پیشنهاد بیشرمانه!

7,800

شبکه ۲
23 مهر ماه 1399
22:05
چرا من و باید انتخاب کنه؟
چرا من و باید انتخاب کنه؟
2,745
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
3,552
قسمت ۳۱
قسمت ۳۱
9,470
دیکتاتوری به اسم تیمسار
دیکتاتوری به اسم تیمسار
1,175
ماهور طلسم شده!
ماهور طلسم شده!
1,607
ملاقات تیمسار با تهمورث
ملاقات تیمسار با تهمورث
7,563
از ماهور چخبر؟
از ماهور چخبر؟
1,495
دلخوری تیمسار از ماهور
دلخوری تیمسار از ماهور
1,453
قاسم برگشت!
قاسم برگشت!
2,107
قسمت ۳۲
قسمت ۳۲
10,186
ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟
ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟
1,287
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
۶۶۷
درد ودل با استاد !
درد ودل با استاد !
1,431
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
1,390
ادیب تسلیم میشه!
ادیب تسلیم میشه!
1,470
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
5,975
قسمت ۳۳
قسمت ۳۳
5,944
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
1,276
محشر استاد حافی در طراحی !
محشر استاد حافی در طراحی !
1,019
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
7,992
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
1,434
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
1,915
قسمت ۳۴
قسمت ۳۴
7,701
نقاشی مدرک علیه استاد
نقاشی مدرک علیه استاد
۸۴۶
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
۸۹۰
تو از پدر چه مدرکی داری؟
تو از پدر چه مدرکی داری؟
1,582
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
۹۷۰
راز قتل روزبه چیه؟
راز قتل روزبه چیه؟
1,736
ادیب کجاست؟
ادیب کجاست؟
6,670
قسمت ۳۵
قسمت ۳۵
8,609
سیاستِ پلیس بد، پلیس خوب !
سیاستِ پلیس بد، پلیس خوب !
۵۹۱
حکم آزادیت تو مشت منه !
حکم آزادیت تو مشت منه !
۸۰۸
ماهور چرا انقدر ساکته؟
ماهور چرا انقدر ساکته؟
۶۴۶
پیداشدن قاتل روزبه، راهی برای آزادی؟
پیداشدن قاتل روزبه، راهی برای آزادی؟
1,155
روزبه جاسوس کمونیست ها؟
روزبه جاسوس کمونیست ها؟
1,848
انگشتری برای ماهور !
انگشتری برای ماهور !
9,490
قسمت ۳۶
قسمت ۳۶
17,596
خلاصه قسمت ۳۱ تا ۳۶
خلاصه قسمت ۳۱ تا ۳۶
2,765
قسمت ۳۷
قسمت ۳۷
4,464
غیبت پشت سر ماهور و خانواده
غیبت پشت سر ماهور و خانواده
۴۳۲
همه شریک در غم ماهور
همه شریک در غم ماهور
۴۳۰
بخت سیاه ماهور
بخت سیاه ماهور
۷۱۰
دختر من عاشق استاد حافی شده؟
دختر من عاشق استاد حافی شده؟
۵۵۲
باید دل بکنی
باید دل بکنی
۶۰۱
شهاب اعتراف می کنه؟
شهاب اعتراف می کنه؟
۶۹۲
همه دنبال دیدار حافی
همه دنبال دیدار حافی
1,033
تلافی جواب رد به سپنتا
تلافی جواب رد به سپنتا
1,571
تیمسار به آخر راه رسید!
تیمسار به آخر راه رسید!
7,157
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
9,675
قسمت ۱
قسمت ۱
28,220
قسمت ۲
قسمت ۲
18,495
قسمت ۳
قسمت ۳
15,060
قسمت ۴
قسمت ۴
14,311
حسودی مرجان به ماهور
حسودی مرجان به ماهور
3,130
شوک عجیب به قاسم
شوک عجیب به قاسم
2,912
باج گیری پلیس !
باج گیری پلیس !
