قاسم برگشت!

2,092

شبکه ۲
26 مهر ماه 1399
22:12
قسمت ۳۲
قسمت ۳۲
10,185
ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟
ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟
1,286
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
۶۶۶
درد ودل با استاد !
درد ودل با استاد !
1,430
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
1,390
ادیب تسلیم میشه!
ادیب تسلیم میشه!
1,470
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
5,974
قسمت ۳۳
قسمت ۳۳
5,936
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
1,273
محشر استاد حافی در طراحی !
محشر استاد حافی در طراحی !
1,019
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
7,992
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
1,432
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
1,912
قسمت ۳۴
قسمت ۳۴
7,690
نقاشی مدرک علیه استاد
نقاشی مدرک علیه استاد
۸۴۴
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
۸۸۹
تو از پدر چه مدرکی داری؟
تو از پدر چه مدرکی داری؟
1,581
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
۹۶۹
راز قتل روزبه چیه؟
راز قتل روزبه چیه؟
1,736
ادیب کجاست؟
ادیب کجاست؟
6,669
قسمت ۳۵
قسمت ۳۵
8,587
سیاستِ پلیس بد، پلیس خوب !
سیاستِ پلیس بد، پلیس خوب !
۵۹۰
حکم آزادیت تو مشت منه !
حکم آزادیت تو مشت منه !
۸۰۷
ماهور چرا انقدر ساکته؟
ماهور چرا انقدر ساکته؟
۶۴۳
پیداشدن قاتل روزبه، راهی برای آزادی؟
پیداشدن قاتل روزبه، راهی برای آزادی؟
1,153
روزبه جاسوس کمونیست ها؟
روزبه جاسوس کمونیست ها؟
1,846
انگشتری برای ماهور !
انگشتری برای ماهور !
9,479
قسمت ۳۶
قسمت ۳۶
17,517
خلاصه قسمت ۳۱ تا ۳۶
خلاصه قسمت ۳۱ تا ۳۶
2,753
قسمت ۳۷
قسمت ۳۷
4,321
غیبت پشت سر ماهور و خانواده
غیبت پشت سر ماهور و خانواده
۴۲۲
همه شریک در غم ماهور
همه شریک در غم ماهور
۴۱۹
بخت سیاه ماهور
بخت سیاه ماهور
۶۹۲
دختر من عاشق استاد حافی شده؟
دختر من عاشق استاد حافی شده؟
۵۳۹
باید دل بکنی
باید دل بکنی
۵۸۸
شهاب اعتراف می کنه؟
شهاب اعتراف می کنه؟
۶۷۸
همه دنبال دیدار حافی
همه دنبال دیدار حافی
1,008
تلافی جواب رد به سپنتا
تلافی جواب رد به سپنتا
1,530
تیمسار به آخر راه رسید!
تیمسار به آخر راه رسید!
6,975
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
9,672
قسمت ۱
قسمت ۱
28,215
قسمت ۲
قسمت ۲
18,495
قسمت ۳
قسمت ۳
15,054
قسمت ۴
قسمت ۴
14,311
حسودی مرجان به ماهور
حسودی مرجان به ماهور
3,127
شوک عجیب به قاسم
شوک عجیب به قاسم
2,912
باج گیری پلیس !
باج گیری پلیس !
1,817
لحظات نفسگیر نجات
لحظات نفسگیر نجات
9,177
ناراحتی مرجان
ناراحتی مرجان
2,853
قسمت ۵
قسمت ۵
14,470
ذوق  دیدن ماهور
ذوق دیدن ماهور
2,077
نمانده از مسلمانی نشانه
نمانده از مسلمانی نشانه
1,997
دیدار سرزده تیمسار
دیدار سرزده تیمسار
1,942
شک پلیس به ماهور
شک پلیس به ماهور
9,544
کنایه مرجان به تیمسار
کنایه مرجان به تیمسار
3,844
خلاصه قسمت اول تا پنجم
خلاصه قسمت اول تا پنجم
6,102
قسمت ۶
قسمت ۶
14,791
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
3,856
مقاومت در برابر ممنوعیت
مقاومت در برابر ممنوعیت
6,882
داستان مادر یوسف
داستان مادر یوسف
3,592
خود شیرینی نعمت
خود شیرینی نعمت
4,945
حکم دختر تیمسار!
