لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی پنجم فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز


شبکه ورزش
25 مهر ماه 1399
14:44
آلن هورسن - رویال لئوپولد
آلن هورسن - رویال لئوپولد
1,385
هاکی روی چمن باشگاه های اروپا
هاکی روی چمن باشگاه های اروپا
662
نیمه نهایی هاکی روی چمن باشگاه های اروپا ۲۰۲۱ ، آلنهورست - تراسا
نیمه نهایی هاکی روی چمن باشگاه های اروپا ۲۰۲۱ ، آلنهورست - تراسا
1,691
رقابت های هاکی روی یخ لیگ حرفه ای ۲۰۲۱ ، لایتینگ - پنترز
رقابت های هاکی روی یخ لیگ حرفه ای ۲۰۲۱ ، لایتینگ - پنترز
374
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۱ ، گلدن نایتس - اولنج
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۱ ، گلدن نایتس - اولنج
676
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۱ ، لایتینگ - پنترز
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۱ ، لایتینگ - پنترز
752
مسابقات هاکی تور اروپا ، سوئد ۲۰۲۱ ، چک - سوئد
مسابقات هاکی تور اروپا ، سوئد ۲۰۲۱ ، چک - سوئد
408
هری کنز - استارز
هری کنز - استارز
256
هرکنز - استارز
هرکنز - استارز
390
ديدار رده بندی هاکی المپيک ريو ۲۰۱۶ ، آلمان - هلند
ديدار رده بندی هاکی المپيک ريو ۲۰۱۶ ، آلمان - هلند
1,133
ایلام - گلستان
ایلام - گلستان
2,870
اسکیت هاکی روی یخ انتخابی تیم ملی ، آیس باکس - آن لاین تایر
اسکیت هاکی روی یخ انتخابی تیم ملی ، آیس باکس - آن لاین تایر
1,738
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، آلمان - روسیه
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، آلمان - روسیه
659
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان ، کانادا ۲۰۲۱ ، فنلاند - اسلواکی
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان ، کانادا ۲۰۲۱ ، فنلاند - اسلواکی
405
فنلاند  - روسیه
فنلاند - روسیه
398
کانادا - روسیه
کانادا - روسیه
617
تور هاکی روی یخ ، روسیه ۲۰۲۰ ، سوئد - فنلاند
تور هاکی روی یخ ، روسیه ۲۰۲۰ ، سوئد - فنلاند
181
هاکی روی یخ - جمهوری چک - اتریش
هاکی روی یخ - جمهوری چک - اتریش
2,182
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، فنلاند - سوپیس
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، فنلاند - سوپیس
429
هاکی روی یخ قهرمانی جهان  - فلاند - سوئیس
هاکی روی یخ قهرمانی جهان - فلاند - سوئیس
606
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، کانادا - اسلواکی
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، کانادا - اسلواکی
715
فلاند - سوئد
فلاند - سوئد
613
جمهوری چک - فنلاند
جمهوری چک - فنلاند
605
سوئد - روسیه  ۲۰۲۰
سوئد - روسیه ۲۰۲۰
1,444
دیدار نهایی - المپیک لندن ۲۰۱۲ - آلمان و هلند
دیدار نهایی - المپیک لندن ۲۰۱۲ - آلمان و هلند
962
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - سوئد
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - سوئد
493
هاکی روی یخ جام کارجالا - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و فنلاند
هاکی روی یخ جام کارجالا - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و فنلاند
200
رقابت های هاکی روی یخ فنلاند ۲۰۲۰
رقابت های هاکی روی یخ فنلاند ۲۰۲۰
679
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - جمهوری چک
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - جمهوری چک
790
رقابت های هاکی روی یخ - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و روسیه
رقابت های هاکی روی یخ - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و روسیه
572