قسمت ۷

50,078

شبکه ۳
23 مهر ماه 1399
20:53
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
3,994
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
23,138
بهانه ای برای دیدن معشوق!
بهانه ای برای دیدن معشوق!
7,106
نگرانی برای سفر عراق
نگرانی برای سفر عراق
11,217
باید دل به اقیانوس داد !
باید دل به اقیانوس داد !
3,811
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
19,331
قسمت ۸
قسمت ۸
76,030
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
5,456
قاچاق بار اسلحه !!
قاچاق بار اسلحه !!
4,205
پول درآوردن سخت نیست!
پول درآوردن سخت نیست!
5,107
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
60,408
اعتراف قاچاق اسلحه !
اعتراف قاچاق اسلحه !
7,415
لحظه دستگیری باند قاچاق!
لحظه دستگیری باند قاچاق!
14,651
من قسمت میدم ببخشش
من قسمت میدم ببخشش
4,822
صمدی رضایت میده؟
صمدی رضایت میده؟
4,896
امجد آدم فروشه!
امجد آدم فروشه!
6,815
برای چی داری میری عراق؟
برای چی داری میری عراق؟
38,179
راه کربلا
راه کربلا
15,071
قسمت ۹
قسمت ۹
54,957
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
48,062
دعوا با عراقی ها !
دعوا با عراقی ها !
6,222
ترس از انقلاب ایران ؟!
ترس از انقلاب ایران ؟!
4,106
نقشه فرار از دست پلیس !
نقشه فرار از دست پلیس !
7,491
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
7,976
دعوای عبد بخاطر نجلا !
دعوای عبد بخاطر نجلا !
37,284
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
46,287
فرار از دست نیروهای عراقی !
فرار از دست نیروهای عراقی !
4,551
تظاهرات علیه صدام !
تظاهرات علیه صدام !
3,597
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
5,599
همتون به من دروغ گفتید !!
همتون به من دروغ گفتید !!
35,806
نجلا دلش گیره !
نجلا دلش گیره !
8,572
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
21,828
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
2,522
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
1,831
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
1,816
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
1,667
به عبد گفت شوهرم !!
به عبد گفت شوهرم !!
9,591
به زودی از شبکه سوم سیما
به زودی از شبکه سوم سیما
22,956
قسمت ۱
قسمت ۱
77,549
کمین پلیس برای قاچاقچیا
کمین پلیس برای قاچاقچیا
7,821
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
7,087
عجب فراری کرد
عجب فراری کرد
41,464
من زن نمی خوام
من زن نمی خوام
9,889
دردسر پشت دردسر!!
دردسر پشت دردسر!!
9,818
قسمت ۲
قسمت ۲
59,005
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
5,150
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
3,333
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
5,297
چه آرزوهایی داره!
چه آرزوهایی داره!
8,659
یه بله بگو پول رو بگیر!
یه بله بگو پول رو بگیر!
7,696
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
28,132
قسمت ۳
قسمت ۳
50,576
بازرسی برای ترور کور!
بازرسی برای ترور کور!
5,083
قاچاق برای تسویه حساب!
قاچاق برای تسویه حساب!
3,738
لالایی برای بچه ای که مرده!
لالایی برای بچه ای که مرده!
8,005
لحظه انفجار بمب !
لحظه انفجار بمب !
32,752
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
6,816
قسمت ۴
قسمت ۴
50,361
شهر شده میدون جنگ!
شهر شده میدون جنگ!
4,223
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
5,234
خواستگار سمج نجلا!
خواستگار سمج نجلا!
6,079
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
32,433
تو عاشق نیستی !
تو عاشق نیستی !
6,684
دلش آروم و قرار نداره!
دلش آروم و قرار نداره!
12,779
قسمت ۵
قسمت ۵
46,654
ازدواج با زن بیوه!
ازدواج با زن بیوه!
5,600
باج برای آزادی!
باج برای آزادی!
4,100
تو مو میبینی و من پیچش مو!
تو مو میبینی و من پیچش مو!
5,221
مقاومت برای ازدواج!
مقاومت برای ازدواج!
7,139
افشای راز نجلا !
افشای راز نجلا !
32,419
قسمت ۶
قسمت ۶
46,479
من معطل دلمم!
من معطل دلمم!
7,029
لحظه گم شدن بچه نجلا!
لحظه گم شدن بچه نجلا!
35,805
لو رفتن قاچاق عبد!
لو رفتن قاچاق عبد!
6,346
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
4,256
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
9,326