تو کلاس نمایش کمدی بازی میکردم!

1,026

شبکه نسیم
22 مهر ماه 1399
23:30
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
2,975
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۵۴۳
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۳۶۹
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۳۰۶
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۳۱۸
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۳۵۷
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,457
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
3,836
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۶۷۹
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۵۴۰
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۸۰۳
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,352
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,550
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۹۵۱
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۸۹۸
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۶۴۰
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۶۰۲
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۸۰۲
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,800
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,652
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,098
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
1,249
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
۸۸۲
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
۸۰۵
رضا توکلی از مرگ می گوید!
رضا توکلی از مرگ می گوید!
۸۳۳
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
۴۵۸
معجزه عجیب برای رضا توکلی
معجزه عجیب برای رضا توکلی
1,023
خاطرات محرم در کودکی
خاطرات محرم در کودکی
۳۲۲
اولین کار حرفه ای سینمایی
اولین کار حرفه ای سینمایی
۴۰۲
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
۳۴۰