رعایت نکنیم ، خطر افزایش می یابد

۱۱۸

آمار بستری ها و فوتی ها ی کرونا رو به افزایش
آمار بستری ها و فوتی ها ی کرونا رو به افزایش
۲۹۵
تقویت دستگاه ایمنی
تقویت دستگاه ایمنی
۴۰۶
خطر رو به افزایش
خطر رو به افزایش
۲۸۵
شهرستان های دارای بیشترین ابتلا به کرونا
شهرستان های دارای بیشترین ابتلا به کرونا
۴۹۱
مدل چند لایه برای مقابله با کرونا
مدل چند لایه برای مقابله با کرونا
۱۸۰
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
۱۷۴
متخلف ترین مشاغل در رعایت دستورالعمل ها
متخلف ترین مشاغل در رعایت دستورالعمل ها
۱۱۷
رعایت نشدن دستورالعمل ها فاجعه است
رعایت نشدن دستورالعمل ها فاجعه است
۳۱۹
آمار بستری ها و فوتی های کرونایی همچنان افزایشی است
آمار بستری ها و فوتی های کرونایی همچنان افزایشی است
۱۸۲
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
۲۴۶
آمار بستری ها و فوتی ها در استان های مختلف
آمار بستری ها و فوتی ها در استان های مختلف
۶۵۰
آمار بستری ها و فوتی های کرونایی همچنان افزایشی است
آمار بستری ها و فوتی های کرونایی همچنان افزایشی است
۱۶۵
شهرستان های دارای بیشترین ابتلا به کرونا
شهرستان های دارای بیشترین ابتلا به کرونا
۳۲۴
بهداشت کرونا و بازگشایی مدارس
بهداشت کرونا و بازگشایی مدارس
۶۹۲
بهداشت کرونایی و بازگشایی مدارس
بهداشت کرونایی و بازگشایی مدارس
۶۰۴
آمار جهانی کرونا - ۵ مرداد ۱۳۹۹
آمار جهانی کرونا - ۵ مرداد ۱۳۹۹
۷۱۶
چرا دوباره کرونا شیوع گسترده پیدا کرد
چرا دوباره کرونا شیوع گسترده پیدا کرد
۷۹۸
آزمایش سرولوژی برای تشخیص بیماری کرونا مناسب است؟
آزمایش سرولوژی برای تشخیص بیماری کرونا مناسب است؟
۵۰۴
چرا دوباره کرونا شیوع گسترده پیدا کرد؟
چرا دوباره کرونا شیوع گسترده پیدا کرد؟
۶۱۸
آنفلوآنزا و کرونا چه تفاوتی دارند
آنفلوآنزا و کرونا چه تفاوتی دارند
۶۹۸
چه کسانی باید آزمایش تشخیص کرونا بدهند
چه کسانی باید آزمایش تشخیص کرونا بدهند
۵۹۳
اگر کسی در محل کار مبتلا شد آیا لازم است همکاران آزمایش بدهد
اگر کسی در محل کار مبتلا شد آیا لازم است همکاران آزمایش بدهد
۹۲۲
آیا ممکن است تست مثبت کرونا،کاذب باشد؟
آیا ممکن است تست مثبت کرونا،کاذب باشد؟
۸۲۴
در شرایط بارداری برای پیشگیری از کرونا چه کنیم؟
در شرایط بارداری برای پیشگیری از کرونا چه کنیم؟
۶۱۰
ضرورت ادامه مراقبت همه جانبه در مقابل کرونا
ضرورت ادامه مراقبت همه جانبه در مقابل کرونا
۸۷۰
علائم جدید ابتلا به کرونا چیست ؟
علائم جدید ابتلا به کرونا چیست ؟
2,723
می توان تست گرفت بعد در مراسم عروسی شرکت کرد ؟
می توان تست گرفت بعد در مراسم عروسی شرکت کرد ؟
2,210
همه مراقب باشیم تا کرونا دوباره اوج نگیرد
همه مراقب باشیم تا کرونا دوباره اوج نگیرد
1,303
اوضاع بیمارستان ها در روزهای کرونایی چگونه است ؟
اوضاع بیمارستان ها در روزهای کرونایی چگونه است ؟
2,326