حکم دختر تیمسار!
12,317
قسمت ۷
قسمت ۷
14,571
قبول کردن دعوت ماهور
قبول کردن دعوت ماهور
3,478
دل نگرانی فیروزه بانو
دل نگرانی فیروزه بانو
3,482
ترمیم پرده عاشورا
ترمیم پرده عاشورا
3,210
جنگ میرزا با پلیس
جنگ میرزا با پلیس
11,005
برملا کردن راز میرزا
برملا کردن راز میرزا
4,153
قسمت ۸
قسمت ۸
20,651
سرنگونی استاد
سرنگونی استاد
19,820
!اجبار یا لطف
!اجبار یا لطف
8,721
غافلگیری ماهور
غافلگیری ماهور
9,955
نقشه تیمسار
نقشه تیمسار
10,040
ناراحتی از استاد!
ناراحتی از استاد!
8,970
قسمت ۹
قسمت ۹
20,061
فرار شهاب از چنگال پلیس
فرار شهاب از چنگال پلیس
15,638
درد عاشقی !
درد عاشقی !
16,889
توهم توطئه
توهم توطئه
46,754
از دل برفت هرکه از دیده برفت
از دل برفت هرکه از دیده برفت
17,412
خداحافظ یوسف
خداحافظ یوسف
14,270
این مملکت درد داره
این مملکت درد داره
2,108
ماهور دستگیر شد!
ماهور دستگیر شد!
3,904
شوق عاشقی
شوق عاشقی
3,423
اتهامات دختر تیمسار
اتهامات دختر تیمسار
108,316
نابودی هنر
نابودی هنر
70,524
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
10,261
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
71,552
جنگ مرجان و سرهنگ
جنگ مرجان و سرهنگ
5,620
هم دستی ماهور و شهاب
هم دستی ماهور و شهاب
5,113
؟نعمت یا پوآرو
؟نعمت یا پوآرو
5,669
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
18,200
گزارش تفحص
گزارش تفحص
6,005
درد بی خبری
درد بی خبری
1,540
ناراحتی تیمسار از ماهور
ناراحتی تیمسار از ماهور
4,239
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
3,801
اعتراف ماهور
اعتراف ماهور
13,429
دستورات تیمسار
دستورات تیمسار
4,514
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
14,737
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
13,646
عشق و عاشقی
عشق و عاشقی
4,521
تقاضای کمک و بخشش
تقاضای کمک و بخشش
2,143
نگرانتم ماهور
نگرانتم ماهور
11,870
برگشت رفیق پر خطر استاد
برگشت رفیق پر خطر استاد
3,583
همدستی دزد و پلیس!
همدستی دزد و پلیس!
4,329
سپنتا و مرجان رو در رو
سپنتا و مرجان رو در رو
4,049
دست ادیب رو شد!!
دست ادیب رو شد!!
3,067
ادیب به دنبال اصلاحات
ادیب به دنبال اصلاحات
3,370
کشف واقعیت تلخ
کشف واقعیت تلخ
28,663
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
12,855
آخرین لحظات
آخرین لحظات
21,627
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
31,035
راز های خفته
راز های خفته
47,299
غیبت مشکوک قاسم
غیبت مشکوک قاسم
20,829
دردسر تازه برای تیمسار
دردسر تازه برای تیمسار
41,613
همه چشم براه قاسم
همه چشم براه قاسم
42,608
دلخوری تیمسار از دایه
دلخوری تیمسار از دایه
44,633
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
44,696
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
52,473
پاقدم نحس
پاقدم نحس
43,111
بوی شر میاد!!
بوی شر میاد!!
