تو قهوه خونه فیلم نگاه میکردیم!

۴۷۶

شبکه نسیم
22 مهر ماه 1399
23:19
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
2,770
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۵۰۹
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۳۴۵
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۲۸۸
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۲۹۸
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۳۱۸
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,399
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
3,818
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۶۶۹
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۵۳۵
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۷۹۱
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,341
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,536
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۹۴۶
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۸۹۲
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۶۳۷
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۵۹۶
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۷۹۷
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,784
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,650
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,093
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
1,248
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
۸۸۲
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
۸۰۳
رضا توکلی از مرگ می گوید!
رضا توکلی از مرگ می گوید!
۸۳۲
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
۴۵۷
معجزه عجیب برای رضا توکلی
معجزه عجیب برای رضا توکلی
1,022
خاطرات محرم در کودکی
خاطرات محرم در کودکی
۳۲۱
اولین کار حرفه ای سینمایی
اولین کار حرفه ای سینمایی
۴۰۱
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
۳۳۹