1,817
لحظات نفسگیر نجات
لحظات نفسگیر نجات
9,177
ناراحتی مرجان
ناراحتی مرجان
2,853
قسمت ۵
قسمت ۵
14,470
ذوق  دیدن ماهور
ذوق دیدن ماهور
2,078
نمانده از مسلمانی نشانه
نمانده از مسلمانی نشانه
1,997
دیدار سرزده تیمسار
دیدار سرزده تیمسار
1,942
شک پلیس به ماهور
شک پلیس به ماهور
9,544
کنایه مرجان به تیمسار
کنایه مرجان به تیمسار
3,844
خلاصه قسمت اول تا پنجم
خلاصه قسمت اول تا پنجم
6,104
قسمت ۶
قسمت ۶
14,793
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
3,856
مقاومت در برابر ممنوعیت
مقاومت در برابر ممنوعیت
6,882
داستان مادر یوسف
داستان مادر یوسف
3,592
خود شیرینی نعمت
خود شیرینی نعمت
4,946
حکم دختر تیمسار!
حکم دختر تیمسار!
12,317
قسمت ۷
قسمت ۷
14,574
قبول کردن دعوت ماهور
قبول کردن دعوت ماهور
3,478
دل نگرانی فیروزه بانو
دل نگرانی فیروزه بانو
3,482
ترمیم پرده عاشورا
ترمیم پرده عاشورا
3,210
جنگ میرزا با پلیس
جنگ میرزا با پلیس
11,006
برملا کردن راز میرزا
برملا کردن راز میرزا
4,153
قسمت ۸
قسمت ۸
20,652
سرنگونی استاد
سرنگونی استاد
19,820
!اجبار یا لطف
!اجبار یا لطف
8,721
غافلگیری ماهور
غافلگیری ماهور
9,955
نقشه تیمسار
نقشه تیمسار
10,040
ناراحتی از استاد!
ناراحتی از استاد!
8,970
قسمت ۹
قسمت ۹
20,065
فرار شهاب از چنگال پلیس
فرار شهاب از چنگال پلیس
15,638
درد عاشقی !
درد عاشقی !
16,889
توهم توطئه
توهم توطئه
46,754
از دل برفت هرکه از دیده برفت
از دل برفت هرکه از دیده برفت
17,412
خداحافظ یوسف
خداحافظ یوسف
14,271
این مملکت درد داره
این مملکت درد داره
2,109
ماهور دستگیر شد!
ماهور دستگیر شد!
3,904
شوق عاشقی
شوق عاشقی
3,423
اتهامات دختر تیمسار
اتهامات دختر تیمسار
108,316
نابودی هنر
نابودی هنر
70,525
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
10,262
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
71,553
جنگ مرجان و سرهنگ
جنگ مرجان و سرهنگ
5,620
هم دستی ماهور و شهاب
هم دستی ماهور و شهاب
5,113
؟نعمت یا پوآرو
؟نعمت یا پوآرو
5,670
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
18,200
گزارش تفحص
گزارش تفحص
6,005
درد بی خبری
درد بی خبری
1,540
ناراحتی تیمسار از ماهور
ناراحتی تیمسار از ماهور
4,239
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
3,802
اعتراف ماهور
اعتراف ماهور
13,429
دستورات تیمسار
دستورات تیمسار
4,514
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
14,741
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
13,647
عشق و عاشقی
عشق و عاشقی
4,521
تقاضای کمک و بخشش
تقاضای کمک و بخشش
2,144
نگرانتم ماهور
نگرانتم ماهور
11,870
برگشت رفیق پر خطر استاد
برگشت رفیق پر خطر استاد
3,583
همدستی دزد و پلیس!
همدستی دزد و پلیس!
4,329
سپنتا و مرجان رو در رو
سپنتا و مرجان رو در رو
4,049
دست ادیب رو شد!!
دست ادیب رو شد!!
