شهرستان های دارای بیشترین ابتلا به کرونا

۵۴۰

میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
۶۱۲
کاخ کرونا
کاخ کرونا
۴۱۱
آمار بستری ها و فوتی ها ی کرونا رو به افزایش
آمار بستری ها و فوتی ها ی کرونا رو به افزایش
۴۰۶
تقویت دستگاه ایمنی
تقویت دستگاه ایمنی
۴۷۲
خطر رو به افزایش
خطر رو به افزایش
۳۲۶
مدل چند لایه برای مقابله با کرونا
مدل چند لایه برای مقابله با کرونا
۱۹۹
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
۱۸۴
متخلف ترین مشاغل در رعایت دستورالعمل ها
متخلف ترین مشاغل در رعایت دستورالعمل ها
۱۳۸
رعایت نشدن دستورالعمل ها فاجعه است
رعایت نشدن دستورالعمل ها فاجعه است
۳۳۱
رعایت نکنیم ، خطر افزایش می یابد
رعایت نکنیم ، خطر افزایش می یابد
۱۳۱
آمار بستری ها و فوتی های کرونایی همچنان افزایشی است
آمار بستری ها و فوتی های کرونایی همچنان افزایشی است
۱۹۴
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
۲۵۲
آمار بستری ها و فوتی ها در استان های مختلف
آمار بستری ها و فوتی ها در استان های مختلف
۶۵۸
آمار بستری ها و فوتی های کرونایی همچنان افزایشی است
آمار بستری ها و فوتی های کرونایی همچنان افزایشی است
۱۷۱
شهرستان های دارای بیشترین ابتلا به کرونا
شهرستان های دارای بیشترین ابتلا به کرونا
۳۴۱
بهداشت کرونا و بازگشایی مدارس
بهداشت کرونا و بازگشایی مدارس
۷۰۷
بهداشت کرونایی و بازگشایی مدارس
بهداشت کرونایی و بازگشایی مدارس
۶۱۲
آمار جهانی کرونا - ۵ مرداد ۱۳۹۹
آمار جهانی کرونا - ۵ مرداد ۱۳۹۹
۷۲۹
چرا دوباره کرونا شیوع گسترده پیدا کرد
چرا دوباره کرونا شیوع گسترده پیدا کرد
۸۰۶
آزمایش سرولوژی برای تشخیص بیماری کرونا مناسب است؟
آزمایش سرولوژی برای تشخیص بیماری کرونا مناسب است؟
۵۱۳
چرا دوباره کرونا شیوع گسترده پیدا کرد؟
چرا دوباره کرونا شیوع گسترده پیدا کرد؟
۶۲۸
آنفلوآنزا و کرونا چه تفاوتی دارند
آنفلوآنزا و کرونا چه تفاوتی دارند
۷۰۴
چه کسانی باید آزمایش تشخیص کرونا بدهند
چه کسانی باید آزمایش تشخیص کرونا بدهند
۶۰۰
اگر کسی در محل کار مبتلا شد آیا لازم است همکاران آزمایش بدهد
اگر کسی در محل کار مبتلا شد آیا لازم است همکاران آزمایش بدهد
۹۲۸
آیا ممکن است تست مثبت کرونا،کاذب باشد؟
آیا ممکن است تست مثبت کرونا،کاذب باشد؟
۸۲۸
در شرایط بارداری برای پیشگیری از کرونا چه کنیم؟
در شرایط بارداری برای پیشگیری از کرونا چه کنیم؟
۶۱۵
ضرورت ادامه مراقبت همه جانبه در مقابل کرونا
ضرورت ادامه مراقبت همه جانبه در مقابل کرونا
۸۷۸
علائم جدید ابتلا به کرونا چیست ؟
علائم جدید ابتلا به کرونا چیست ؟
2,729
می توان تست گرفت بعد در مراسم عروسی شرکت کرد ؟
می توان تست گرفت بعد در مراسم عروسی شرکت کرد ؟
2,217