42,411
حرفهای بی پروای استاد
حرفهای بی پروای استاد
43,385
دست استاد درمان میشه؟
دست استاد درمان میشه؟
45,489
دردسر جدید برای استاد و ماهور
دردسر جدید برای استاد و ماهور
70,734
قسمت هفدهم
قسمت هفدهم
9,749
دست خالی سرهنگ سپنتا
دست خالی سرهنگ سپنتا
1,315
نصیحت یا تهدید؟
نصیحت یا تهدید؟
1,211
هنر زیر تیغ دوام میاره!
هنر زیر تیغ دوام میاره!
2,306
دنبال یک سر نخ!!
دنبال یک سر نخ!!
1,888
روزبه رو کشتن!
روزبه رو کشتن!
9,966
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
9,549
من مطمئنم خودش بود
من مطمئنم خودش بود
۵۸۷
دزدی یا جاسوس؟
دزدی یا جاسوس؟
۶۲۶
لعنت به رضا خان حرمت شکن
لعنت به رضا خان حرمت شکن
۹۳۳
زبون تلخ و نیش دار مرجان
زبون تلخ و نیش دار مرجان
1,780
دنبال حقیقت
دنبال حقیقت
1,517
دردسر های نا تمام!!
دردسر های نا تمام!!
6,056
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
9,475
خداحافظ تیمسار
خداحافظ تیمسار
۹۵۴
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
۸۰۹
آتیش شک تو وجود مرجان
آتیش شک تو وجود مرجان
۸۷۲
سحر و جادوی عشق
سحر و جادوی عشق
1,848
لحظه وداع
لحظه وداع
2,823
روزبه در فکر قیام!!
روزبه در فکر قیام!!
8,493
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
11,163
دزدی از میرزا!!
دزدی از میرزا!!
1,251
یک پرده و هزار ماجرا
یک پرده و هزار ماجرا
8,124
ناراحتم ازت قاسم
ناراحتم ازت قاسم
2,891
مرگم رو از خدا خواستم
مرگم رو از خدا خواستم
2,151
اعتراف کن یا اعدام شو
اعتراف کن یا اعدام شو
3,046
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
11,821
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
8,923
یاد و خاطره پدر
یاد و خاطره پدر
۹۰۸
ماهور دوا و درمان استاد
ماهور دوا و درمان استاد
1,873
پسر کو ندارد نشان از پدر
پسر کو ندارد نشان از پدر
1,198
آیا معجزه اتفاق می افته؟
آیا معجزه اتفاق می افته؟
32,223
هرکاری لازم باشه می کنم
هرکاری لازم باشه می کنم
23,123
عاشقی یا دلتنگی؟
عاشقی یا دلتنگی؟
2,808
پرونده جدید برای شهاب
پرونده جدید برای شهاب
24,995
آرشیو سریال بوم و بانو در تلوبیون
آرشیو سریال بوم و بانو در تلوبیون
26,193
تهدیدی جدی برای شهاب
تهدیدی جدی برای شهاب
24,068
رابطه شکراب مارینا و ماهور
رابطه شکراب مارینا و ماهور
24,163
در جستجوی حقیقت
در جستجوی حقیقت
33,737
همه بی خبر از مارینا
همه بی خبر از مارینا
23,952
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
30,940
جلسه محرمانه ادیب با استاد
جلسه محرمانه ادیب با استاد
24,021
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
9,357
ترس و دلهره
ترس و دلهره
۷۶۸
کاری از دست تیمسار برمیاد؟
کاری از دست تیمسار برمیاد؟
۶۵۷
خود خواهی تیمسار
خود خواهی تیمسار
۵۰۴
عشق اهرم فشار علیه شهاب
عشق اهرم فشار علیه شهاب
1,232
شهاب به پایان خط رسید!!!
شهاب به پایان خط رسید!!!
7,062
تنها راه نجات ماهور
تنها راه نجات ماهور
1,899
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
8,333
به یاد پدر
به یاد پدر
۶۷۳
خواب عجیب استاد
خواب عجیب استاد
1,227
تعبیر خواب استاد
تعبیر خواب استاد
9,472
جاسوس جدید سرهنگ
جاسوس جدید سرهنگ
1,183
حکم جدید برای ماهور
حکم جدید برای ماهور
1,730
ادای نذر ممنوعه!!
ادای نذر ممنوعه!!
