برای دکترها و پرستارهای مهربان

۹۷

شبکه سهند
26 مهر ماه 1399
21:50
جهاد سازندگی
جهاد سازندگی
۱۰
رزمایش کمک مومنانه - ۵ آذر ۱۳۹۹
رزمایش کمک مومنانه - ۵ آذر ۱۳۹۹
۷۶
خط نورانی
خط نورانی
۱۵
رهرو - دکتر علی الفت پور
رهرو - دکتر علی الفت پور
۲۰
ماسک - ۴ آذر ۱۳۹۹
ماسک - ۴ آذر ۱۳۹۹
۵۲
مردی با آرزوهای دوربرد
مردی با آرزوهای دوربرد
۵۷
از شما چه پنهون - مرتضی اسدی - ۱ آذر ۱۳۹۹
از شما چه پنهون - مرتضی اسدی - ۱ آذر ۱۳۹۹
۱۱۱
روز شمار هفته بسیج - ۱ آذر ۱۳۹۹
روز شمار هفته بسیج - ۱ آذر ۱۳۹۹
۵۰
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۱ آذر ۱۳۹۹
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۱ آذر ۱۳۹۹
۲۰۰
رعایت فاصله طولی
رعایت فاصله طولی
۹۶
آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
۶۱
منطقه مسکونی یعنی هر لحظه یک عابر پیاده - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
منطقه مسکونی یعنی هر لحظه یک عابر پیاده - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۷۹
صندلی کودک - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
صندلی کودک - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۹۹
پرسمان دانش آموزی - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
پرسمان دانش آموزی - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
۵۶
شهرستان مراغه - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
شهرستان مراغه - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
۲۶۰
جاده محل مناسبی برای استراحت نیست
جاده محل مناسبی برای استراحت نیست
۹۱
یادمان شهدا - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
یادمان شهدا - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
۹۴
آمار روزانه کرونا - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
آمار روزانه کرونا - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
۱۴۴
فرهنگ عبور از پل عابر پیاده
فرهنگ عبور از پل عابر پیاده
۸۷
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
۳۶۹
راهی برای رفتن - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
راهی برای رفتن - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۲۶۴
آمار روزانه کرونا - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
آمار روزانه کرونا - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۸۶
آزادراه تبریز - سهند - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
آزادراه تبریز - سهند - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۲۸۵
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۳۱۸
پهپادهای ساخت ایران - ۲۱ آبان ۱۳۹۹
پهپادهای ساخت ایران - ۲۱ آبان ۱۳۹۹
۲۲۳
مرکز خرید اطلس
مرکز خرید اطلس
۱۱۳
زکات برکت زندگی - ۱۹ آبان ۱۳۹۹
زکات برکت زندگی - ۱۹ آبان ۱۳۹۹
۶۳
قرعه کشی جشنواره پاییزه مرکز خرید اطلس - ۱۸ آبان ۱۳۹۹
قرعه کشی جشنواره پاییزه مرکز خرید اطلس - ۱۸ آبان ۱۳۹۹
۱۳۳
۱۷ آبان ۱۳۹۹
۱۷ آبان ۱۳۹۹
۱۳۵
آمار روزانه کرونا - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
آمار روزانه کرونا - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
۸۷