ماجرای عجیب به دنیا اومدنم!

7,462

شبکه نسیم
23 مهر ماه 1399
23:24
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
2,762
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۵۰۵
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۳۴۳
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۲۸۶
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۲۹۵
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۳۱۵
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,397
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
3,817
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۶۶۸
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۵۳۵
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۷۸۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,341
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,535
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۹۴۶
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۸۹۲
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۶۳۷
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۵۹۶
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۷۹۶
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,783
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,650
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,093
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
1,248
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
۸۸۲
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
۸۰۳
رضا توکلی از مرگ می گوید!
رضا توکلی از مرگ می گوید!
۸۳۲
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
۴۵۷
معجزه عجیب برای رضا توکلی
معجزه عجیب برای رضا توکلی
1,021
خاطرات محرم در کودکی
خاطرات محرم در کودکی
۳۲۱
اولین کار حرفه ای سینمایی
اولین کار حرفه ای سینمایی
۴۰۰
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
۳۳۹