لحظه دستگیری باند قاچاق!

15,444

شبکه ۳
25 مهر ماه 1399
21:21
من قسمت میدم ببخشش
من قسمت میدم ببخشش
5,069
صمدی رضایت میده؟
صمدی رضایت میده؟
5,149
امجد آدم فروشه!
امجد آدم فروشه!
7,201
برای چی داری میری عراق؟
برای چی داری میری عراق؟
38,542
راه کربلا
راه کربلا
15,746
قسمت ۹
قسمت ۹
59,124
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
53,894
دعوا با عراقی ها !
دعوا با عراقی ها !
7,019
ترس از انقلاب ایران ؟!
ترس از انقلاب ایران ؟!
4,548
نقشه فرار از دست پلیس !
نقشه فرار از دست پلیس !
8,662
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
8,526
دعوای عبد بخاطر نجلا !
دعوای عبد بخاطر نجلا !
39,292
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
56,255
فرار از دست نیروهای عراقی !
فرار از دست نیروهای عراقی !
6,674
تظاهرات علیه صدام !
تظاهرات علیه صدام !
4,486
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
6,701
همتون به من دروغ گفتید !!
همتون به من دروغ گفتید !!
37,410
نجلا دلش گیره !
نجلا دلش گیره !
10,889
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
57,113
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
7,106
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
7,079
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
8,249
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
8,231
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
50,324
به عبد گفت شوهرم !!
به عبد گفت شوهرم !!
48,204
دردسر های رفتن به کربلا
دردسر های رفتن به کربلا
4,636
دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم !
دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم !
41,852
فرار به کویت !
فرار به کویت !
10,362
لحظه رد شدن از بازرسی پلیس عراق
لحظه رد شدن از بازرسی پلیس عراق
7,453
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
38,510
چی شد عاشق شدی ؟
چی شد عاشق شدی ؟
19,465
لحظه درگیری با بعثی های عراق !
لحظه درگیری با بعثی های عراق !
3,475
رشوه در ازای آزادی !
رشوه در ازای آزادی !
3,658
دیدار با دشمن قدیمی !
دیدار با دشمن قدیمی !
2,323
دستگیر شدن عبد !
دستگیر شدن عبد !
6,187
به زودی از شبکه سوم سیما
به زودی از شبکه سوم سیما
24,347
قسمت ۱
قسمت ۱
82,448
کمین پلیس برای قاچاقچیا
کمین پلیس برای قاچاقچیا
8,264
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
7,422
عجب فراری کرد
عجب فراری کرد
41,860
من زن نمی خوام
من زن نمی خوام
10,232
دردسر پشت دردسر!!
دردسر پشت دردسر!!
10,040
قسمت ۲
قسمت ۲
62,191
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
5,467
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
3,467
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
5,486
چه آرزوهایی داره!
چه آرزوهایی داره!
8,919
یه بله بگو پول رو بگیر!
یه بله بگو پول رو بگیر!
7,914
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
28,394
قسمت ۳
قسمت ۳
53,499
بازرسی برای ترور کور!
بازرسی برای ترور کور!
5,261
قاچاق برای تسویه حساب!
قاچاق برای تسویه حساب!
3,808
لالایی برای بچه ای که مرده!
لالایی برای بچه ای که مرده!
8,190
لحظه انفجار بمب !
لحظه انفجار بمب !
33,009
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
6,932
قسمت ۴
قسمت ۴
53,228
شهر شده میدون جنگ!
شهر شده میدون جنگ!
4,385
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
5,476
خواستگار سمج نجلا!
خواستگار سمج نجلا!
6,375
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
32,672
تو عاشق نیستی !
تو عاشق نیستی !
6,897
دلش آروم و قرار نداره!
دلش آروم و قرار نداره!
13,196
قسمت ۵
قسمت ۵
49,413
ازدواج با زن بیوه!
ازدواج با زن بیوه!
5,808
باج برای آزادی!
باج برای آزادی!
4,233
تو مو میبینی و من پیچش مو!
تو مو میبینی و من پیچش مو!
5,339
مقاومت برای ازدواج!
مقاومت برای ازدواج!
7,290
افشای راز نجلا !
افشای راز نجلا !
32,699
قسمت ۶
قسمت ۶
49,336
من معطل دلمم!
من معطل دلمم!
7,316
لحظه گم شدن بچه نجلا!
لحظه گم شدن بچه نجلا!
36,635
لو رفتن قاچاق عبد!
لو رفتن قاچاق عبد!
6,574
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
4,355
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
9,533
قسمت ۷
قسمت ۷
52,980
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
4,185
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
23,358
بهانه ای برای دیدن معشوق!
بهانه ای برای دیدن معشوق!
7,400
نگرانی برای سفر عراق
نگرانی برای سفر عراق
11,529
باید دل به اقیانوس داد !
باید دل به اقیانوس داد !
3,967
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
20,533
قسمت ۸
قسمت ۸
80,082
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
5,658
قاچاق بار اسلحه !!
قاچاق بار اسلحه !!
4,387
پول درآوردن سخت نیست!
پول درآوردن سخت نیست!
5,329
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
61,341
اعتراف قاچاق اسلحه !
اعتراف قاچاق اسلحه !
7,651