قسمت ۸

80,032

شبکه ۳
25 مهر ماه 1399
20:48
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
5,657
قاچاق بار اسلحه !!
قاچاق بار اسلحه !!
4,384
پول درآوردن سخت نیست!
پول درآوردن سخت نیست!
5,329
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
61,328
اعتراف قاچاق اسلحه !
اعتراف قاچاق اسلحه !
7,648
لحظه دستگیری باند قاچاق!
لحظه دستگیری باند قاچاق!
15,470
من قسمت میدم ببخشش
من قسمت میدم ببخشش
5,063
صمدی رضایت میده؟
صمدی رضایت میده؟
5,148
امجد آدم فروشه!
امجد آدم فروشه!
7,193
برای چی داری میری عراق؟
برای چی داری میری عراق؟
38,539
راه کربلا
راه کربلا
15,726
قسمت ۹
قسمت ۹
59,079
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
53,807
دعوا با عراقی ها !
دعوا با عراقی ها !
7,011
ترس از انقلاب ایران ؟!
ترس از انقلاب ایران ؟!
4,539
نقشه فرار از دست پلیس !
نقشه فرار از دست پلیس !
8,649
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
8,525
دعوای عبد بخاطر نجلا !
دعوای عبد بخاطر نجلا !
39,267
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
56,148
فرار از دست نیروهای عراقی !
فرار از دست نیروهای عراقی !
6,654
تظاهرات علیه صدام !
تظاهرات علیه صدام !
4,474
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
6,688
همتون به من دروغ گفتید !!
همتون به من دروغ گفتید !!
37,396
نجلا دلش گیره !
نجلا دلش گیره !
10,872
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
56,929
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
7,083
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
7,056
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
8,222
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
8,214
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
49,933
به عبد گفت شوهرم !!
به عبد گفت شوهرم !!
48,109
دردسر های رفتن به کربلا
دردسر های رفتن به کربلا
4,595
دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم !
دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم !
41,728
فرار به کویت !
فرار به کویت !
10,281
لحظه رد شدن از بازرسی پلیس عراق
لحظه رد شدن از بازرسی پلیس عراق
7,406
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
36,434
چی شد عاشق شدی ؟
چی شد عاشق شدی ؟
18,049
لحظه درگیری با بعثی های عراق !
لحظه درگیری با بعثی های عراق !
3,205
رشوه در ازای آزادی !
رشوه در ازای آزادی !
3,358
دیدار با دشمن قدیمی !
دیدار با دشمن قدیمی !
2,134
دستگیر شدن عبد !
دستگیر شدن عبد !
5,634
به زودی از شبکه سوم سیما
به زودی از شبکه سوم سیما
24,321
قسمت ۱
قسمت ۱
82,359
کمین پلیس برای قاچاقچیا
کمین پلیس برای قاچاقچیا
8,254
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
7,416
عجب فراری کرد
عجب فراری کرد
41,850
من زن نمی خوام
من زن نمی خوام
10,226
دردسر پشت دردسر!!
دردسر پشت دردسر!!
10,034
قسمت ۲
قسمت ۲
62,138
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
5,465
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
3,467
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
5,484
چه آرزوهایی داره!
چه آرزوهایی داره!
8,914
یه بله بگو پول رو بگیر!
یه بله بگو پول رو بگیر!
7,911
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
28,383
قسمت ۳
قسمت ۳
53,450
بازرسی برای ترور کور!
بازرسی برای ترور کور!
5,260
قاچاق برای تسویه حساب!
قاچاق برای تسویه حساب!
3,807
لالایی برای بچه ای که مرده!
لالایی برای بچه ای که مرده!
8,188
لحظه انفجار بمب !
لحظه انفجار بمب !
33,009
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
6,931
قسمت ۴
قسمت ۴
53,181
شهر شده میدون جنگ!
شهر شده میدون جنگ!
4,380
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
5,472
خواستگار سمج نجلا!
خواستگار سمج نجلا!
6,371
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
32,671
تو عاشق نیستی !
تو عاشق نیستی !
6,894
دلش آروم و قرار نداره!
دلش آروم و قرار نداره!
13,188
قسمت ۵
قسمت ۵
49,368
ازدواج با زن بیوه!
ازدواج با زن بیوه!
5,805
باج برای آزادی!
باج برای آزادی!
4,230
تو مو میبینی و من پیچش مو!
تو مو میبینی و من پیچش مو!
5,336
مقاومت برای ازدواج!
مقاومت برای ازدواج!
7,287
افشای راز نجلا !
افشای راز نجلا !
32,692
قسمت ۶
قسمت ۶
49,290
من معطل دلمم!
من معطل دلمم!
7,313
لحظه گم شدن بچه نجلا!
لحظه گم شدن بچه نجلا!
36,624
لو رفتن قاچاق عبد!
لو رفتن قاچاق عبد!
6,571
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
4,355
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
9,532
قسمت ۷
قسمت ۷
52,930
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
4,184
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
23,356
بهانه ای برای دیدن معشوق!
بهانه ای برای دیدن معشوق!
7,394
نگرانی برای سفر عراق
نگرانی برای سفر عراق
11,525
باید دل به اقیانوس داد !
باید دل به اقیانوس داد !
3,965
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
20,522