خواب خونه قدیمی !

۳۸۶

شبکه نسیم
25 مهر ماه 1399
23:14
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
2,886
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۵۳۰
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۳۶۱
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۳۰۱
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۳۱۱
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۳۳۸
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,440
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
3,829
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۶۷۵
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۵۳۹
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۷۹۷
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,350
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,543
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۹۴۹
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۸۹۶
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۶۴۰
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۶۰۰
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۷۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,792
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,651
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,096
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
1,248
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
۸۸۲
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
۸۰۴
رضا توکلی از مرگ می گوید!
رضا توکلی از مرگ می گوید!
۸۳۲
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
۴۵۸
معجزه عجیب برای رضا توکلی
معجزه عجیب برای رضا توکلی
1,022
خاطرات محرم در کودکی
خاطرات محرم در کودکی
۳۲۲
اولین کار حرفه ای سینمایی
اولین کار حرفه ای سینمایی
۴۰۲
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
۳۳۹