ماجرای مادر تقلبی !

10,378

شبکه نسیم
25 مهر ماه 1399
23:20
دلتنگ مادرم هستم!
دلتنگ مادرم هستم!
7,832
سیروس مقدم به من دلگرمی میداد!
سیروس مقدم به من دلگرمی میداد!
2,467
گاهی بخاطر شرایط زندگی کار کردم!
گاهی بخاطر شرایط زندگی کار کردم!
1,183
بعضی از نقش ها سایز من نبود!
بعضی از نقش ها سایز من نبود!
۸۹۶
توی کارنامه ام فیلم خوب زیاد دارم!
توی کارنامه ام فیلم خوب زیاد دارم!
۶۳۹
اجرای تلویزیون برای من مجانی بود!
اجرای تلویزیون برای من مجانی بود!
۶۵۴
بهداشت از نظر آقاجون!
بهداشت از نظر آقاجون!
۷۸۴
علیرضا خمسه-۹ آبان ۱۳۹۹
علیرضا خمسه-۹ آبان ۱۳۹۹
1,407
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
11,009
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
2,253
گل آقا معلم ادبیات من بود!
گل آقا معلم ادبیات من بود!
1,707
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
1,147
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
1,439
من بچه تهرونم!
من بچه تهرونم!
۸۱۹
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
1,101
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
3,377
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
1,331
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
10,407
دوست نداشتم برم مدرسه
دوست نداشتم برم مدرسه
1,515
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
1,350
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
1,779
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,953
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
1,017
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۴۹۶
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۴۸۲
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۴۰۵
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۴۷۷
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
9,139
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۹۷۵
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
1,205