برای چی داری میری عراق؟

38,909

شبکه ۳
26 مهر ماه 1399
21:42
راه کربلا
راه کربلا
16,332
قسمت ۹
قسمت ۹
65,734
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
61,833
دعوا با عراقی ها !
دعوا با عراقی ها !
7,676
ترس از انقلاب ایران ؟!
ترس از انقلاب ایران ؟!
4,892
نقشه فرار از دست پلیس !
نقشه فرار از دست پلیس !
9,711
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
9,074
دعوای عبد بخاطر نجلا !
دعوای عبد بخاطر نجلا !
41,166
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
65,320
فرار از دست نیروهای عراقی !
فرار از دست نیروهای عراقی !
8,015
تظاهرات علیه صدام !
تظاهرات علیه صدام !
5,024
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
7,196
همتون به من دروغ گفتید !!
همتون به من دروغ گفتید !!
38,304
نجلا دلش گیره !
نجلا دلش گیره !
13,094
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
69,383
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
9,027
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
8,499
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
9,853
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
9,209
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
69,364
به عبد گفت شوهرم !!
به عبد گفت شوهرم !!
53,337
دردسر های رفتن به کربلا
دردسر های رفتن به کربلا
6,209
دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم !
دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم !
45,882
فرار به کویت !
فرار به کویت !
12,965
لحظه رد شدن از بازرسی پلیس عراق
لحظه رد شدن از بازرسی پلیس عراق
9,537
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
94,393
چی شد عاشق شدی ؟
چی شد عاشق شدی ؟
47,299
لحظه درگیری با بعثی های عراق !
لحظه درگیری با بعثی های عراق !
9,363
رشوه در ازای آزادی !
رشوه در ازای آزادی !
9,782
دیدار با دشمن قدیمی !
دیدار با دشمن قدیمی !
6,826
دستگیر شدن عبد !
دستگیر شدن عبد !
16,903
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
86,656
عبد لو رفت !
عبد لو رفت !
8,024
سو قصد به جان عبد !
سو قصد به جان عبد !
7,122
قتل عامی در راه است !
قتل عامی در راه است !
8,204
واشر سرسیلندر که عوض نکردی !
واشر سرسیلندر که عوض نکردی !
12,753
فرار عبد از دست پلیس عراق !
فرار عبد از دست پلیس عراق !
52,680
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
85,831
عبد پیدا شد !
عبد پیدا شد !
10,352
حکم اعدام صادر شد !
حکم اعدام صادر شد !
8,141
تو میفهمی ناموس چیه ؟
تو میفهمی ناموس چیه ؟
9,866
اتفاقی که نباید، افتاد !
اتفاقی که نباید، افتاد !
17,540
به چشمانم نگاه کن و عشق را ببین !
به چشمانم نگاه کن و عشق را ببین !
16,763
تصمیم گیری سخت عبد !
تصمیم گیری سخت عبد !
73,040
برمشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا
برمشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا
8,866
قسمت آخر
قسمت آخر
86,695
بیتابی ها برای عمو اکبر !
بیتابی ها برای عمو اکبر !
3,859
رسیدن نجلا به برادرش !
رسیدن نجلا به برادرش !
7,777
دیدار مخفیانه ی عباس با خانواده اش !
دیدار مخفیانه ی عباس با خانواده اش !
7,099
تعقیب و گریز خونین در نخلستان
تعقیب و گریز خونین در نخلستان
10,469
پایان جدایی نجلا و پسرش !
پایان جدایی نجلا و پسرش !
50,977
پشت صحنه
پشت صحنه
6,242
به زودی از شبکه سوم سیما
به زودی از شبکه سوم سیما
27,213
قسمت ۱
قسمت ۱
92,887
کمین پلیس برای قاچاقچیا
کمین پلیس برای قاچاقچیا
9,109
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
8,111
عجب فراری کرد
عجب فراری کرد
42,960
من زن نمی خوام
من زن نمی خوام
10,857
دردسر پشت دردسر!!
دردسر پشت دردسر!!
10,810
قسمت ۲
قسمت ۲
68,875
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
6,089
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
3,698
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
5,834
چه آرزوهایی داره!
چه آرزوهایی داره!
9,379
یه بله بگو پول رو بگیر!
یه بله بگو پول رو بگیر!
8,334
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
28,965
قسمت ۳
قسمت ۳
59,685
بازرسی برای ترور کور!
بازرسی برای ترور کور!
5,553
قاچاق برای تسویه حساب!
قاچاق برای تسویه حساب!
3,951
لالایی برای بچه ای که مرده!
لالایی برای بچه ای که مرده!
8,593
لحظه انفجار بمب !
لحظه انفجار بمب !
33,513
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
7,123
قسمت ۴
قسمت ۴
59,608
شهر شده میدون جنگ!
شهر شده میدون جنگ!
4,615
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
5,880
خواستگار سمج نجلا!
خواستگار سمج نجلا!
6,771
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
33,119
تو عاشق نیستی !
تو عاشق نیستی !
7,328
دلش آروم و قرار نداره!
دلش آروم و قرار نداره!
13,992
قسمت ۵
قسمت ۵
55,221
ازدواج با زن بیوه!
ازدواج با زن بیوه!
6,155
باج برای آزادی!
باج برای آزادی!
4,459
تو مو میبینی و من پیچش مو!
تو مو میبینی و من پیچش مو!
5,563
مقاومت برای ازدواج!
مقاومت برای ازدواج!
7,481
افشای راز نجلا !
افشای راز نجلا !
33,130
قسمت ۶
قسمت ۶
55,596
من معطل دلمم!
من معطل دلمم!
7,976
لحظه گم شدن بچه نجلا!
لحظه گم شدن بچه نجلا!
37,815
لو رفتن قاچاق عبد!
لو رفتن قاچاق عبد!
7,011
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
4,485
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
9,867
قسمت ۷
قسمت ۷
58,850
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
4,393
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
23,646
بهانه ای برای دیدن معشوق!
بهانه ای برای دیدن معشوق!
7,869
نگرانی برای سفر عراق
نگرانی برای سفر عراق
12,046
باید دل به اقیانوس داد !
باید دل به اقیانوس داد !
4,246
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
22,210
قسمت ۸
قسمت ۸
87,404
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
5,888
قاچاق بار اسلحه !!
قاچاق بار اسلحه !!
4,673
پول درآوردن سخت نیست!
پول درآوردن سخت نیست!
5,590
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
62,521
اعتراف قاچاق اسلحه !
اعتراف قاچاق اسلحه !
7,943
لحظه دستگیری باند قاچاق!
لحظه دستگیری باند قاچاق!
16,157
من قسمت میدم ببخشش
من قسمت میدم ببخشش
5,295
صمدی رضایت میده؟
صمدی رضایت میده؟
5,418
امجد آدم فروشه!
امجد آدم فروشه!
7,522