آمار بستری ها و فوتی های کرونایی همچنان افزایشی است

۱۸۱

آمار بستری ها و فوتی ها ی کرونا رو به افزایش
آمار بستری ها و فوتی ها ی کرونا رو به افزایش
۲۹۷
تقویت دستگاه ایمنی
تقویت دستگاه ایمنی
۴۰۶
خطر رو به افزایش
خطر رو به افزایش
۲۸۵
شهرستان های دارای بیشترین ابتلا به کرونا
شهرستان های دارای بیشترین ابتلا به کرونا
۴۹۱
مدل چند لایه برای مقابله با کرونا
مدل چند لایه برای مقابله با کرونا
۱۸۰
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
۱۷۴
متخلف ترین مشاغل در رعایت دستورالعمل ها
متخلف ترین مشاغل در رعایت دستورالعمل ها
۱۱۷
رعایت نشدن دستورالعمل ها فاجعه است
رعایت نشدن دستورالعمل ها فاجعه است
۳۱۹
رعایت نکنیم ، خطر افزایش می یابد
رعایت نکنیم ، خطر افزایش می یابد
۱۲۱
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
میزان استفاده مشاغل و مراکز از ماسک
۲۴۶
آمار بستری ها و فوتی ها در استان های مختلف
آمار بستری ها و فوتی ها در استان های مختلف
۶۵۰
آمار بستری ها و فوتی های کرونایی همچنان افزایشی است
آمار بستری ها و فوتی های کرونایی همچنان افزایشی است
۱۶۵
شهرستان های دارای بیشترین ابتلا به کرونا
شهرستان های دارای بیشترین ابتلا به کرونا
۳۲۶
بهداشت کرونا و بازگشایی مدارس
بهداشت کرونا و بازگشایی مدارس
۶۹۲
بهداشت کرونایی و بازگشایی مدارس
بهداشت کرونایی و بازگشایی مدارس
۶۰۴
آمار جهانی کرونا - ۵ مرداد ۱۳۹۹
آمار جهانی کرونا - ۵ مرداد ۱۳۹۹
۷۱۰
چرا دوباره کرونا شیوع گسترده پیدا کرد
چرا دوباره کرونا شیوع گسترده پیدا کرد
۷۹۶
آزمایش سرولوژی برای تشخیص بیماری کرونا مناسب است؟
آزمایش سرولوژی برای تشخیص بیماری کرونا مناسب است؟
۵۰۲
چرا دوباره کرونا شیوع گسترده پیدا کرد؟
چرا دوباره کرونا شیوع گسترده پیدا کرد؟
۶۱۷
آنفلوآنزا و کرونا چه تفاوتی دارند
آنفلوآنزا و کرونا چه تفاوتی دارند
۶۹۷
چه کسانی باید آزمایش تشخیص کرونا بدهند
چه کسانی باید آزمایش تشخیص کرونا بدهند
۵۹۱
اگر کسی در محل کار مبتلا شد آیا لازم است همکاران آزمایش بدهد
اگر کسی در محل کار مبتلا شد آیا لازم است همکاران آزمایش بدهد
۹۱۹
آیا ممکن است تست مثبت کرونا،کاذب باشد؟
آیا ممکن است تست مثبت کرونا،کاذب باشد؟
۸۲۱
در شرایط بارداری برای پیشگیری از کرونا چه کنیم؟
در شرایط بارداری برای پیشگیری از کرونا چه کنیم؟
۶۰۸
ضرورت ادامه مراقبت همه جانبه در مقابل کرونا
ضرورت ادامه مراقبت همه جانبه در مقابل کرونا
۸۶۴
علائم جدید ابتلا به کرونا چیست ؟
علائم جدید ابتلا به کرونا چیست ؟
2,719
می توان تست گرفت بعد در مراسم عروسی شرکت کرد ؟
می توان تست گرفت بعد در مراسم عروسی شرکت کرد ؟
2,208
همه مراقب باشیم تا کرونا دوباره اوج نگیرد
همه مراقب باشیم تا کرونا دوباره اوج نگیرد
1,299
اوضاع بیمارستان ها در روزهای کرونایی چگونه است ؟
اوضاع بیمارستان ها در روزهای کرونایی چگونه است ؟
2,323