سنگ هم از آسمون بباره میرم!

5,655

شبکه ۳
25 مهر ماه 1399
20:54
قاچاق بار اسلحه !!
قاچاق بار اسلحه !!
4,382
پول درآوردن سخت نیست!
پول درآوردن سخت نیست!
5,328
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
61,322
اعتراف قاچاق اسلحه !
اعتراف قاچاق اسلحه !
7,648
لحظه دستگیری باند قاچاق!
لحظه دستگیری باند قاچاق!
15,464
من قسمت میدم ببخشش
من قسمت میدم ببخشش
5,060
صمدی رضایت میده؟
صمدی رضایت میده؟
5,148
امجد آدم فروشه!
امجد آدم فروشه!
7,191
برای چی داری میری عراق؟
برای چی داری میری عراق؟
38,535
راه کربلا
راه کربلا
15,719
قسمت ۹
قسمت ۹
59,059
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
53,765
دعوا با عراقی ها !
دعوا با عراقی ها !
6,998
ترس از انقلاب ایران ؟!
ترس از انقلاب ایران ؟!
4,536
نقشه فرار از دست پلیس !
نقشه فرار از دست پلیس !
8,644
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
8,521
دعوای عبد بخاطر نجلا !
دعوای عبد بخاطر نجلا !
39,262
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
56,097
فرار از دست نیروهای عراقی !
فرار از دست نیروهای عراقی !
6,642
تظاهرات علیه صدام !
تظاهرات علیه صدام !
4,469
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
6,682
همتون به من دروغ گفتید !!
همتون به من دروغ گفتید !!
37,390
نجلا دلش گیره !
نجلا دلش گیره !
10,860
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
56,840
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
7,069
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
7,049
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
8,211
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
8,201
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
49,730
به عبد گفت شوهرم !!
به عبد گفت شوهرم !!
48,064
دردسر های رفتن به کربلا
دردسر های رفتن به کربلا
4,572
دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم !
دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم !
41,670
فرار به کویت !
فرار به کویت !
10,250
لحظه رد شدن از بازرسی پلیس عراق
لحظه رد شدن از بازرسی پلیس عراق
7,387
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
35,393
چی شد عاشق شدی ؟
چی شد عاشق شدی ؟
17,433
لحظه درگیری با بعثی های عراق !
لحظه درگیری با بعثی های عراق !
3,087
رشوه در ازای آزادی !
رشوه در ازای آزادی !
3,232
دیدار با دشمن قدیمی !
دیدار با دشمن قدیمی !
2,056
دستگیر شدن عبد !
دستگیر شدن عبد !
5,417
به زودی از شبکه سوم سیما
به زودی از شبکه سوم سیما
24,307
قسمت ۱
قسمت ۱
82,315
کمین پلیس برای قاچاقچیا
کمین پلیس برای قاچاقچیا
8,251
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
7,415
عجب فراری کرد
عجب فراری کرد
41,847
من زن نمی خوام
من زن نمی خوام
10,222
دردسر پشت دردسر!!
دردسر پشت دردسر!!
10,031
قسمت ۲
قسمت ۲
62,110
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
5,462
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
3,466
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
5,482
چه آرزوهایی داره!
چه آرزوهایی داره!
8,912
یه بله بگو پول رو بگیر!
یه بله بگو پول رو بگیر!
7,909
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
28,380
قسمت ۳
قسمت ۳
53,422
بازرسی برای ترور کور!
بازرسی برای ترور کور!
5,259
قاچاق برای تسویه حساب!
قاچاق برای تسویه حساب!
3,807
لالایی برای بچه ای که مرده!
لالایی برای بچه ای که مرده!
8,188
لحظه انفجار بمب !
لحظه انفجار بمب !
33,002
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
6,930
قسمت ۴
قسمت ۴
53,161
شهر شده میدون جنگ!
شهر شده میدون جنگ!
4,377
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
5,468
خواستگار سمج نجلا!
خواستگار سمج نجلا!
6,364
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
32,666
تو عاشق نیستی !
تو عاشق نیستی !
6,892
دلش آروم و قرار نداره!
دلش آروم و قرار نداره!
13,183
قسمت ۵
قسمت ۵
49,342
ازدواج با زن بیوه!
ازدواج با زن بیوه!
5,801
باج برای آزادی!
باج برای آزادی!
4,230
تو مو میبینی و من پیچش مو!
تو مو میبینی و من پیچش مو!
5,335
مقاومت برای ازدواج!
مقاومت برای ازدواج!
7,284
افشای راز نجلا !
افشای راز نجلا !
32,691
قسمت ۶
قسمت ۶
49,276
من معطل دلمم!
من معطل دلمم!
7,308
لحظه گم شدن بچه نجلا!
لحظه گم شدن بچه نجلا!
36,618
لو رفتن قاچاق عبد!
لو رفتن قاچاق عبد!
6,569
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
4,355
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
9,531
قسمت ۷
قسمت ۷
52,921
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
4,182
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
23,356
بهانه ای برای دیدن معشوق!
بهانه ای برای دیدن معشوق!
7,389
نگرانی برای سفر عراق
نگرانی برای سفر عراق
11,525
باید دل به اقیانوس داد !
باید دل به اقیانوس داد !
3,965
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
20,507
قسمت ۸
قسمت ۸
79,985