484
چه آرزوهایی داره!
چه آرزوهایی داره!
8,918
یه بله بگو پول رو بگیر!
یه بله بگو پول رو بگیر!
7,913
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
28,387
قسمت ۳
قسمت ۳
53,473
بازرسی برای ترور کور!
بازرسی برای ترور کور!
5,260
قاچاق برای تسویه حساب!
قاچاق برای تسویه حساب!
3,807
لالایی برای بچه ای که مرده!
لالایی برای بچه ای که مرده!
8,188
لحظه انفجار بمب !
لحظه انفجار بمب !
33,009
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
6,931
قسمت ۴
قسمت ۴
53,202
شهر شده میدون جنگ!
شهر شده میدون جنگ!
4,382
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
5,475
خواستگار سمج نجلا!
خواستگار سمج نجلا!
6,374
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
32,671
تو عاشق نیستی !
تو عاشق نیستی !
6,896
دلش آروم و قرار نداره!
دلش آروم و قرار نداره!
13,192
قسمت ۵
قسمت ۵
49,385
ازدواج با زن بیوه!
ازدواج با زن بیوه!
5,806
باج برای آزادی!
باج برای آزادی!
4,233
تو مو میبینی و من پیچش مو!
تو مو میبینی و من پیچش مو!
5,337
مقاومت برای ازدواج!
مقاومت برای ازدواج!
7,289
افشای راز نجلا !
افشای راز نجلا !
32,693
قسمت ۶
قسمت ۶
49,314
من معطل دلمم!
من معطل دلمم!
7,315
لحظه گم شدن بچه نجلا!
لحظه گم شدن بچه نجلا!
36,631
لو رفتن قاچاق عبد!
لو رفتن قاچاق عبد!
6,571
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
4,355
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
9,533
قسمت ۷
قسمت ۷
52,954
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
4,184
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
23,356
بهانه ای برای دیدن معشوق!
بهانه ای برای دیدن معشوق!
7,395
نگرانی برای سفر عراق
نگرانی برای سفر عراق
11,527
باید دل به اقیانوس داد !
باید دل به اقیانوس داد !
3,966
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
20,528
قسمت ۸
قسمت ۸
80,048
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
5,658
قاچاق بار اسلحه !!
قاچاق بار اسلحه !!
4,385
پول درآوردن سخت نیست!
پول درآوردن سخت نیست!
5,329
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
61,338
اعتراف قاچاق اسلحه !
اعتراف قاچاق اسلحه !
7,650
لحظه دستگیری باند قاچاق!
لحظه دستگیری باند قاچاق!
15,474
من قسمت میدم ببخشش
من قسمت میدم ببخشش
5,064
صمدی رضایت میده؟
صمدی رضایت میده؟
5,148
امجد آدم فروشه!
امجد آدم فروشه!
7,194
برای چی داری میری عراق؟
برای چی داری میری عراق؟
38,540
راه کربلا
راه کربلا
15,732