زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم

1,289

شبکه نسیم
26 مهر ماه 1399
00:03
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
1,011
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
1,458
خاطره بازی با تورج نصر
خاطره بازی با تورج نصر
1,906
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
7,124
درس می خوندم، اما با تقلب !
درس می خوندم، اما با تقلب !
۶۴۴
آتیش پاره ای بودم !
آتیش پاره ای بودم !
۵۴۷
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
1,943
کارم با عکاسی شروع شد!
کارم با عکاسی شروع شد!
7,708
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
1,141
مدرسه واسم جذاب نبود!
مدرسه واسم جذاب نبود!
۸۳۱
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
۶۵۹
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
۳۹۶
بهت نمیاد شیطون باشی!
بهت نمیاد شیطون باشی!
۴۷۸
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
۷۸۶
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
1,686
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
1,248
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
4,115
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۹۳۶
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۷۰۰
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۵۷۷
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۶۲۸
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۷۶۳
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
2,480
اولین حضور زنده یاد شکیبایی در تلویزیون
اولین حضور زنده یاد شکیبایی در تلویزیون
2,997
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
4,108
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۷۹۳
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۶۵۱
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
1,122
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,768
دهه ۶۰ اینجوری از مردم تست بازیگری میگرفتن
دهه ۶۰ اینجوری از مردم تست بازیگری میگرفتن
۱۹