3,067
ادیب به دنبال اصلاحات
ادیب به دنبال اصلاحات
3,371
کشف واقعیت تلخ
کشف واقعیت تلخ
28,664
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
12,858
آخرین لحظات
آخرین لحظات
21,627
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
31,038
راز های خفته
راز های خفته
47,299
غیبت مشکوک قاسم
غیبت مشکوک قاسم
20,830
دردسر تازه برای تیمسار
دردسر تازه برای تیمسار
41,614
همه چشم براه قاسم
همه چشم براه قاسم
42,608
دلخوری تیمسار از دایه
دلخوری تیمسار از دایه
44,633
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
44,696
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
52,475
پاقدم نحس
پاقدم نحس
43,112
بوی شر میاد!!
بوی شر میاد!!
42,412
حرفهای بی پروای استاد
حرفهای بی پروای استاد
43,385
دست استاد درمان میشه؟
دست استاد درمان میشه؟
45,489
دردسر جدید برای استاد و ماهور
دردسر جدید برای استاد و ماهور
70,734
قسمت هفدهم
قسمت هفدهم
9,750
دست خالی سرهنگ سپنتا
دست خالی سرهنگ سپنتا
1,316
نصیحت یا تهدید؟
نصیحت یا تهدید؟
1,211
هنر زیر تیغ دوام میاره!
هنر زیر تیغ دوام میاره!
2,306
دنبال یک سر نخ!!
دنبال یک سر نخ!!
1,888
روزبه رو کشتن!
روزبه رو کشتن!
9,966
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
9,551
من مطمئنم خودش بود
من مطمئنم خودش بود
۵۸۸
دزدی یا جاسوس؟
دزدی یا جاسوس؟
۶۲۶
لعنت به رضا خان حرمت شکن
لعنت به رضا خان حرمت شکن
۹۳۳
زبون تلخ و نیش دار مرجان
زبون تلخ و نیش دار مرجان
1,780
دنبال حقیقت
دنبال حقیقت
1,517
دردسر های نا تمام!!
دردسر های نا تمام!!
6,057
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
9,477
خداحافظ تیمسار
خداحافظ تیمسار
۹۵۴
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
۸۰۹
آتیش شک تو وجود مرجان
آتیش شک تو وجود مرجان
۸۷۲
سحر و جادوی عشق
سحر و جادوی عشق
1,848
لحظه وداع
لحظه وداع
2,825
روزبه در فکر قیام!!
روزبه در فکر قیام!!
8,493
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
11,166
دزدی از میرزا!!
دزدی از میرزا!!
1,251
یک پرده و هزار ماجرا
یک پرده و هزار ماجرا
8,124
ناراحتم ازت قاسم
ناراحتم ازت قاسم
2,892
مرگم رو از خدا خواستم
مرگم رو از خدا خواستم
2,151
اعتراف کن یا اعدام شو
اعتراف کن یا اعدام شو
3,046
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
11,821
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
8,925
یاد و خاطره پدر
یاد و خاطره پدر
۹۰۸
ماهور دوا و درمان استاد
ماهور دوا و درمان استاد
1,873
پسر کو ندارد نشان از پدر
پسر کو ندارد نشان از پدر
1,199
آیا معجزه اتفاق می افته؟
آیا معجزه اتفاق می افته؟
32,223
هرکاری لازم باشه می کنم
هرکاری لازم باشه می کنم
23,123
عاشقی یا دلتنگی؟
عاشقی یا دلتنگی؟
2,809
پرونده جدید برای شهاب
پرونده جدید برای شهاب
24,995
آرشیو سریال بوم و بانو در تلوبیون
آرشیو سریال بوم و بانو در تلوبیون
26,193
تهدیدی جدی برای شهاب
تهدیدی جدی برای شهاب
24,069
رابطه شکراب مارینا و ماهور
رابطه شکراب مارینا و ماهور
24,163
در جستجوی حقیقت
در جستجوی حقیقت
33,738
همه بی خبر از مارینا
همه بی خبر از مارینا
23,952
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
30,940
جلسه محرمانه ادیب با استاد
جلسه محرمانه ادیب با استاد
24,021
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
9,360
ترس و دلهره
ترس و دلهره
۷۶۸
کاری از دست تیمسار برمیاد؟
کاری از دست تیمسار برمیاد؟
۶۵۸
خود خواهی تیمسار
خود خواهی تیمسار
۵۰۴
عشق اهرم فشار علیه شهاب
عشق اهرم فشار علیه شهاب
1,232
شهاب به پایان خط رسید!!!