1,936
کجاست اون مراسم های پورشور
کجاست اون مراسم های پورشور
۹۶۸
قسمت ۲۵
قسمت ۲۵
9,491
نذری تو خونه تیمسار؟
نذری تو خونه تیمسار؟
1,079
خشم تیمسار از کارهای ماهور
خشم تیمسار از کارهای ماهور
1,784
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
2,533
مهمون تیمسار کیه؟
مهمون تیمسار کیه؟
2,405
چی تو سر تیمسار میگذره؟
چی تو سر تیمسار میگذره؟
11,211
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
4,179
قسمت ۲۶
قسمت ۲۶
8,792
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
۸۳۷
دست تیمسار برای مرجان رو شده
دست تیمسار برای مرجان رو شده
8,358
کارهای محرمانه استاد
کارهای محرمانه استاد
۵۴۳
ما زیاران چشم یاری داشتیم
ما زیاران چشم یاری داشتیم
۶۰۶
حال آشوب استاد
حال آشوب استاد
1,108
روضه خوانی میرزا
روضه خوانی میرزا
1,226
قسمت ۲۷
قسمت ۲۷
7,395
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
۶۸۲
میرزا به خاک سیاه نشست
میرزا به خاک سیاه نشست
۵۶۹
رفاقت تا پای جان
رفاقت تا پای جان
۵۵۳
نذری ماهور برای استاد
نذری ماهور برای استاد
۸۱۶
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
6,103
لعن و نفرین بی بی
لعن و نفرین بی بی
1,134
دست رد به سینه تیمسار
دست رد به سینه تیمسار
1,326
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
8,248
چه اتفاقی افتاده؟
چه اتفاقی افتاده؟
۶۱۱
در خواست استاد از ماهور
در خواست استاد از ماهور
1,626
ازدواج استاد؟
ازدواج استاد؟
1,417
نقشه جدید علیه ادیب
نقشه جدید علیه ادیب
۵۷۹
دل بی تاب نعمت
دل بی تاب نعمت
۶۹۶
مرجان تو دام سپنتا
مرجان تو دام سپنتا
1,302
بلیت پاریس برای ماهور!
بلیت پاریس برای ماهور!
1,571
تیر تیمسار به سنگ خورده
تیر تیمسار به سنگ خورده
7,116
قسمت ۲۹
قسمت ۲۹
9,255
همکاری یا عاشقی؟
همکاری یا عاشقی؟
1,424
پشت پرده پرونده روزبه
پشت پرده پرونده روزبه
۷۰۵
رنگ عشق بر بوم نقاشی
رنگ عشق بر بوم نقاشی
1,716
چی تو سر ماهور می گذره؟
چی تو سر ماهور می گذره؟
6,739
آخرین پناه گاه
آخرین پناه گاه
1,965
قسمت ۳۰
قسمت ۳۰
9,230
دعوا سر ماهور!
دعوا سر ماهور!
۸۶۰
ماهور نرو
ماهور نرو
۷۶۷
پریشونی و پشیمونی استاد
پریشونی و پشیمونی استاد
۷۰۲
ماهور فرار کرد !
ماهور فرار کرد !
1,296
حال غریب استاد
حال غریب استاد
۸۸۵
دلم نمی خواد تنها بمونم
دلم نمی خواد تنها بمونم
1,547
مرجان شریک سپنتا
مرجان شریک سپنتا
1,414
پیشنهاد بیشرمانه!
پیشنهاد بیشرمانه!
7,811
چرا من و باید انتخاب کنه؟
چرا من و باید انتخاب کنه؟
2,744
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
3,552
قسمت ۳۱
قسمت ۳۱
9,466
دیکتاتوری به اسم تیمسار
دیکتاتوری به اسم تیمسار
1,174
ماهور طلسم شده!
ماهور طلسم شده!
1,606
ملاقات تیمسار با تهمورث
ملاقات تیمسار با تهمورث
7,561
از ماهور چخبر؟
از ماهور چخبر؟
1,494
دلخوری تیمسار از ماهور
دلخوری تیمسار از ماهور
1,452