پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!

4,253

شبکه ۳
22 مهر ماه 1399
21:39
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
9,324
قسمت ۷
قسمت ۷
50,085
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
3,991
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
23,138
بهانه ای برای دیدن معشوق!
بهانه ای برای دیدن معشوق!
7,105
نگرانی برای سفر عراق
نگرانی برای سفر عراق
11,216
باید دل به اقیانوس داد !
باید دل به اقیانوس داد !
3,808
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
19,327
قسمت ۸
قسمت ۸
75,981
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
5,454
قاچاق بار اسلحه !!
قاچاق بار اسلحه !!
4,205
پول درآوردن سخت نیست!
پول درآوردن سخت نیست!
5,105
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
60,407
اعتراف قاچاق اسلحه !
اعتراف قاچاق اسلحه !
7,410
لحظه دستگیری باند قاچاق!
لحظه دستگیری باند قاچاق!
14,646
من قسمت میدم ببخشش
من قسمت میدم ببخشش
4,820
صمدی رضایت میده؟
صمدی رضایت میده؟
4,894
امجد آدم فروشه!
امجد آدم فروشه!
6,808
برای چی داری میری عراق؟
برای چی داری میری عراق؟
38,177
راه کربلا
راه کربلا
15,068
قسمت ۹
قسمت ۹
54,911
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
47,984
دعوا با عراقی ها !
دعوا با عراقی ها !
6,215
ترس از انقلاب ایران ؟!
ترس از انقلاب ایران ؟!
4,100
نقشه فرار از دست پلیس !
نقشه فرار از دست پلیس !
7,485
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
7,969
دعوای عبد بخاطر نجلا !
دعوای عبد بخاطر نجلا !
37,271
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
46,148
فرار از دست نیروهای عراقی !
فرار از دست نیروهای عراقی !
4,541
تظاهرات علیه صدام !
تظاهرات علیه صدام !
3,590
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
5,583
همتون به من دروغ گفتید !!
همتون به من دروغ گفتید !!
35,697
نجلا دلش گیره !
نجلا دلش گیره !
8,554
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
21,253
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
2,484
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
1,790
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
1,746
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
1,597
به عبد گفت شوهرم !!
به عبد گفت شوهرم !!
9,224
به زودی از شبکه سوم سیما
به زودی از شبکه سوم سیما
22,951
قسمت ۱
قسمت ۱
77,525
کمین پلیس برای قاچاقچیا
کمین پلیس برای قاچاقچیا
7,821
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
7,085
عجب فراری کرد
عجب فراری کرد
41,463
من زن نمی خوام
من زن نمی خوام
9,886
دردسر پشت دردسر!!
دردسر پشت دردسر!!
9,817
قسمت ۲
قسمت ۲
58,972
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
5,148
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
3,332
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
5,293
چه آرزوهایی داره!
چه آرزوهایی داره!
8,658
یه بله بگو پول رو بگیر!
یه بله بگو پول رو بگیر!
7,694
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
28,131
قسمت ۳
قسمت ۳
50,545
بازرسی برای ترور کور!
بازرسی برای ترور کور!
5,082
قاچاق برای تسویه حساب!
قاچاق برای تسویه حساب!
3,736
لالایی برای بچه ای که مرده!
لالایی برای بچه ای که مرده!
8,001
لحظه انفجار بمب !
لحظه انفجار بمب !
32,750
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
6,816
قسمت ۴
قسمت ۴
50,325
شهر شده میدون جنگ!
شهر شده میدون جنگ!
4,222
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
5,233
خواستگار سمج نجلا!
خواستگار سمج نجلا!
6,076
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
32,431
تو عاشق نیستی !
تو عاشق نیستی !
6,684
دلش آروم و قرار نداره!
دلش آروم و قرار نداره!
12,777
قسمت ۵
قسمت ۵
46,631
ازدواج با زن بیوه!
ازدواج با زن بیوه!
5,600
باج برای آزادی!
باج برای آزادی!
4,099
تو مو میبینی و من پیچش مو!
تو مو میبینی و من پیچش مو!
5,220
مقاومت برای ازدواج!
مقاومت برای ازدواج!
7,138
افشای راز نجلا !
افشای راز نجلا !
32,418
قسمت ۶
قسمت ۶
46,449
من معطل دلمم!
من معطل دلمم!
7,026
لحظه گم شدن بچه نجلا!
لحظه گم شدن بچه نجلا!
35,800
لو رفتن قاچاق عبد!
لو رفتن قاچاق عبد!
6,345