ماجرای مهمونی رفتن من!

1,305

شبکه نسیم
23 مهر ماه 1399
23:13
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
3,535
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۱۸۶
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۵۸۱
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۴۵۸
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۶۳۳
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,113
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,452
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۹۱۹
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۸۵۱
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۶۰۴
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۵۶۴
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۷۳۶
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,670
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,598
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,069
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
1,235
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
۸۷۲
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
۷۸۸
رضا توکلی از مرگ می گوید!
رضا توکلی از مرگ می گوید!
۸۱۶
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
۴۵۰
معجزه عجیب برای رضا توکلی
معجزه عجیب برای رضا توکلی
1,009
خاطرات محرم در کودکی
خاطرات محرم در کودکی
۳۱۳
اولین کار حرفه ای سینمایی
اولین کار حرفه ای سینمایی
۳۸۶
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
۳۲۸
ماجرای مادر تقلبی !
ماجرای مادر تقلبی !
10,287
از مدرسه بیرونم می کردن!
از مدرسه بیرونم می کردن!
۳۴۳
خواب خونه قدیمی !
خواب خونه قدیمی !
۳۸۸
دوستام فکر می کنن مشهد به دنیا اومدم !
دوستام فکر می کنن مشهد به دنیا اومدم !
۵۰۳
رضا توکلی - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
رضا توکلی - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
1,547
جعفر دهقان - ۲۴ مهر ۱۳۹۹
جعفر دهقان - ۲۴ مهر ۱۳۹۹
2,249