هر خانه یک سینما، هر کودک یک داور

۱۳۷

شبکه ۳
26 مهر ماه 1399
01:15
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !
۷۸۱
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
۶۰۲
ایرج طهماسب اسطوره تکرار نشدنی !
ایرج طهماسب اسطوره تکرار نشدنی !
7,806
سینمای کودک از گذشته تا اکنون
سینمای کودک از گذشته تا اکنون
1,030
سینمای کودک در نابودی !
سینمای کودک در نابودی !
۲۹۸
۲ آبان ۱۳۹۹
۲ آبان ۱۳۹۹
۵۹۸
نگاهی به فیلم الرساله
نگاهی به فیلم الرساله
۳۸۰
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
فراستی از محمد رسول الله می گوید!
1,062
بخش هایی از مستند سایه های روشن
بخش هایی از مستند سایه های روشن
۲۴۷
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
۱۷۹
فیلم یک تقلب است !
فیلم یک تقلب است !
۶۸۳
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
نقش سینما در ساخت فیلم های دینی
۲۲۵
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
ضعف در ساخت فیلم های دینی!
۲۴۷
زندگی اکبر عالمی
زندگی اکبر عالمی
۲۰۹
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۲۶ مهر ۱۳۹۹
۹۷۹
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
حلقه مفقود اطلاعات به ما ضربه میزنه!
۳۶۴
آمار کور در اکران آنلاین
آمار کور در اکران آنلاین
۲۲۳
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
تولید و توزیع دو روی یک سکه!
۲۱۹
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
باید به اکران آنلاین توجه کنیم!
۱۵۵
سکته شدید اکران در سینما!
سکته شدید اکران در سینما!
۲۰۱
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۱۹ مهر ۱۳۹۹
۸۸۴
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
مشکل اسم نهنگ سفید چیست؟
۴۷۴
معضلات اکران آنلاین
معضلات اکران آنلاین
۲۸۲
جدیدترین اکران‌های سینما
جدیدترین اکران‌های سینما
۳۶۹
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
آیا قانون کپی‌رایت در ایران اجرایی می‌شود؟
۲۴۷
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
کپی‌رایت موضوع مهم سینما
۲۲۶
۱۲ مهر ۱۳۹۹
۱۲ مهر ۱۳۹۹
1,169
اخبار مهم سینمای ایران
اخبار مهم سینمای ایران
1,583
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
راز پشیمانی سعید راد از بازی در سریال دل
20,171