ماسک بزن هموطن

۲۱۰

شبکه ۵
25 مهر ماه 1399
23:43
افتتاح بوستان زندگی - منطقه ۱۲ تهران
افتتاح بوستان زندگی - منطقه ۱۲ تهران
۱۳۶
مشکلات اعضای تعاونی مهندسین برق تهران
مشکلات اعضای تعاونی مهندسین برق تهران
۱۱۱
همایش ایمنی،امنیت و سلامت
همایش ایمنی،امنیت و سلامت
۳۶۹
طرح مشترک پلیس تهران برای برخورد با متخلفین فاصله گذاری اجتماعی
طرح مشترک پلیس تهران برای برخورد با متخلفین فاصله گذاری اجتماعی
۳۵۳
تصادف منجر به فوت
تصادف منجر به فوت
۵۲۰
مراسم تجلیل از برترین های راهور و بازنشستگان و پیشکسوتان ناجا
مراسم تجلیل از برترین های راهور و بازنشستگان و پیشکسوتان ناجا
۳۲۴
عزم جدی پلیس راهور برای رعایت حق تقدم
عزم جدی پلیس راهور برای رعایت حق تقدم
۴۲۶
تجلیل از خانواده شهدای ناجا
تجلیل از خانواده شهدای ناجا
۲۴۸
همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی
همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی
۲۲۳
نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف-سعادت آباد-مجتمع دیدار
نمایشگاه فرش و تابلو فرش دستباف-سعادت آباد-مجتمع دیدار
۲۰۲
نهمین گردهمایی موسسات حفاظتی و مراقبتی
نهمین گردهمایی موسسات حفاظتی و مراقبتی
۲۲۶
مراسم افتتاح رادیو وحدت
مراسم افتتاح رادیو وحدت
۱۳۳
گشت نامحسوس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
گشت نامحسوس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
۴۹۹
هفته نیروی انتظامی - همه باهم برای امنیت و سلامت
هفته نیروی انتظامی - همه باهم برای امنیت و سلامت
۳۳۷
ماسک بزن هموطن
ماسک بزن هموطن
۳۱۱
مراسم تجلیل از شهدای عرصه سلامت ناجا
مراسم تجلیل از شهدای عرصه سلامت ناجا
۲۲۷
فرزندآوری ،مزه شیرین زندگی
فرزندآوری ،مزه شیرین زندگی
۱۶۴
گشت مشترک تعزیرات حکومتی
گشت مشترک تعزیرات حکومتی
۴۶۱
گودهای پر خطر زیر ذره بین مسئولین شهر
گودهای پر خطر زیر ذره بین مسئولین شهر
۲۴۲
قطع درختان در حاشیه مسیر مرتضی گرد
قطع درختان در حاشیه مسیر مرتضی گرد
۱۴۴
سی و ششمین جلسه شورای عالی استان ها
سی و ششمین جلسه شورای عالی استان ها
۱۱۸
چند روز بعد از ریزش ساختمان - خیابان ابوذر
چند روز بعد از ریزش ساختمان - خیابان ابوذر
۵۹۸
گردهمایی خیرین مدرسه ساز
گردهمایی خیرین مدرسه ساز
۱۶۰
گشت مشترک تعزیرات حکومتی
گشت مشترک تعزیرات حکومتی
۵۲۵
نمایشگاه فرش و تابلوفرش دستباف
نمایشگاه فرش و تابلوفرش دستباف
۲۶۱
طرح ظفر ۷
طرح ظفر ۷
۶۹۰
جلسه ساماندهی تردد و بارگیری کامیون های حمل بتن
جلسه ساماندهی تردد و بارگیری کامیون های حمل بتن
۲۸۸
ماسک بزن هموطن
ماسک بزن هموطن
۳۶۴
نشست رسانه های محلی شهر تهران
نشست رسانه های محلی شهر تهران
۲۲۰