صحیفه سجادیه

۱۶۵

شبکه قرآن
26 مهر ماه 1399
12:03
دعای هفتم صحیفه سجادیه-۳ آذر ۱۳۹۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه-۳ آذر ۱۳۹۹
۱۵
زیارت حضرت فاطمه و حضرت معصومه ( سلام الله علیها ) - ۲ آذر ۱۳۹۹
زیارت حضرت فاطمه و حضرت معصومه ( سلام الله علیها ) - ۲ آذر ۱۳۹۹
۸۰
دعای هفتم صحیفه سجادیه - ۲ آذر ۱۳۹۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه - ۲ آذر ۱۳۹۹
۵۸
زیارت پیامبر از بعید - ۱ آذر ۱۳۹۹
زیارت پیامبر از بعید - ۱ آذر ۱۳۹۹
۱۲۵
زیات حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
زیات حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
۱۱۲
دعای ندبه - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
دعای ندبه - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
۱۸۱
دعای کمیل - ۲۹ آبان ۱۳۹۹
دعای کمیل - ۲۹ آبان ۱۳۹۹
۴۵۵
زیارت امین الله- ۲۸ آبان ۱۳۹۹
زیارت امین الله- ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۲۷۶
دعای توسل - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
دعای توسل - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
۱۸۲
حدیث کسا - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
حدیث کسا - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
۱۹۷
دعای هفتم صحیفه سجادیه - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
۱۶۰
زیارت حضرت فاطمه (س) و حضرت معصومه (س)
زیارت حضرت فاطمه (س) و حضرت معصومه (س)
۱۲۰
دعای هفتم صحیفه سجادیه-۲۴ آبان ۱۳۹۹
دعای هفتم صحیفه سجادیه-۲۴ آبان ۱۳۹۹
۱۲۶
زیارت پیامبر از بعید
زیارت پیامبر از بعید
۸۳
زیارت آل یاسین - ۲۳ آبان ۱۳۹۹
زیارت آل یاسین - ۲۳ آبان ۱۳۹۹
۲۳۷
دعای هفتم سجادیه-۲۳ آبان ۱۳۹۹
دعای هفتم سجادیه-۲۳ آبان ۱۳۹۹
۱۰۱
دعای ندبه-۲۳ آبان ۱۳۹۹
دعای ندبه-۲۳ آبان ۱۳۹۹
۲۲۰
دعای کمیل - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
دعای کمیل - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۷۴۲
زیارت امین الله
زیارت امین الله
۲۴۷
دعایک هفتم صحیفه سجادیه-استاد سعیدیان
دعایک هفتم صحیفه سجادیه-استاد سعیدیان
۲۰۸
دعای توسل - ۲۰ آبان ۱۳۹۹
دعای توسل - ۲۰ آبان ۱۳۹۹
۲۴۳
زیارت حضرت معصومه (س) - ۱۹ آبان ۱۳۹۹
زیارت حضرت معصومه (س) - ۱۹ آبان ۱۳۹۹
۱۰۸
دعای فرج-۱۸ آبان ۱۳۹۹
دعای فرج-۱۸ آبان ۱۳۹۹
۱۷۶
زیارت حضرت فاطمه و معصومه سلام الله علیها-۱۸ آبان ۱۳۹۹
زیارت حضرت فاطمه و معصومه سلام الله علیها-۱۸ آبان ۱۳۹۹
۱۰۰
همخوانی دعای فرج
همخوانی دعای فرج
۱۰۱
زیارت پیامبر(ص) از بعید - ۱۷ آبان ۱۳۹۹
زیارت پیامبر(ص) از بعید - ۱۷ آبان ۱۳۹۹
۱۲۱
زیارت آل یاسین - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
زیارت آل یاسین - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
۱۹۳
صلوات خاصه امام رضا (ع) - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
صلوات خاصه امام رضا (ع) - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
۱۶۴
دعای ندبه - ارتباط مستقیم با مسجد مقدس جمکران - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
دعای ندبه - ارتباط مستقیم با مسجد مقدس جمکران - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
۲۴۸
دعای کمیل-۱۵ آبان ۱۳۹۹
دعای کمیل-۱۵ آبان ۱۳۹۹
۴۸۰