قسمت ۱۷ - عملیات والفجر ۸

۳۱

شبکه سهند
26 مهر ماه 1399
00:32
منطقه عملیاتی کربلای ۵ قسمت سوم
منطقه عملیاتی کربلای ۵ قسمت سوم
۴۰
قسمت ۱۹ - منطقه عملیاتی کربلای ۵ - بخش دوم
قسمت ۱۹ - منطقه عملیاتی کربلای ۵ - بخش دوم
۳۴
منطقه عملیاتی کربلای ۵
منطقه عملیاتی کربلای ۵
۴۷
قسمت ۱۶ - منطقه عملیاتی بیت المقدس
قسمت ۱۶ - منطقه عملیاتی بیت المقدس
۵۵
قسمت ۱۵ - اردوگاه شهید خیبر
قسمت ۱۵ - اردوگاه شهید خیبر
۷۰
قسمت چهاردهم - اردوگاه شهدای خیبر - رزمندگان لشگر عاشورا - سال ۶۳
قسمت چهاردهم - اردوگاه شهدای خیبر - رزمندگان لشگر عاشورا - سال ۶۳
۴۰
قسمت سیزدهم - اردوگاه شهدای خیبر
قسمت سیزدهم - اردوگاه شهدای خیبر
۵۷
اردوگاه شهید خیبر
اردوگاه شهید خیبر
۵۴
قسمت یازدهم - اردوگاه شهدای خیبر - سال ۶۳
قسمت یازدهم - اردوگاه شهدای خیبر - سال ۶۳
۶۹
عزاداری رزمندگان لشکر عاشورا
عزاداری رزمندگان لشکر عاشورا
۱۱۱
قسمت نهم - شهید حمید باکری
قسمت نهم - شهید حمید باکری
۱۰۲
عزاداری رزمندگان تبریز - قسمت هفتم
عزاداری رزمندگان تبریز - قسمت هفتم
۱۱۶
سالگرد شهیدان باکری و یاغچیان
سالگرد شهیدان باکری و یاغچیان
۶۲
عزاداری رزمندگان تبریز
عزاداری رزمندگان تبریز
۱۰۴
تصاویر رزمندگان جهاد سازندگی تبریز - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
تصاویر رزمندگان جهاد سازندگی تبریز - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
۱۰۰
رزمندگان جهاد سازندگی تبریز
رزمندگان جهاد سازندگی تبریز
۱۱۳
اعزام رزمندگان به جبهه - تبریز - قسمت ۲
اعزام رزمندگان به جبهه - تبریز - قسمت ۲
۱۱۷
اعزام رزمندگان به جبهه - تبریز
اعزام رزمندگان به جبهه - تبریز
۸۹
آموزش رزمندگان قبل از اعزام به جبهه
آموزش رزمندگان قبل از اعزام به جبهه
۱۳۲
رزمندگان لشکر ۳۱ عاشورا - ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
رزمندگان لشکر ۳۱ عاشورا - ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
۱۳۹
رزمندگان لشکر ۳۱ عاشورا - گردان علی اصغر - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
رزمندگان لشکر ۳۱ عاشورا - گردان علی اصغر - ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
۱۳۴
رزمندگان لشکر ۳۱ عاشورا - گردان علی اصغر
رزمندگان لشکر ۳۱ عاشورا - گردان علی اصغر
۲۲۳
عزاداری رزمندگان لشگر ۳۱ عاشورا
عزاداری رزمندگان لشگر ۳۱ عاشورا
۲۶۵