جعفر دهقان - ۲۴ مهر ۱۳۹۹

2,238

شبکه نسیم
24 مهر ماه 1399
23:00
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
3,542
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۱۹۸
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۵۸۲
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۴۵۹
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۶۳۸
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,115
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,455
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۹۱۹
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۸۵۱
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۶۰۴
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۵۶۴
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۷۳۷
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,675
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,599
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,069
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
1,235
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
۸۷۲
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
۷۸۸
رضا توکلی از مرگ می گوید!
رضا توکلی از مرگ می گوید!
۸۱۷
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
۴۵۰
معجزه عجیب برای رضا توکلی
معجزه عجیب برای رضا توکلی
1,009
خاطرات محرم در کودکی
خاطرات محرم در کودکی
۳۱۳
اولین کار حرفه ای سینمایی
اولین کار حرفه ای سینمایی
۳۸۶
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
۳۲۸
ماجرای مادر تقلبی !
ماجرای مادر تقلبی !
10,287
از مدرسه بیرونم می کردن!
از مدرسه بیرونم می کردن!
۳۴۳
خواب خونه قدیمی !
خواب خونه قدیمی !
۳۸۸
دوستام فکر می کنن مشهد به دنیا اومدم !
دوستام فکر می کنن مشهد به دنیا اومدم !
۵۰۳
رضا توکلی - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
رضا توکلی - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
1,547