شهاب به پایان خط رسید!!!
7,062
تنها راه نجات ماهور
تنها راه نجات ماهور
1,900
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
8,335
به یاد پدر
به یاد پدر
۶۷۳
خواب عجیب استاد
خواب عجیب استاد
1,227
تعبیر خواب استاد
تعبیر خواب استاد
9,472
جاسوس جدید سرهنگ
جاسوس جدید سرهنگ
1,183
حکم جدید برای ماهور
حکم جدید برای ماهور
1,731
ادای نذر ممنوعه!!
ادای نذر ممنوعه!!
1,937
کجاست اون مراسم های پورشور
کجاست اون مراسم های پورشور
۹۶۸
قسمت ۲۵
قسمت ۲۵
9,491
نذری تو خونه تیمسار؟
نذری تو خونه تیمسار؟
1,079
خشم تیمسار از کارهای ماهور
خشم تیمسار از کارهای ماهور
1,784
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
2,533
مهمون تیمسار کیه؟
مهمون تیمسار کیه؟
2,406
چی تو سر تیمسار میگذره؟
چی تو سر تیمسار میگذره؟
11,211
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
4,179
قسمت ۲۶
قسمت ۲۶
8,793
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
۸۳۸
دست تیمسار برای مرجان رو شده
دست تیمسار برای مرجان رو شده
8,358
کارهای محرمانه استاد
کارهای محرمانه استاد
۵۴۴
ما زیاران چشم یاری داشتیم
ما زیاران چشم یاری داشتیم
۶۰۶
حال آشوب استاد
حال آشوب استاد
1,108
روضه خوانی میرزا
روضه خوانی میرزا
1,227
قسمت ۲۷
قسمت ۲۷
7,397
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
۶۸۳
میرزا به خاک سیاه نشست
میرزا به خاک سیاه نشست
۵۶۹
رفاقت تا پای جان
رفاقت تا پای جان
۵۵۴
نذری ماهور برای استاد
نذری ماهور برای استاد
۸۱۶
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
6,104
لعن و نفرین بی بی
لعن و نفرین بی بی
1,134
دست رد به سینه تیمسار
دست رد به سینه تیمسار
1,326
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
8,253
چه اتفاقی افتاده؟
چه اتفاقی افتاده؟
۶۱۱
در خواست استاد از ماهور
در خواست استاد از ماهور
1,626
ازدواج استاد؟
ازدواج استاد؟
1,417
نقشه جدید علیه ادیب
نقشه جدید علیه ادیب
۵۷۹
دل بی تاب نعمت
دل بی تاب نعمت
۶۹۶
مرجان تو دام سپنتا
مرجان تو دام سپنتا
1,303
بلیت پاریس برای ماهور!
بلیت پاریس برای ماهور!
1,571
تیر تیمسار به سنگ خورده
تیر تیمسار به سنگ خورده
7,117
قسمت ۲۹
قسمت ۲۹
9,260
همکاری یا عاشقی؟
همکاری یا عاشقی؟
1,424
پشت پرده پرونده روزبه
پشت پرده پرونده روزبه
۷۰۶
رنگ عشق بر بوم نقاشی
رنگ عشق بر بوم نقاشی
1,716
چی تو سر ماهور می گذره؟
چی تو سر ماهور می گذره؟
6,739
آخرین پناه گاه
آخرین پناه گاه
1,965
قسمت ۳۰
قسمت ۳۰
9,234
دعوا سر ماهور!
دعوا سر ماهور!
۸۶۱
ماهور نرو
ماهور نرو
۷۶۷
پریشونی و پشیمونی استاد
پریشونی و پشیمونی استاد
۷۰۳
ماهور فرار کرد !
ماهور فرار کرد !
1,296
حال غریب استاد
حال غریب استاد
۸۸۵
دلم نمی خواد تنها بمونم
دلم نمی خواد تنها بمونم
1,548
مرجان شریک سپنتا
مرجان شریک سپنتا
1,414