کمک مومنانه

۱۰۱

شبکه سهند
23 مهر ماه 1399
15:04
اقدامات رهبر انقلاب در مبارزه با کرونا - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
اقدامات رهبر انقلاب در مبارزه با کرونا - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۱۰۱
مسیر تندرستی - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
مسیر تندرستی - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۸۷
تشییع پیکر پاک شهید فخری زاده در حرم امام رضا (ع) - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
تشییع پیکر پاک شهید فخری زاده در حرم امام رضا (ع) - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۲۳۸
مراسم قرعه کشی بیمه ما
مراسم قرعه کشی بیمه ما
۱۷۱
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۹ آذر ۱۳۹۹
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۹ آذر ۱۳۹۹
۱۷۲
اقدامات رهب انقلاب برای مقابله با کرونا
اقدامات رهب انقلاب برای مقابله با کرونا
۵۷
تجربه جهانی - راه طی شده - ۷ آذر ۱۳۹۹
تجربه جهانی - راه طی شده - ۷ آذر ۱۳۹۹
۹۲
بسیج پیشرو خدمت و امیدآفرین - ۷ آذر ۱۳۹۹
بسیج پیشرو خدمت و امیدآفرین - ۷ آذر ۱۳۹۹
۹۱
ویزه برنامه روز نیروی دریایی - ۷ آذر ۱۳۹۹
ویزه برنامه روز نیروی دریایی - ۷ آذر ۱۳۹۹
۷۴
ویژه برنامه روز نیروی دریایی - ۷ آذر ۱۳۹۹
ویژه برنامه روز نیروی دریایی - ۷ آذر ۱۳۹۹
۳۳۷
شوشتر
شوشتر
۷۶
مشکلات بی سوادی در رژیم پهلوی
مشکلات بی سوادی در رژیم پهلوی
۶۶
بسیج پیشرو خدمت و امید آفرین
بسیج پیشرو خدمت و امید آفرین
۱۳۷
خطبه ی قیام - انجام وظیفه
خطبه ی قیام - انجام وظیفه
۸۸
شیخ شهید محمد خیابانی
شیخ شهید محمد خیابانی
۱۲۸
زکات برکت زندگی - ۶ آذر ۱۳۹۹
زکات برکت زندگی - ۶ آذر ۱۳۹۹
۵۹
جهاد سازندگی
جهاد سازندگی
۴۲
رزمایش کمک مومنانه - ۵ آذر ۱۳۹۹
رزمایش کمک مومنانه - ۵ آذر ۱۳۹۹
۱۰۶
خط نورانی
خط نورانی
۳۶
ماسک - ۴ آذر ۱۳۹۹
ماسک - ۴ آذر ۱۳۹۹
۶۳
مردی با آرزوهای دوربرد
مردی با آرزوهای دوربرد
۹۱
از شما چه پنهون - مرتضی اسدی - ۱ آذر ۱۳۹۹
از شما چه پنهون - مرتضی اسدی - ۱ آذر ۱۳۹۹
۱۱۸
روز شمار هفته بسیج - ۱ آذر ۱۳۹۹
روز شمار هفته بسیج - ۱ آذر ۱۳۹۹
۶۰
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۱ آذر ۱۳۹۹
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۱ آذر ۱۳۹۹
۴۵۳
رعایت فاصله طولی
رعایت فاصله طولی
۱۰۳
آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
۷۶
منطقه مسکونی یعنی هر لحظه یک عابر پیاده - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
منطقه مسکونی یعنی هر لحظه یک عابر پیاده - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۸۴
صندلی کودک - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
صندلی کودک - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۱۱۰
پرسمان دانش آموزی - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
پرسمان دانش آموزی - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
۵۹
شهرستان مراغه - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
شهرستان مراغه - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
۲۷۱